Thứ tư 27/09/2023 08:39

Lịch cắt điện tại Hà Nội hôm nay 2/6 cập nhật

Cập nhật lịch cắt điện hôm nay 2/6 tại Hà Nội để có kế hoạch sử dụng điện hợp lí.
Lịch cắt

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày 2/6:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIỜ KHU VỰC TRẠNG THÁI
TCT Điện lực Hà Nội Từ 09:00 Đến 16:00 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Đống Đa Từ 09:00 Đến 16:00 Không Đã duyệt
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 05:00 Đến 06:00 Một phần dân cư đường Do Nha Đã duyệt
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm Từ 06:00 Đến 07:00 Một phần dân cư đường Tây Mỗ Đã duyệt
Công ty Điện lực Thanh Trì Từ 04:00 Đến 08:00 Một phần xã Ngũ Hiệp, Vạn Phúc Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 07:00 Đến 08:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:00 Đến 15:00 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:00 Đến 09:00 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:30 Đến 09:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:30 Đến 11:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:30 Đến 11:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 08:30 Đến 11:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 10:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 15:00 Không mất điện dân sinh Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:00 Đến 11:30 Một phần xã Dương Xá Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 09:30 Đến 10:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:30 Đến 11:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 10:30 Đến 12:00 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 11:30 Đến 13:00 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 14:00 Đến 15:30 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Gia Lâm Từ 15:30 Đến 17:00 Không mất điện phụ tải Đã duyệt
Công ty Điện lực Đông Anh Từ 08:30 Đến 14:30 Một phần xã Việt Hùng, Thị Trấn Đông Anh. Đã duyệt
Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 08:00 Đến 09:30 Không mất điện khách hàng Đã duyệt
Công ty Điện lực Tây Hồ Từ 19:00 Đến 22:00 Không mất điện khách hàng Đã duyệt
Công ty Điện Lực Thanh xuân Từ 04:00 Đến 12:00 Ngõ 67 và ngõ 11 phố Nguyễn Quý Đức, từ số nhà 2 đến số nhà 182 ngách 160/4 Lương Thế Vinh, ngách 160/12 Lương thế Vinh, nhà C5 ngõ 182 Lương Thế Vinh Đã duyệt
Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 08:00 Đến 15:00 Phố Chùa Hà - Cầu Giấy - Hà Nội. Đã duyệt
Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 08:00 Đến 10:00 Ngõ 1 Phạm Tuấn Tài Đã duyệt
Công ty Điện Lực Cầu Giấy Từ 10:15 Đến 14:00 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 01:00 Đến 09:00 Không Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 08:00 Đến 12:00 HINOMOTO Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàng Mai Từ 10:00 Đến 14:00 Ô tô 3 Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 09:30 Một phần Tổ dân phố 8 - Phường Nguyễn Trãi Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 09:30 Một phần Tổ dân phố 1 - Phường Nguyễn Trãi Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 09:30 Khu tập thể Công an Xa La-Tổ dân phố 12 Phường Phúc La Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP Giang Lẻ, Biên Giang Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 6,8 Đồng Mai Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 07:00 Đến 11:00 Một phần TDP 11,12 Yên Nghĩa Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố 5 la khê Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố 7 la khê Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 08:00 Đến 12:00 Tổ dân phố 7 la khê Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:00 Đến 17:00 Tổ dân phố 1 la khê Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 8,9 Đồng Mai Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP 10,11 Yên Nghĩa Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:00 Đến 16:30 Một phần TDP Phượng Bãi, Biên Giang Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:30 Đến 17:00 Một phần Tổ dân phố 5 - Phường Nguyễn Trãi Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:30 Đến 17:00 Một phần Tổ dân phố 12 - Phường Kiến Hưng Đã duyệt
Công ty Điện lực Hà Đông Từ 14:30 Đến 17:00 Một phần Tổ dân phố 8 - Phường Nguyễn Trãi Đã duyệt
Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 07:30 Đến 09:00 Một phần lữ 45 Đã duyệt
Công ty Điện Lực Sơn Tây Từ 08:45 Đến 10:15 Khu CT 73-2 Đã duyệt
Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 07:30 Đến 12:00 Không Đã duyệt
Công ty Điện Lực Thạch Thất Từ 08:00 Đến 11:00 Xã Thạch Hòa Đã duyệt
Công ty Điện Lực Thường Tín Từ 04:00 Đến 11:00 Xã Dũng Tiến Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 05:00 Đến 11:00 Một phần xã Đức Giang, Các cơ quan. đơn vị trên địa bàn Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 06:00 Đến 08:00 Một phần xã Vân Canh, Các cơ quan. đơn vị trên địa bàn Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 07:30 Đến 10:00 Một phần xã Di Trạch, Các cơ quan. đơn vị trên địa bàn Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoài Đức Từ 09:30 Đến 12:00 Một phần xã Di Trạch, Các cơ quan. đơn vị trên địa bàn Đã duyệt
Công ty Điện lực Mỹ Đức Từ 05:00 Đến 10:00 Một phần thôn Trung xã Phù Lưu Tế Đã duyệt
Công ty Điện Lực Thanh Oai Từ 06:00 Đến 10:00 Thôn Dư Dụ, Xóm Trại Thanh Thùy Đã duyệt
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm Từ 14:00 Đến 17:00 Một phần Chung cư A7 An Bình City Đã duyệt

EVNHANOI cho biết để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, tổng công ty đã chủ động rà soát tình hình cung ứng, lập kịch bản và sẵn sàng các giải pháp đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống; đồng thời tăng cường bố trí hàng nghìn ca trực 24/24 để kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn thành phố.

Chi tiết lịch cắt điện tại Hải Phòng ngày 29/5
Cập nhật lịch cắt điện Hà Nội 29/5: Nhiều nơi ở quận Hai Bà Trưng mất điện
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 30/5 mới nhất
Cập nhật các khu vực bị cắt điện ở Hà Nội hôm nay 31/5
Lịch cắt điện Hà Nội 1/6: Nhiều nơi mất điện từ sớm
KH
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông Sài Gòn

Chiều 26/9, trong lúc đi phà, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 60 tuổi nổi trên sông Sài Gòn.
Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, theo đó thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng.
1 người chết, hơn 150 nhà dân bị tốc mái do mưa lớn tại các tỉnh miền Trung

1 người chết, hơn 150 nhà dân bị tốc mái do mưa lớn tại các tỉnh miền Trung

Mưa lớn kèm lốc, sét xảy ra từ ngày 24 - 25/9/2023 đã làm 1 người chết (Quảng Trị) và 6 người bị thương (Thừa Thiên Huế); 153 ngôi nhà bị tốc mái (Quảng Trị 69 nhà; Thừa Thiên Huế 84 nhà).
Hà Nội đã phê duyệt kiểm định 1.022 nhà chung cư cũ tại 8 quận, huyện

Hà Nội đã phê duyệt kiểm định 1.022 nhà chung cư cũ tại 8 quận, huyện

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sau 2 năm triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP, Sở đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định 1.022 nhà chung cư thuộc 8 quận, huyện...
Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường dài hơn 3km tại huyện Ứng Hòa

Hà Nội phê duyệt chỉ giới tuyến đường dài hơn 3km tại huyện Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4532/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 429A từ Ba Thá đi huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định.
Đường phố Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa

Đường phố Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng trong mưa

Cơn mưa kéo dài chiều ngày 26/9 khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Để có thể di chuyển quãng đường 3km trên đường Lê Văn Lương, nhiều người dân mất hơn 1 giờ đồng hồ.
Dự báo thời tiết ngày 27/9/2023: Hà Nội mưa lớn, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 27/9/2023: Hà Nội mưa lớn, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 27/9/2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C; cao nhất 29 - 31 độ C.
Thanh Hóa: Liên tiếp sạt lở bờ sông Bưởi

Thanh Hóa: Liên tiếp sạt lở bờ sông Bưởi

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Thạch Định, Thành Trực (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.
Áp thấp nhiệt đới tan dần, mưa lớn trên khắp cả nước

Áp thấp nhiệt đới tan dần, mưa lớn trên khắp cả nước

Sáng nay (26/9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo, ngày 26/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...
Hà Nội: Tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc năm 2023

Hà Nội: Tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc năm 2023

Lễ tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc năm 2023 sẽ được tổ chức tại sân Thái học - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày 6/10 tới.
Kỳ 2: Bất ổn những cơ sở trông nhóm trẻ

Kỳ 2: Bất ổn những cơ sở trông nhóm trẻ

Nhu cầu có nơi chốn gửi con là nhu cầu chính đáng của người lao động. Để giải quyết thực trạng thiếu trường mầm non công lập ở các khu đô thị, khu dân cư thì các trường mầm non tư thục, các cơ sở trông nhóm trẻ độc lập là giải pháp hữu hiệu…
Năm 2024: Đại học Bách khoa Hà Nội tăng gấp đôi số lượng đợt thi đánh giá tư duy

Năm 2024: Đại học Bách khoa Hà Nội tăng gấp đôi số lượng đợt thi đánh giá tư duy

Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy (TSA). Thời gian tổ chức thi TSA dự kiến diễn ra vào các ngày thứ bảy/chủ nhật. Địa điểm thi: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động