Thứ bảy 04/02/2023 22:19
Phường Phú La, quận Hà Đông:

Chú trọng tuyên truyền về công tác CCHC

Ông Phan Cao Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú La (quận Hà Đông) cho biết, nhằm đưa công tác CCHC của phường đi vào nề nếp và hiệu quả, UBND phường Phú La đã chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về công tác CCHC trên địa bàn phường.
Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền về công tác CCHC luôn được UBND phường Phú La, quận Hà Đông chú trọng.(ảnh: Văn Biên)
Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền về công tác CCHC luôn được UBND phường Phú La, quận Hà Đông chú trọng.(ảnh: Văn Biên)

Theo báo cáo của UBND phường Phú La, năm 2022, UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua đặc biệt chú trọng các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo đó, UBND phường Phú La đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân đã được Quốc hội khoá XIII thông qua như Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật khiếu nại tố cáo, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật An ninh mạng … đến cán bộ công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn phường; Rà soát văn bản QPPL; Đẩy mạnh công tác truyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường.

Cũng theo báo cáo của UBND phường Phú La, nhằm đưa công tác CCHC của phường đi vào nề nếp và hiệu quả. Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND quận Hà Đông về công tác CCHC nhà nước năm 2022, UBND phường Phú La đã ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền về công tác CCHC trên địa bàn phường.

Cụ thể, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/3/2022 về Thông tin, tuyên truyền về CCHC Nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022…

Ông Phan Cao Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú La cho biết, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đối với công tác CCHC cũng vậy, để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiêp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả, thì công tác tuyên truyền phải được chú trọng.

Mục đích của tuyên truyền về đẩy mạnh CCHC là hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí, qua đó phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn phường Phú La.

Theo ông Phan Cao Đăng, trong 09 tháng đầu năm 2022, UBND phường Phú La đã tập trung tuyên truyền: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chương trình, Kế hoạch của các cấp về CCHC; Vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu các ngành, bộ phận, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; Các nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội, quận Hà Đông và phường Phú La trong triển khai thực hiện CCHC.

Tuyên truyền quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về CCHC trên địa bàn; Kết quả công tác CCHC của TP Hà Nội, quận Hà Đông, các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và các chỉ số đo lường tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tuyên truyền về việc thực hiện CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận, xử lý và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, giải quyết TTHC.

Quá trình triển khai thực hiện Chính quyền điện tử, chính quyền số; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn TP Hà Nội.

Cũng theo ông Phan Cao Đăng, hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 52 lượt buổi từ phường tới các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường nội dung bản tin CCHC của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn phường.

“UBND phường Phú La cũng tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn phường. Tuyên truyền, hướng dẫn các bước đăng ký dịch vụ công quốc gia...”, ông Phan Cao Đăng nhấn mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính Đẩy mạnh tuyên truyền tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL
Nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền pháp luật Nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền pháp luật
Tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC Tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động