Thứ ba 03/10/2023 18:15

Nghệ An: Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu trong cấp quyền sử dụng đất

Liên quan tới hoạt động cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo tăng cường trách nhiệm các cơ quan thẩm quyền và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nghệ An: Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu trong cấp quyền sử dụng đất
Công tác cấp GCNQSDĐ tại Nghệ An năm 2022 bên cạnh kết quả đạt được nhìn chung còn nhiều hạn chế, tồn tại. Ảnh: TL

Liên quan tới nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về nội dung giải quyết tồn đọng việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho hộ gia đình, cá nhân từ 1/1/2022 đến 31/12/2022, Sở TN&MT đã có báo cáo gửi UBND tỉnh nêu rõ những nội dung mà các huyện, thị đạt được và những tồn tại, hạn chế cũng như phương án tháo gỡ.

Về tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, Sở TN&MT cho rằng, tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với các trường hợp cần giải quyết tồn đọng tại các địa phương còn thấp so với các tiêu chí đề ra; việc lập đoàn thanh kiểm tra xác minh đối với những trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền về nội dung thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân chưa được thực hiện, hoặc mới được thực hiện nay chưa có kết quả; Một số dự án khu đô thị chưa phối hợp hoặc phối hợp không tốt với cơ quan thẩm quyền trong việc làm hồ sơ, thủ tục...

Nguyên nhân về những tồn tại nêu trên, ngoài nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là một số huyện, thị chưa quyết liệt, trách nhiệm; năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ cấp xã, huyện chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu; quá trình tiếp nhận hồ sơ không thực hiện phiếu hẹn gây kéo dài, bức xúc cho nhân dân; địa chính xã phải tham gia xử lý nhiều việc, luân chuyển vị trí công tác địa chính...

Trước những tồn tại, hạn chế cũng như nhằm tăng cường trách nhiệm cán bộ, cơ quan thẩm quyền trong công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn toàn tỉnh đạt mục tiêu, tiêu chí đề ra, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản chỉ đạo số 1011/UBND-NN yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan căn cứ vào báo cáo, đề xuất của Sở TN&MT để thực hiện tốt lĩnh vực này.

Theo đó,Sở TN&MT bám sát chỉ đạo, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp GCN, Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp GCN; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN. Kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo quy định trong quá trình thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ đạo, điều hành và chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra đối với những chủ đầu tư chậm tiến độ dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện kịp thời các thủ tục để cấp GCN cho người dân nhận chuyển nhượng; kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khi chưa đủ điều kiện mua bán đất, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất TP Vinh thực hiện
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất TP Vinh thực hiện "Ngày thứ 7 vì dân", tăng cường công tác trong ngày nghỉ.

Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Đề án vị trí việc làm để bổ sung người làm việc cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thủ tục hành chính về cấp GCN của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.

UBND cấp huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và giao chỉ tiêu cho UBND cấp xã giải quyết các trường hợp tồn đọng đã rà soát đủ điều kiện được cấp GCN QSD đất trong năm 2023. Thực hiện công bố, công khai các trường hợp không đủ điều kiện để cấp GCN QSD đất theo kết quả rà soát, phân loại, trong đó đề nghị phải nêu rõ lý do đối với từng trường hợp cụ thể. Chỉ đạo các Đoàn thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời có các kết luận về việc nộp tiền để sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và đổi đất xây dựng nhà văn hóa.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp GCN; việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp GCN của hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Các địa phương chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp GCN thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã rà soát, báo cáo thống kê số lượng hồ sơ tồn đọng, chưa thực hiện đăng ký đất đai. Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và khẩn trương thực hiện...

Nghệ An: Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học Nghệ An: Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học
Nghệ An: Tăng cường truyền thông phòng chống mua bán người vào trường học Nghệ An: Tăng cường truyền thông phòng chống mua bán người vào trường học
Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động