Thứ hai 02/10/2023 06:20

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày mai 10/6/2023 cập nhật

Chi tiết lịch cắt điện tại Bắc Giang trong ngày 10/6/2023 theo cập nhật mới nhất từ Công ty điện lực Bắc Giang.
Lịch cắt điện Bắc Giang ngày mai 10/6/2023 cập nhật
Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
7h30 : 10/06/2023 11h30 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Kéo dây dẫn thu hồi day dẫn, chuyển hòm công tơ sang cột mới Phi Mô 11-180 Lộ I/TBA Phi Mô
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA482-E7.7***LDA482-E7.7 ĐZ 482E7.7
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải. LDA371-E7.7***LDA371-E7.7 ĐZ 371E7.7
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA476-E7.7***476-E7.7 ĐZ 476E7.7 (đoạn sau MC 476E7.7/51)
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA375-E7.7***375 E7.7 ĐZ 375E7.7
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải. LDA478-E7.7***LDA478-E7.7 ĐZ 478E7.7
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA472-E7.26 ĐZ 472E7.26
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA472-E7.26 ĐZ 472E7.26
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA375-E7.7***375 E7.7 ĐZ 375E7.7
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA484-E7.7-37***Nhánh Me Điền 5 Nhánh Me Điền 5
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA484-E7.26 ĐZ 484E7.26
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải. LDA371-E7.7***LDA371-E7.7 ĐZ 371E7.7
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA472-E7.7***LDA472-E7.7 ĐZ 472E7.7 (đoạn từ E7.7 đến LBS 472-7E7.7/106)
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải. LDA478-E7.7***LDA478-E7.7 ĐZ 478E7.7
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA474-E7.26 ĐZ 474E7.26 (đoạn từ sau DCL 474-7E7.26/13)
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA484-E7.26 ĐZ 484E7.26
3h30 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Hạ ngầm đường dây từ cột 19B đến cột 25A đường dây 374E7.7 LDA374-E7.7***LDA374-E7.7 DDZ 374E7.7
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA373-E7.7-85_1***Nhánh Gò Vân ĐZ nhánh Gò Vân/373E7.7
7h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA482-E7.7***LDA482-E7.7 ĐZ 482E7.7
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA374-E7.7***LDA374-E7.7 ĐZ 374E7.7 (đoạn sau DCL 374-7E7.7/19)
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải LDA472-E7.7***LDA472-E7.7 ĐZ 472E7.7 (đoạn từ E7.7 đến LBS 472-7E7.7/106)
6h00 : 10/06/2023 11h30 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay MBA và thiết bị phân phối Việt Lập 9
6h00 : 10/06/2023 11h30 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Thay MBA và thiết bị phân phối An Huy 3 (TTCT)
5h00 : 10/06/2023 7h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đo điện trở các cuộn dây tại nấc phân áp đang vận hành, đo điện trở cách điện, đo tỷ số biến áp, thí nghiệm không tải, lấy mẫu dầu MBA, Đo điện trở cách điện CSV cao, hạ áp, đo điện trở tiếp địa TBA phụ tải Thuận Lý Xã Tiến Dũng
6h30 : 10/06/2023 8h30 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đo điện trở các cuộn dây tại nấc phân áp đang vận hành, đo điện trở cách điện, đo tỷ số biến áp, thí nghiệm không tải, lấy mẫu dầu MBA, Đo điện trở cách điện CSV cao, hạ áp, đo điện trở tiếp địa TBA phụ tải Xóm Huyện Xã Tiến Dũng
5h00 : 10/06/2023 7h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đo điện trở các cuộn dây tại nấc phân áp đang vận hành, đo điện trở cách điện, đo tỷ số biến áp, thí nghiệm không tải, lấy mẫu dầu MBA, Đo điện trở cách điện CSV cao, hạ áp, đo điện trở tiếp địa TBA phụ tải Huyền Quang 2 Phường Ngô Quyền
8h00 : 10/06/2023 10h30 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đo điện trở các cuộn dây tại nấc phân áp đang vận hành, đo điện trở cách điện, đo tỷ số biến áp, thí nghiệm không tải, lấy mẫu dầu MBA, Đo điện trở cách điện CSV cao, hạ áp, đo điện trở tiếp địa TBA phụ tải Tân Tiến YD Xã Tiến Dũng
6h30 : 10/06/2023 8h30 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đo điện trở các cuộn dây tại nấc phân áp đang vận hành, đo điện trở cách điện, đo tỷ số biến áp, thí nghiệm không tải, lấy mẫu dầu MBA, Đo điện trở cách điện CSV cao, hạ áp, đo điện trở tiếp địa TBA phụ tải Khu VHTT triển Lãm Phường Ngô Quyền
8h00 : 10/06/2023 10h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Sửa chữa lưới điện: Đo điện trở các cuộn dây tại nấc phân áp đang vận hành, đo điện trở cách điện, đo tỷ số biến áp, thí nghiệm không tải, lấy mẫu dầu MBA, Đo điện trở cách điện CSV cao, hạ áp, đo điện trở tiếp địa TBA phụ tải Lê Lợi Phường Hoàng Văn Thụ
14h30 : 10/06/2023 18h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thiếu nguồn điện LDA378-E7.12***Đường trục 378-E7.12 KCNSKNH
7h00 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Do thiếu nguồn điện LDA378-E7.12***Đường trục 378-E7.12 KCNSKNH
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA473-E7.8***ĐZ 473-E7.8 Phụ tải ĐZ 473E7.8
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA377-E7.23***ĐZ 377-E7.23 Phụ tải ĐZ 377E7.23
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Trần Phú Phụ tải sau TBA Trần Phú
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA371-E7.8***ĐZ 371-E7.8 Phụ tải ĐZ 371E7.8
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA372-E7.8***ĐZ 372-E7.8 Phụ tải ĐZ 372E7.8
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Lê Duẩn 2 Phụ tải sau TBA Lê Duẩn 2
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Trần Phú 2 Phụ tải sau TBA Trần Phú 2
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA471-E7.8***ĐZ 471-E7.8 Phụ tải ĐZ 471E7.8
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA375-E7.23***ĐZ 375-E7.23 Phụ tải ĐZ 375E7.23
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA383-E7.23***ĐZ 383-E7.23 Phụ tải ĐZ 383E7.23
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA375-E7.8***ĐZ 375-E7.8 Phụ tải ĐZ 375E7.8
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA373-E7.23***ĐZ 373-E7.23 Đường dây 373E7.23
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA471-E7.8-80-21***N. F325 Phụ tải MC 472F325/2
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA374-E7.8***ĐZ 374-E7.8 Phụ tải ĐZ 374E7.8
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA373-E7.8***ĐZ 373-E7.8 Phụ tải ĐZ 373E7.8
20h00 : 10/06/2023 0h00 : 11/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) LDA376-E7.8***ĐZ 376-E7.8 Phụ tải ĐZ 376E7.8
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Hợp Thành Palace Phụ tải sau TBA Hợp Thành Palace
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Lê Duẩn Phụ tải sau TBA LÊ Duẩn
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Minh Lập Phụ tải sau TBA Minh Lập
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Lâm Trường 2 Phụ tải sau TBA Lâm Trường 2
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Cơ Khí Phụ tải sau TBA Cơ Khí
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) KDC Trần Phú Phụ tải sau TBA KDC Trần Phú
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Phố Kép Phụ tải sau TBA Phố Kép
8h00 : 10/06/2023 16h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm phụ tải (do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an ninh hệ thống điện, phải ngừng cấp điện) Bệnh Viện Phụ tải sau TBA Bệnh Viện
7h00 : 10/06/2023 19h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA371-E7.27 ĐZ 371 E7.27
5h30 : 10/06/2023 12h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Dịch chuyển ĐZ từ cột đến cột 6 nhánh Thán; Lấp chụp cột 20 nhánh Thoi; Thu hồi đường dây cũ LDA375-E7.27-21-69 ĐZ 375E7.27 nhánh Thoi
7h00 : 10/06/2023 19h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA375-E7.27-31 ĐZ 375 E7.27 An Lập-Hữu Sản
7h00 : 10/06/2023 19h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA375-E7.27-21 ĐZ 375 E7.27 nhánh Long Sơn - Dương Hưu
7h00 : 10/06/2023 19h00 : 10/06/2023 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện: Tiết giảm công suất theo phân bổ của tổng công ty để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện LDA373-E7.27 ĐZ 373 E7.27

* Nguồn: Công ty điện lực Bắc Giang

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 9/6 cập nhật
Lịch cắt điện tại Hải Phòng ngày mai 9/6 cập nhật
Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 9/6 cập nhật
Lịch cắt điện tại Vĩnh Phúc từ ngày 9/6-10/6
Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 9/6/2023 cập nhật
Lịch cắt điện tại Nghệ An hôm nay 9/6/2023 cập nhật
Lịch cắt điện Hà Hà Nội ngày mai 10/6 cập nhật
KH
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động