Thứ hai 02/10/2023 05:22

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 8/6/2023 cập nhật

Chi tiết lịch cắt điện tại Bắc Giang ngày 8/6/2023. Theo đó, trong ngày mai (8/6) nhiều nơi tại tỉnh Bắc Giang sẽ bị mất điện...
Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 8/6/2023 cập nhật
Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải TTTM Vôi
7h30: 08/06/2023 9h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay định kỳ công tơ, TI, TNĐK TBA Dâu Khoát(N. Hưng 3) TBA Nghĩa Hưng 3
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Vôi 11 - 250(C4)
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải N.Hàng Nông Nghiệp
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm phụ tải Toàn Mỹ 2
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Vôi 3 - 400
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Gia Thái x2 MBA
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Vôi 12
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Vũ Thịnh-180 (cột 3)
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA375-E7.1-76***S6 - KĐT ĐÔNG TT Vôi
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA375-E7.1-79B***Đại Hoàng Dương
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA373-E7.13-16***Kép 2 Nhánh Hóa Chất Mỏ
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA371-E7.13-31***Tân Thịnh 1 Nhánh Tân Thịnh
9h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA377-E7.1***377-E7.1 ĐZ 377E7.1
7h30: 08/06/2023 18h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tiết giảm phụ tải LDA376-E7.1***376-E7.1 ĐZ 376E7.1
9h00 : 08/06/2023 17h30 : 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA375-E7.1***375-E7.1 ĐZ 375E7.1
7h30: 08/06/2023 18h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA475-E7.1*** 475-E7.1 ĐZ 475E7.1
14h00: 08/06/2023 15h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: VSCN,bổ xung dầu MBA Tân Thịnh 4 TBA Tân Thịnh 4
15h45: 08/06/2023 17h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: VSCN,bổ xung dầu MBA Hương Lạc 1 TBA Hương Lạc 1
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Toàn Mỹ - 320
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Toàn Mỹ 3
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Vôi 4 - 180(C3)
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Nguyễn Ngọc Bộ
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải TT.Vôi 5
7h00: 08/06/2023 19h00 : 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Thôn Nguyễn
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Cơ khí Vôi - 320
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA371-E7.13***371-E7.13 ĐZ 371E7.13
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA376-E7.13***376-E7.13 ĐZ 376E7.13
7h00: 08/06/2023 19h00 : 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA374-E7.13***374-E7.13 ĐZ 374E7.13
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Quang Thịnh 17 TBA Quang Thịnh 17
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 11 TBA Tân Thịnh 11
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 21 TBA Tân Thịnh 21
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tiên Lục 15 TBA Tiên Lục 15
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 5 TBA Tân Thịnh 5
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Nghĩa Hòa 5 TBA Nghĩa Hòa 5
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân thịnh 17 TBA Tân Thịnh 17
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 16 TBA Tân Thịnh 16
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 20 TBA Tân Thịnh 20
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 15 TBA Tân Thịnh 15
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải An Hà 5-250 TBA An Hà 5
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Hương Lạc 12 TBA Hương Lạc 12
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tiên Lục 9 TBA Tiên Lục 9
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 6 TBA Tân Thịnh 6
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Hương Lạc 3 TBA Hương Lạc 3
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Hương Lạc 15 TBA Hương Lạc 15
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Hương Lạc 16 TBA Hương Lạc 16
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Tân Thịnh 13 TBA Tân Thịnh 13
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải An Hà 11 TBA An Hà 11
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Hương Lạc 5 TBA Hương Lạc 5
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Hương Lạc 14 TBA Hương Lạc 14
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do nắng nóng LDA471-E7.13***471-E7.13 ĐZ 471E7.13
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do nắng nóng LDA375-E7.13***375-E7.13 ĐZ 375E7.13
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do nắng nóng LDA473-E7.13***473-E7.13 ĐZ 473E7.13
8h30: 08/06/2023 17h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA377-E7.13***377-E7.13 ĐZ 377E7.13
7h30: 08/06/2023 9h15: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu MBA Hương Sơn 9 TBA Hương Sơn 9
9h30: 08/06/2023 11h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Vệ sinh công nghiệp, bổ sung dầu MBA Nghĩa Hưng 5 TBA Nghĩa Hưng 5
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải Vôi 6
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA374-E7.7***LDA374-E7.7 ĐZ 374E7.7
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA373-E7.7***LDA373-E7.7 ĐZ 373E7.7 (đoạn từ DCL 373-7E7.7/65A đến đo đếm Chàng )
7h30: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng kéo dài LDA484-E7.7 ĐZ 484E7.7
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA375-E7.7***375 E7.7 ĐZ 375E7.7
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA482-E7.7***LDA482-E7.7 ĐZ 482E7.7
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nong kéo dài. LDA373-E7.7***LDA373-E7.7 ĐZ 373E7.7 đoạn từ E7.7 đến DCL 373-7E7.7/65A
4h30: 08/06/2023 11h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay DCL 472-7.N.Hiểu 2/1, thay thanh dẫn , đầu cốt các TBA Đồn CA Quang Châu, Chiếu sáng QL1A, Núi Hiểu LDA472-E7.26 ĐZ 472E7.26
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA474-E7.26 ĐZ 472E7.26
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA371-E7.7***LDA371-E7.7 ĐZ 371E7.7
7h00: 08/06/2023 16h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA484-E7.7-37***Nhánh Me Điền 5 Một phần huyện Việt Yên
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA472-E7.7***LDA472-E7.7 ĐZ 472E7.7
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA478-E7.7***LDA478-E7.7 ĐZ 478E7.7
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA484-E7.26 ĐZ 472E7.26
7h00: 08/06/2023 19h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. LDA484-E7.7 ĐZ 476E7.7 ( đoạn sau MC 476E7.7/51 ).
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, sẽ phải ngừng cấp điện TBA TM.Quân TBA Thành Minh Quân
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, sẽ phải ngừng cấp điện TBA Cầu Gồ 6 TBA Cầu Gồ 6
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện TBA Đồng Tâm TBA Đồng Tâm
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, sẽ phải ngừng cấp điện TBA Đồng Kỳ 7 TBA Đồng Kỳ 7
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, sẽ phải ngừng cấp điện TBA Yên Thượng TBA Yên Thượng
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA371-E7.9***LDA371-E7.9 ĐZ 372E7.9
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, sẽ phải ngừng cấp điện TBA Cầu Gồ 1 TBA Cầu Gồ 1
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA377-E7.9***LDA377-E7.9 ĐZ 377E7.9
19h00: 08/06/2023 19h15: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thao tác trả lại phương thức đóng không điện PT 471-7E7.9/118 LDA471-E7.9***LDA471-E7.9
19h00: 08/06/2023 19h15: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thao tác trả lại phương thức đóng không điện DCL 472-7E7.9/89 LDA472-E7.9***LDA472-E7.9
7h00: 08/06/2023 7h15: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA471-E7.9***LDA471-E7.9 Cắt MA 471E7.9 đến PT 471-7E7.9/118
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA471-E7.9-66***LDA471-E7.9-66 Đoạn sau PT 471-7E7.9/118
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA473-E7.9***LDA473-E7.9 ĐZ 473E7.9
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: PT 472-7E7.9/89 LDA471-E7.9-66***LDA471-E7.9-66 Cắt MA 472E7.9 đến PT 472-7E7.9/89 đến PT 471-7.ĐK/11
7h00: 08/06/2023 7h15: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA471-E7.9-66***LDA471-E7.9-66 Cắt MA 472E7.9 đến PT 472-7E7.9/89 đến PT 471-7.ĐK/11
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA374-E7.9***LDA374-E7.9 ĐZ 374E7.9
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA371-E7.9***LDA371-E7.9 ĐZ 371E7.9
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải do thời tiết nắng nóng gây quá tải cục bộ, ngăn ngừa sự cố hệ thống điện LDA373-E7.9***LDA373-E7.9 ĐZ 373E7.9
5h30: 08/06/2023 10h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đấu nối dây dẫn mới kéo tại tủ 0,4kV, đấu lèo, tháo lèo Neo 4 Thị Trấn Nham Biến
5h30: 08/06/2023 10h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Chuyển dây dẫn sang cột trồng mới Hưng Thịnh 2 xã Tư Mại
7h00: 08/06/2023 20h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA372-E7.8***ĐZ 372-E7.8 Cắt điện ĐD 35kV lộ 372E7.8 (Cắt LBS 372-7E7.8/86A)
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Di Dân Nhật Đức Phụ tải sau TBA Di Dân Nhật Đức
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Cơ Khí Phụ tải sau TBA Cơ Khí
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Quang Trung Phụ tải sau TBA Quang Trung
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Đồng Cửa Phụ tải sau TBA Đồng Cửa
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Bệnh Viện Phụ tải sau TBA Bệnh Viện
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Thương Nghiệp Phụ tải sau TBA Thương Nghiệp
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Trần Phú Phụ tải sau TBA Trần Phú
19h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA375-E7.8***ĐZ 375-E7.8 Cắt điện ĐD 35kV lộ 375E7.8
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Lê Duẩn 2 Phụ tải sau TBA Lê Duẩn 2
20h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA377-E7.23***ĐZ 377-E7.23 DD 35kV lộ 377E7.23
19h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA376-E7.8***ĐZ 376-E7.8 Cắt điện ĐD 35kV lộ 376E7.8
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Tự Dùng Phụ tải sau TBA Tự Dùng
20h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA375-E7.23***ĐZ 375-E7.23 DD 35kV lộ 383E7.23
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển NM Nước Phụ tải sau TBA NM Nước
20h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA471-E7.8-80-21***N. F325 Cắt điện ĐD 22kV lộ 472E7.8 (Cắt MC 472F325/2)
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển KDC Trần Phú Phụ tải sau TBA KDC Trần Phú
19h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA374-E7.8***ĐZ 374-E7.8 Cắt điện ĐD 35kV lộ 374E7.8
19h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA473-E7.8***ĐZ 473-E7.8 Cắt điện ĐD 22kV lộ 473E7.8
19h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA373-E7.8***ĐZ 373-E7.8 Cắt điện ĐD 35kV lộ 373E7.8
20h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA383-E7.23***ĐZ 383-E7.23 DD 35kV lộ 383E7.23
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Lê Duẩn Phụ tải sau TBA Lê Duân
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Dốc Đồn Phụ tải sau TBA Dốc Đồn
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển KDC Lê Duẩn Phụ tải sau TBA KDC Lê Duân
7h00: 08/06/2023 17h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển Làng Chũ Phụ tải sau TBA LÀng Chũ
20h00: 08/06/2023 23h59: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện LDA471-E7.8-98***N. Tự Dùng Cắt điện ĐD 22kV lộ 471E7.8 (Cắt LBS 473-7E7.8/152)
8h00: 08/06/2023 9h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: - Thay 01 chuỗi sứ néo pha C bên phải (về phía cột 4-HC3), tại cột 5 nhánh Hương Câu 3(5-HC3) ĐZ 475 E7.11. LDA475-E7.11***ĐZ 475-E7.11 Không
10h00: 08/06/2023 11h30: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay sứ đứng pha C bị phóng điện tại cột 11 UBX Châu Minh ĐZ 475 E7.1 LDA475-E7.11***ĐZ 475-E7.11 Không
7h10: 08/06/2023 9h5: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA KDC Đông Ngàn KDC Đông Ngàn TBA KDC Đông Ngàn
7h10: 08/06/2023 9h5: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA T7 KDC số 3 T7 KDC số 3 TBA T7 KDC số 3
5h20: 08/06/2023 7h5: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA T5 KDC số 3 T5 KDC số 3 TBA T5 KDC số 3
6h45: 08/06/2023 11h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay bộ FCO-T1, FCO-T2 cũ kém chất lượng bằng bộ FCO-T1, FCO-T2 mới tại TBA Bơm Cẩm Bào Bơm Cẩm Bào TBA Bơm Cẩm Bào
5h20: 08/06/2023 7h5: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA Trường cấp 2 Đức Thắng Trường cấp 2 ĐT TBA Trường Cấp 2 Đức Thắng
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồi Ngô 2 TBA Đồì Ngô 2
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Rừng Gai TBA Rừng Gai
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đình Gai TBA Đình gai
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Già Khê Làng TBA Già Khê Làng
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồi Ngô TBA Đồì Ngô
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Hà Tú 2 TBA Hà Tú 2
4h30: 08/06/2023 11h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay bộ cầu chì tự rơi tại cột 1 nhánh Hoàng Ninh lộ 476E7.14 bằng bộ dao cách ly chém ngang 22kV PT 476-7E7.14/22 Xã Huyền Sơn, Một phần TT Đồi NGô ( Phố Thanh Xuân, Thanh Hưng, TT Lục Nam Cũ )
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồi Ngô 4 TBA Đồì Ngô 4
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồi Ngô 5 TBA Đồì Ngô 5
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Già Khê Làng TBA Già Khê
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồng Cửa 1 TBA Đồng Cửa 1
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Hà Tú TBA Hà Tú
7h00: 08/06/2023 19h00 : 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồng Cửa 4 TBA Đồng Cửa 4
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồng Cửa 2 TBA Đồng Cửa 2
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 474E7.14 Xã bảo Đài, Bảo Sơn, Đông Phú
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 373E7.14 Xã Lan Mẫu, Chu Điện, Phương Sơn
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 475E7.14 Xã Nghĩa Phương, Cương Sơn, TT Đồi Ngô
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 476E7.14 Xã Huyền Sơn, TT Đồi Ngô
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 471E7.14 Xã Tam Dị, Đông Phú
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 DCL KL-1/1 Xã Khám Lạng, yên Sơn, Bắc Lũng
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 472E7.14 Xã bảo Đài, Thanh Lâm
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồng Cửa 3 TBA Đồng Cửa 3
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 379E7.23 Xã Vô Tranh, Bình Sơn, Lục Sơn, Trường Sơn,
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 377E7.14 Xã Đông Hưng
19h30: 08/06/2023 23h50: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ A1 MC 375E7.14 Xã Tiên Nha
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sa thải phụ tải theo lệnh của điều độ Đồi Ngô 3 TBA Đồì Ngô 3
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA375-E7.27-31 ĐZ 375 E7.27 An Lập-Hữu Sản
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA373-E7.27 ĐZ 373 E7.27
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA371-E7.27 ĐZ 371 E7.27
7h00: 08/06/2023 19h00: 08/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA375-E7.27-21 ĐZ 375 E7.27 nhánh Long Sơn - Dương
Lịch cắt điện Hà Hà Nội hôm nay 5/6 cập nhật
Lịch cắt điện Bắc Ninh ngày 6/6
Lịch cắt điện tại Hà Nội hôm nay 6/6 cập nhật
Lịch cắt điện tại Hà Nội ngày 7/6/2023
Lịch cắt điện tại Quảng Ninh ngày 7/6 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện Hải Phòng ngày 7/6 cập nhật: Nhiều nơi mất điện
Lịch cắt điện Bắc Ninh từ ngày 7/6-12/6
Lịch cắt điện tại Hà Nội ngày mai 8/6 cập nhật
Lịch cắt điện tại Quảng Ninh ngày 8/6 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện tại Hải Phòng ngày 8/6 mới nhất
KH
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khống chế thành công đám cháy ở chung cư The Emerald, Mỹ Đình

Khống chế thành công đám cháy ở chung cư The Emerald, Mỹ Đình

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h20 tối 1/10, tại toà E3 chung cư The Emerald Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hai học sinh gặp tai nạn thương tâm khi tắm biển cùng nhóm bạn

Hai học sinh gặp tai nạn thương tâm khi tắm biển cùng nhóm bạn

Một nhóm học sinh rủ nhau tắm biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế thì 2 em trong số này bị đuối nước. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang nỗ lực tìm kiếm em còn lại đang mất tích.
Hà Nội tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 cho 10 cá nhân

Hà Nội tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 cho 10 cá nhân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về việc tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023.
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe.
Hà Nội: Sắp thông xe tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp

Hà Nội: Sắp thông xe tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp

Tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp đang hoàn thiện những hạng mục cuối để thông xe kỹ thuật. Tuyến đường hoàn thành mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho huyện Sóc Sơn.
Vĩnh Phúc: 6 tuyến buýt hoạt động trở lại

Vĩnh Phúc: 6 tuyến buýt hoạt động trở lại

Từ ngày 1/10, tất cả 6 tuyến xe buýt: VP03, VP04, VP05, VP06, VP08 và VP10 sẽ trở lại hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Dự báo thời tiết ngày 2/10/2023: Hà Nội nắng nóng 34 độ C, đêm có mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 2/10/2023: Hà Nội nắng nóng 34 độ C, đêm có mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 2/10/2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C; cao nhất 32 - 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 1/10/2023: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 1/10/2023: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 1/10/2023, thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Dự báo thời tiết ngày 30/9/2023: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2023: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 1/10 đến ngày 11/10. Theo đó, các tỉnh miền Bắc và Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi.
Hải Phòng chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, thu chi trong trường học

Hải Phòng chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, thu chi trong trường học

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học.
Tuyên truyền cho 500 học sinh về phòng chống xâm hại, bạo lực học đường qua phiên tòa giả định

Tuyên truyền cho 500 học sinh về phòng chống xâm hại, bạo lực học đường qua phiên tòa giả định

Ngày 27/9, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội phối hợp cùng Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống xâm hại, bạo lực học đường cho học sinh thông qua phiên toà giả định tại Trường THCS thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động