Thứ sáu 24/03/2023 07:59
Tiếp vụ lùm xùm thương vụ “bán” hơn 9.000m2 đất của HTX La Khê, Hà Nội:

Thực hiện sai kết luận của Đại hội xã viên bất thường

Kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội chỉ ra rằng, Đại hội xã viên bất thường (ĐHXVBT) chỉ nhất trí chuyển đổi bãi xe tĩnh cho Cty Thái Việt nhưng Nghị quyết Đại hội xã viên do chính ông Nguyễn Huy Tuyển ký lại “biến tấu” thành Đại hội nhất trí chuyển nhượng cho Cty Thái Việt toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê.
Ông Nguyễn Huy Tuyển thực hiện sai kết luận ĐHXVBT khi “bán” hơn 9.000m2 “đất vàng” của HTX La Khê cho Cty Thái Việt
Ông Nguyễn Huy Tuyển thực hiện sai kết luận ĐHXVBT khi “bán” hơn 9.000m2 “đất vàng” của HTX La Khê cho Cty Thái Việt

Nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHXVBT “vênh nhau”

Ngày 21/9/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 44/2022/KN-DS đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 128/2022/DS-PT ngày 9/5/2022 của TAND TP Hà Nội về việc giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê” giữa HTX La Khê và Cty Thái Việt. TAND Cấp cao tại Hà Nội đánh giá nhiều đánh giá, nhận định về các nội dung vụ án của Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Thứ nhất, Biên bản Đại hội xã viên HTX La Khê bất thường ngày 11/7/2016 đã kết luận với nội dung “Đại hội nhất trí chuyển đổi bãi xe tĩnh cho Cty Thái Việt”. Tại Nghị quyết ĐHXVBT số 02/NQ-HTX ngày 11/7/2016 có nội dung “Đại hội nhất trí chuyển nhượng cho Cty Thái Việt toàn bộ tài sản gắn liền với diện tích 9.124,5m2 đất; giao cho BQT HTX trực tiếp làm việc với Cty Thái Việt để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng…”.

Như vậy, Biên bản ĐHXVBT chỉ kết luận chuyển đổi bãi xe tĩnh cho Cty Thái Việt; nội dung của Nghị quyết ĐHXVBT lại ghi Đại hội nhất trí chuyển nhượng là không phù hợp với Biên bản Đại hội và kết luận Đại hội. Ông Nguyễn Huy Tuyển căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội do chính ông Tuyển ký để ký Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất cho Cty Thái Việt là không đúng kết luận của Đại hội xã viên ngày 11/7/2016.

Thứ hai, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND quận Hà Đông cấp ngày 13/5/2011, HTX La Khê có 3.112 xã viên (đại diện cho 4.065 nhân khẩu có ruộng). Điều lệ HTX La Khê ngày 11/6/2011 xác định, HTX có 208 đại biểu. Theo tài liệu HTX La Khê cung cấp là danh sách đại biểu xã viên thời điểm tiến hành ĐHXVBT ngày 11/7/2016 có tổng số 216 đại biểu xã viên; số đại biểu tham dự ĐHXVBT là 157 đại biểu (72,7%), trong đó có 117/157 đại biểu đã được HTX trả lại vốn góp trước ngày tổ chức đại hội, không còn là xã viên HTX La Khê.

Điều 8, Điều 9 của Điều lệ HTX La Khê quy định: Xã viên xin ra HTX phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với HTX trước khi ra khỏi HTX. BQT HTX xem xét lập hồ sơ chủ động giải quyết việc tự nguyện xin ra HTX của xã viên và báo cáo kết quả tại Đại hội xã viên gần nhất. BQT HTX xem xét và lập hồ sơ chủ động giải quyết việc chấm dứt tư cách xã viên, trình hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết tại Đại hội xã viên gần nhất để thông qua. Điều 20, Điều 27, Luật HTX năm 2003 quy định: Tư cách xã viên chấm dứt khi xã viên được chấp nhận ra khỏi HTX theo quy định của Điều lệ HTX. BQT có quyền và nhiệm vụ xem xét kết nạp xã viên mới và giải quyết việc xã viên ra khỏi HTX và báo cáo để Đại hội xã viên thông qua. Điều 16, Điều 36 Luật HTX năm 2012 quy định: HĐQT có thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách xã viên đối với thành viên tự nguyện ra khỏi HTX và báo cáo Đại hội thành viên gần nhất.

Như vậy, Điều lệ HTX La Khê năm 2011, Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012 đều quy định, BQT (HĐQT) có thẩm quyền giải quyết, quyết định việc xã viên tự nguyện ra khỏi HTX và báo cáo lại kết quả tại Đại hội xã viên gần nhất. Trong quá trình giải quyết vụ án, HTX La Khê đã cung cấp được 117/157 đại biểu xã viên đã rút vốn góp trước ngày tổ chức ĐHXVBT, không còn là xã viên HTX La Khê, nhưng vẫn tham gia Đại hội và biểu quyết việc chuyển đổi bãi xe tĩnh cho Cty Thái Việt.

Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa xác minh làm rõ có việc HTX Là Khê đã trả lại vốn góp cho các đại biểu xã viên đã rút vốn góp hay không và xác định tư cách đối với các đại biểu xã viên đã rút vốn góp chưa chấm dứt là không đúng Điều lệ HTX La Khê năm 2011 và quy định của Luật HTX năm 2003, Luật HTX năm 2012.

Hai cấp toà áp dụng không đúng Luật HTX

Thứ ba, Luật HTX năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2013, KTX La Khê và Cty Thái Việt ký Hợp đồng chuyển nhượng ngày 3/3/2017. Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm áp dụng Điều lệ HTX năm 2011 theo Luật HTX năm 2003 để giải quyết tranh chấp đối với Hợp đồng chuyển nhượng mà không áp dụng Luật HTX năm 2012 là không đúng quy định của pháp luật. Điểm c, khoản 4, Điều 30, Luật HTX năm 2012 quy định, số lượng đại biểu xã viên tham dự Đại hội đại biểu thành viên đối với HTX có trên 1.000 thành viên phải đảm bảo không được ít hơn 200 đại biểu.

Như vậy, nếu cho rằng các xã viên đã rút vốn góp chưa chấm dứt tư cách xã viên HTX thì HTX La Khê có 3.112 xã viên (chưa tính đại biểu xã viên đại diện cho 901 xã viên mới đã góp vốn) là trên 1.000 thành viên. ĐHXVBT ngày 11/7/2016 có 145 đại biểu xã viên tham dự biểu quyết việc chuyển đổi quyền sử dụng đất thuê là không đúng quy định của Luật HTX.

Thứ tư, Tại Báo cáo số 18/BC-HTX ngày 7/7/2016 và Báo cáo số 54/BC-HTXLK ngày 16/10/2018 của HTX La Khê xác định: Từ ngày 1/4/2016 đến ngày 15/4/2016, HTX La Khê đã tiếp nhận đơn đăng ký thành viên mới, tính đến ngày 7/7/2016 đã có 4.035,5 nhân khẩu trên tổng số 4.065 nhân khẩu nằm trong 1.059 hộ đã nhận tiền trả vốn góp với số tiền hơn 28,692 tỷ đồng; tổng số đơn đăng ký thành viên mới là 920 người, trong đó có 901 người nộp tiền góp vốn điều lệ với số tiền là 12,614 tỷ đồng.

Tại đơn đề nghị giám đốc thẩm, HTX La Khê xác định không có đại biểu xã viên đại diện cho 901 xã viên mới tham gia ĐHXVBT ngày 11/7/2016. Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê ngày 3/3/2017 giữa HTX La Khê và Cty Thái Việt có hiệu lực, mà chưa có ý kiến của đại biểu đại diện cho 901 xã viên mới đã nộp tiền góp vốn là ảnh hưởng đến quyền lợi của xã viên mới đã góp vốn.

Ngoài 4 nội dung nêu trên, Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội còn đưa ra những căn cứ quan trọng để đề nghị Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm huỷ toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm của TAND TP Hà Nội và Bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Hà Đông như: Xác định giá trị chuyển nhượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thời điểm ký Hợp đồng chuyển nhượng, ông Nguyễn Huy Tuyển không còn là Chủ nhiệm HTX và chưa giữ chức Chủ tịch HĐQT HTX La Khê; Toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm nhận định, ông Nguyễn Huy Tuyển vẫn giữ chức Chủ nhiệm HTX nên ông Tuyển có thẩm quyền ký hợp đồng nhân danh HTX La Khê là không đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong bài sau.
Bến xe tĩnh La Khê biến thành… khu nhà xưởng
Chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 9.000m2 “đất vàng” với giá… 0 đồng
Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã tiếp nhận kháng cáo
TAND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị huỷ bản án sơ thẩm và phúc thẩm
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động