Thứ hai 02/10/2023 14:37

Lịch cắt điện Hà Hà Nội hôm nay 5/6 cập nhật

Chi tiết lịch cắt điện tại Hà Nội ngày hôm nay 5/6..
Lịch cắt điện Hà Hà Nội hôm nay 5/6 cập nhật

Lịch cắt điện quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGÀY GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI

Công ty Điện lực Đống Đa

05/06/2023

Từ 08:30 Đến 10:30

Ngách 9, 29, 40, 52, 55 ngõ Cẩm Văn ; Ngách 43 ngõ Quan Thổ 3, số 10 ÷ 77 ngõ Cẩm Văn, số 56 ÷ 79 Trại Tóc. (Ngừng cấp điện 3' chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Đã duyệt

Công ty Điện lực Đống Đa

05/06/2023

Từ 10:30 Đến 12:30

Ngõ 162, 162A Tôn Đức Thắng, TT Điện Cơ 162 Tôn Đức Thắng, số 85 ÷ 97 Tôn Đức Thắng, TT Du lịch 162 Tôn Đức Thắng.

Đã duyệt

Công ty Điện lực Đống Đa

05/06/2023

Từ 13:00 Đến 15:00

Phố Phan Văn Trị. (Ngừng cấp điện 3' chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Đã duyệt

Công ty Điện lực Đống Đa

05/06/2023

Từ 15:00 Đến 17:00

Số 35 ÷ 49 Cát Linh, ngõ 35 Cát Linh. (Ngừng cấp điện 3' chuyển phụ tải hạ thế cấp thay)

Đã duyệt

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

05/06/2023

Từ 00:00 Đến 08:00

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Lịch cắt điện huyện Gia Lâm, Sóc Sơn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

NGÀY

GIỜ

KHU VỰC

TRẠNG THÁI

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 07:30 Đến 09:30

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 09:30

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 15:00

Không mất điện dân sinh

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 15:00

Không mất điện dân sinh

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 15:00

Không mất điện dân sinh

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 11:30

Một phần xã Dương Xá

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 11:30

Một phần xã Dương Xá

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 11:30

Một phần xã Dương Xá

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 11:30

Một phần xã Dương Xá

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:30 Đến 10:30

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 09:30 Đến 11:30

Không mất điện dân sinh

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 10:30 Đến 12:00

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 14:00 Đến 15:30

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Công ty Điện lực Gia Lâm

05/06/2023

Từ 15:30 Đến 17:00

Không mất điện phụ tải

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sóc Sơn

05/06/2023

Từ 06:45 Đến 08:30

Công ty Maiam xã Quang Tiến

Đã duyệt

Công ty Điện lực Sóc Sơn

05/06/2023

Từ 08:15 Đến 10:00

Công ty Bao bì Việt Nam xã Nam Sơn

Đã duyệt

Lịch cắt điện quận Cầu Giấy, Long Biên

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

NGÀY

GIỜ

KHU VỰC

TRẠNG THÁI

Công ty Điện Lực Cầu Giấy

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 15:00

Ngõ 167 Dương Quảng Hàm, ngách 101 ngõ 68 Cầu Giấy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Cầu Giấy

05/06/2023

Từ 10:00 Đến 11:00

Ngách 38, 46, 56, ngõ 105 Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy - Hà Nội

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Cầu Giấy

05/06/2023

Từ 11:15 Đến 12:30

Ngõ 120 Trần Bình - Cầu Giấy - Hà Nội

Đã duyệt

Công ty Điện lực Long Biên

05/06/2023

Từ 07:00 Đến 08:30

không mất điện khách hàng

Đã duyệt

Công ty Điện lực Long Biên

05/06/2023

Từ 09:00 Đến 10:10

không mất điện khách hàng

Đã duyệt

Công ty Điện lực Long Biên

05/06/2023

Từ 10:30 Đến 11:30

không mất điện khách hàng

Đã duyệt

Công ty Điện lực Long Biên

05/06/2023

Từ 13:30 Đến 14:30

không mất điện khách hàng

Đã duyệt

Công ty Điện lực Long Biên

05/06/2023

Từ 14:50 Đến 16:00

không mất điện khách hàng

Đã duyệt

Công ty Điện lực Long Biên

05/06/2023

Từ 16:15 Đến 17:00

không mất điện khách hàng

Đã duyệt

Lịch cắt điện quận Hà Đông

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

NGÀY

GIỜ

KHU VỰC

TRẠNG THÁI

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 07:00 Đến 11:00

Một phần TDP 3 Đồng Mai

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 07:00 Đến 11:00

Một phần TDP 1,5 Yên Nghĩa

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 07:00 Đến 11:00

Một phần TDP 11,14 Đồng Mai

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 11:00

Công an Quận Hà Đông

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 10:00

Học Viện An Ninh Nhân Dân

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 12:00

Một Phần tổ 8 Vạn Phúc

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 12:00

LK 11B Mỗ Lao, một phần C17 bộ công an.

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 12:00

LK 11A Mỗ Lao

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 12:00

Khu Simco sông đà 2

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 14:00 Đến 16:30

Một phần TDP 6,8 Yên Nghĩa

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 14:00 Đến 16:30

Một phần TDP 5.6 Đồng Mai

Đã duyệt

Công ty Điện lực Hà Đông

05/06/2023

Từ 14:00 Đến 16:30

Một phần TDP An Thắng Biên Giang

Đã duyệt

Lịch cắt điện Thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Thường Tín, Mỹ Đức, Quốc Oai

CÔNG TY ĐIỆN LỰC

NGÀY

GIỜ

KHU VỰC

TRẠNG THÁI

Công ty Điện Lực Sơn Tây

05/06/2023

Từ 06:45 Đến 09:15

Một phần phố Thanh Vị

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Sơn Tây

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 15:00

Một phần phường Trung Sơn Trầm

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Sơn Tây

05/06/2023

Từ 08:45 Đến 11:15

Một phần phố Chùa Thông

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Thạch Thất

05/06/2023

Từ 06:00 Đến 12:00

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp xã Thạch Xá

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Thạch Thất

05/06/2023

Từ 06:00 Đến 12:00

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thương mại tổng hợp xã Thạch Xá

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Thạch Thất

05/06/2023

Từ 08:30 Đến 11:00

HTX Bình Yên; Tiểu Đoàn 93 - BTM - BTL Công Binh

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Thạch Thất

05/06/2023

Từ 08:30 Đến 11:00

Một phần xã Yên bình

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Thường Tín

05/06/2023

Từ 08:00 Đến 15:00

Xã Hà Hồi, Quất Động

Đã duyệt

Công ty Điện lực Mỹ Đức

05/06/2023

Từ 06:30 Đến 09:30

Một phần thôn La Đồng xã Hợp Tiến

Đã duyệt

Công ty Điện Lực Quốc Oai

05/06/2023

Từ 06:00 Đến 09:00

Một phần Xã Đồng Quang

Đã duyệt

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 25/5
Cập nhật lịch cắt điện Hà Nội 29/5: Nhiều nơi ở quận Hai Bà Trưng mất điện
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 30/5 mới nhất
Lịch cắt điện Hà Nội 1/6: Nhiều nơi mất điện từ sớm
Lịch cắt điện tại Hà Nội hôm nay 2/6 cập nhật
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 3/6 cập nhật
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 4/6 cập nhật: Nhiều nơi mất điện cả ngày
KH
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động