Thứ hai 02/10/2023 04:06

Lịch cắt điện Bắc Ninh từ ngày 7/6-12/6

Chi tiết lịch cắt điện tại Bắc Ninh từ ngày 7/6 đến ngày 12/6.
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 05:00:00.000 2023-06-07 07:30:00.000 Một phần KH phường Suối Hoa
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 06:00:00.000 2023-06-07 11:30:00.000 Một phần KH phường Đại Phúc và phường Võ Cường
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 07:30:00.000 2023-06-07 08:30:00.000 Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 08:00:00.000 2023-06-08 08:00:00.000 Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 08:00:00.000 2023-06-08 08:00:00.000 Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 08:00:00.000 2023-06-08 08:00:00.000 Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 08:00:00.000 2023-06-08 08:00:00.000 Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 08:40:00.000 2023-06-07 12:00:00.000 Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 09:15:00.000 2023-06-07 11:00:00.000 Một phần KH phường Ninh Xá
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 10:30:00.000 2023-06-07 12:00:00.000 Một phần KH phường Ninh Xá
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 13:30:00.000 2023-06-07 17:00:00.000 Một phần KH phường Hòa Long
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-07 14:00:00.000 2023-06-07 16:30:00.000 Một phần KH phường Võ Cường
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-08 05:00:00.000 2023-06-08 07:00:00.000 Một phần KH phường Suối Hoa
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-08 05:30:00.000 2023-06-08 12:00:00.000 Một phần KH phường Tiền An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-08 07:00:00.000 2023-06-08 08:30:00.000 Một phần KH phường Tiền An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-08 10:15:00.000 2023-06-08 12:00:00.000 Một phần KH phường Vệ An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-08 13:30:00.000 2023-06-08 15:00:00.000 Một phần KH phường Vạn An
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 05:30:00.000 2023-06-09 12:00:00.000 Một phần KH phường Suối Hoa
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 07:00:00.000 2023-06-09 12:00:00.000 Một phần KH phường Đại Phúc
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 07:30:00.000 2023-06-09 08:30:00.000 Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 07:30:00.000 2023-06-09 10:00:00.000 Một phần KH phường Nam Sơn
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 08:00:00.000 2023-06-10 08:00:00.000 Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 08:00:00.000 2023-06-10 08:00:00.000 Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 08:00:00.000 2023-06-10 08:00:00.000 Một phần kH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 08:00:00.000 2023-06-10 09:00:00.000 Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 08:40:00.000 2023-06-09 12:00:00.000 Không mất điện KH
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-09 14:00:00.000 2023-06-09 16:30:00.000 Một phần KH phường Phong Khê
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-11 08:00:00.000 2023-06-12 08:00:00.000 Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-11 08:00:00.000 2023-06-12 08:00:00.000 Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-11 08:00:00.000 2023-06-12 08:00:00.000 Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Điện lực Thành phố Bắc Ninh 2023-06-11 08:00:00.000 2023-06-12 08:00:00.000 Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
Lịch cắt điện Bắc Ninh ngày 6/6 Lịch cắt điện Bắc Ninh ngày 6/6

Chi tiết lịch cắt điện tại Bắc Ninh ngày 6/6.

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động