Thứ ba 03/10/2023 18:35

Lịch cắt điện tại Nghệ An hôm nay 9/6/2023 cập nhật

Chi tiết lịch cắt điện tại tỉnh Nghệ An trong ngày 9/6/2023. Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 9/6.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cụ thể như sau:

TT

ĐƯỜNG DÂY

CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

THỜI GIAN KẾT THÚC

SỐ TBA MẤT ĐIỆN

KHU VỰC MẤT ĐIỆN

I- Khu vực TP Vinh

1

473E15.7

NR Văn công QK4 (Cắt dao 473-7/TPĐ T-VCQK4 tại tủ PĐ Duy Tân)

4:00

5:30

35

Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Lộc

2

483E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

8:00

24

Hưng Đông, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Cửa Nam, Đội Cung

3

378E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

8:00

11

Đông Vĩnh, Cửa Nam, Quang Trung

4

479E15.1

NR Lê Ninh (Cắt dao 479-7/LN-C7LN tại tủ RMU TBA Lê Ninh)

8:00

10:00

12

Lê Lợi, Quán Bàu

5

479E15.1

NR Rạp dân ca và NR Lê Lợi 9 ( Cắt dao 479-7/TPĐMHĐ-E1 tại tủ PĐ Mai Hắc Đế)

8:00

10:00

19

Hà Huy Tập, Lê Lợi, Hưng Bình

6

477E15.43

Cắt Re 476/30NP5

10:00

11:30

71

Nghi Phú, Nghi Ân

7

477E15.43

Cắt cả ĐZ

10:00

11:30

87

Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân

8

472E15.7

Cắt cả ĐZ

10:00

11:00

33

Bến Thủy, Trường Thi

9

474E15.7

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

2

Trung Đô

10

371E15.7

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

10

Hưng Dũng, Hưng Lộc

11

480E15.7

NR Hưng Bình 4 (Cắt dao 480-7/TPĐTP-HB4 tại tủ PĐ Thái Phiên)

11:30

13:30

8

Hồng Sơn, Vinh Tân

12

480E15.7

NR Khu nhà ở SV Hưng Bình (Cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-VHC) tại tủ PĐ6 Lê Hồng Phong)

11:30

13:30

7

Hưng Bình

13

473E15.16

Cắt cả ĐZ

11:30

13:30

8

Hưng Hoà

14

479E15.7

NR Trần Phú 1(Cắt dao 479-7/TPĐ2CT-TP1 tại tủ PĐ2 Cầu thông)

13:30

15:00

7

Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi

15

475E15.7

Từ tủ Truyền hình Lê Mao đến Lê Mao 8 (Cắt dao 475-7/THLM-VT)

13:30

15:00

8

Lê Mao, Hưng Bình

16

479E15.7

Phân đoạn trục chính từ tủ RMU TBA Cửa Đông đến Hà Huy Tập 5 (Cắt dao 479-7/CĐ-TL tại tủ RMU TBA Cửa Đông)

16:00

17:00

17

Hưng Phúc, Hưng Bình, Trường Thi

17

483E15.16

Cắt cả ĐZ

17:00

18:00

30

Hưng Phúc, Hưng Bình

18

471E15.7 (Đang cấp điện đến cột 17 TC ĐZ 473 E15.16)

Cắt cả ĐZ

18:00

19:00

47

Trung Đô, Bến Thuỷ, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Trường Thi

19

476E15.7

Cắt cả ĐZ

19:00

20:00

51

Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam

20

481E15.1

NR Cửa Nam 3 (Cắt dao 481-7/TPĐNMN-CVCN tại tủ PĐ Nhà máy nước)

20:00

21:00

8

Cửa Nam

21

481E15.1

Từ các NR Cửa Tả, Phan Đình Phùng 2 sau tủ RMU Trần Hưng Đạo 1 (Cắt dao 481-7/THĐ1-CT, 481-7/THĐ1-PĐP2 tại tủ RMU Trần Hưng Đạo 1)

20:00

21:00

17

Đội Cung

22

479E15.7

NR Trung Đô 2(Cắt dao 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 tại tủ PĐ Ngã tư Phượng Hoàng)

20:00

21:00

5

Trung Đô, Bến Thủy

23

485E15.1

NR Vật tư nông nghiệp (Cắt dao 485-7/TPĐ2NTT-VTNN tại tủ PĐ2 Nguyễn Trường Tộ)

21:00

22:00

9

Đông Vĩnh

24

475E15.7

Từ tủ PĐ Ngư Hải đến Nguyễn Trãi 2 (Cắt dao 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB tại tủ PĐ Ngư Hải)

21:00

22:00

10

Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình

25

473E15.7

NR Bảo vệ BMTE + Lê Hồng Phong 1 (Cắt dao 473-7/T7-BMTE, cắt dao 473-7/T7-LHp1)

21:00

22:00

13

Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trường Thi

II- Khu vực huyện Yên Thành

1

373E15.21

Cắt cả ĐZ

6:00

12:00

43

Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành

2

371E15.52

Sau Recloser 371/04 Đô Thành

6:00

12:00

66

Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành

3

472E15.21

Cắt cả ĐZ

12:00

19:00

47

Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành

4

474E15.21

Cắt cả ĐZ

12:00

19:00

42

Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành

5

477E15.21

Cắt cả ĐZ

12:00

19:00

25

Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành

6

476E15.21

Recloser 476/31 Tăng Thành

12:00

19:00

32

Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành

7

476E15.21

Cắt trạm lẻ khi có yêu cầu

12:00

19:00

10

Thị trấn, Tăng Thành

8

371E15.21

Cắt cả ĐZ

19:00

24:00

110

Xuân Thành, Thị Trấn, Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành

9

371E15.4

Re 371/47 Quang Thịnh

19:00

24:00

31

Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành

III- Khu vực huyện Tương Dương

1

375E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

16:00

5

Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, Xá Lượng, Thủy điện Bản Vẽ

2

373E15.14

Sau ĐZ 373E15.14 sau DCL 373-7/162

6:00

16:00

57

Tại các TBA thuộc xã Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh, Hữu Khuông, Yên Thắng, Xiêng My, Nga My, Tam Đình

3

371E15.14

Cắt cả ĐZ

16:00

24:00

50

Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Tam Thái, Tam Hợp, Tam Đình, Tam Quang

IV- Khu vực huyện Anh Sơn

1

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

5:00

15:00

65

Tào Sơn, Lạng Sơn, Khai Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn, Cao Sơn, Lĩnh Sơn, Vĩnh Sơn

2

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4

D372-7/17AS-D372-7/58AS

5:00

15:00

28

Hội sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn

3

ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn

MC Re 372/1 Cao Lĩnh

5:00

14:30

19

Lĩnh Sơn, Cao Sơn

4

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48

MC377ĐS-D372-7/58AS

20:00

05:00 ngày 10/6

64

Hoa Sơn,Tường Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, TSơn

5

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.4

MC RE 372/2 Hùng Tường

20:00

05:00 ngày 10/6

16

Hùng Sơn, Tường Sơn

6

ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4

MC RE 372/1 Thạch Đức

20:00

02:00 ngày 10/6

16

Thạch Sơn, Đức Sơn và TBA thị trấn Anh Sơn 9

V- Khu vực huyện Quỳ Hợp

1

372E15.3

Cắt điện cả đường dây

5:00

21:00

80

Châu Quang, Châu Thái, Châu Lý, Châu Đình, Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Thành, Châu Cường

2

975E15.3

Cắt điện cả đường dây

20:30

24:00

11

Thị trấn Quỳ Hợp, xã Châu Đình

3

371E15.3

NR Châu Hồng (Cắt Re 371/10 Châu Hồng)

13:00

24:00

28

Xã Châu Hồng

VI- Khu vực huyện Thanh Chương

1

375E15.15

Cắt cả ĐZ

5:30

13:30

105

Các xã: Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Nam Thái, Nam Thượng.

2

473E15.11

Cắt cả ĐZ

5:30

13:30

36

Các xã: Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh , Thanh Hòa, Thanh Nho

3

376E15.11

Cắt cả ĐZ

13:30

20:30

66

Các xã: Thanh Hương (T9 Thanh Hương) ; Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Đức.

4

372E15.11

Cắt cả ĐZ

13:30

20:30

52

Các xã: Đại Đồng, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thị trấn, Thanh Ngọc

5

374E15.11

Cắt cả ĐZ

20:30

0:30 ngày 10/6

94

Các xã: Thanh Lĩnh, Thị Trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Thủy.

6

471E15.11

Cắt cả ĐZ

20:30

0:30 ngày 10/6

14

Các xã: Thanh Thịnh, Xã Thanh An

7

475E15.11

Cắt cả ĐZ

15

Các xã: Thanh Hương, Thanh Thịnh

VII- Khu vực Thị xã Cửa Lò

1

472E15.8

Cắt cả ĐZ

9:00

13:00

16

Khu công nghiệp Nam Cấm

2

474E15.8

Cắt cả ĐZ

9:00

13:00

17

Khu công nghiệp Nam Cấm

3

471E15.16

Cắt cả ĐZ

9:00

12:00

17

Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Xuân

4

481E15.16

Cắt cả ĐZ

11:00

16:00

45

Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Hải, Nghi Hòa

5

473E15.8

Cắt cả ĐZ

16:00

22:00

45

Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân

6

475E15.8

Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51)

17:00

22:00

13

Khu công nghiệp Nam Cấm

7

478E15.8

Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51)

17:00

22:00

51

Khu công nghiệp Nam Cấm

8

475E15.16

NR Nghi Thái 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Thái 1)

8:00

12:00

12

Nghi Thái

9

475E15.16

NR Nghi Phong 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Phong 1)

8:00

12:00

15

Nghi Phong

10

476E15.8

Cắt CDPT 476-7/2 Nghi Khánh 1

10:00

14:00

15

Nghi Khánh

VIII- Khu vực huyện Con Cuông

1

ĐZ371E15.48

Cắt cả ĐZ

20h00

01h00 ngày 10/6

Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê; Châu Khê; Cam Lâm; Lạng Khê

2

ĐZ375E15.48

Cắt RE 371/78 Thạch Ngàn

20h00

01h00 ngày 10/6

Khu vực xã Mâu Đức (TBA Mậu Đức 5; Mậu Đức 3; Mậu Đức 4; Kẻ Trằng); xã Thạch Ngàn

3

ĐZ377E15.48

Cắt cả ĐZ

6h00

20h00

Tại các TBA thuộc Khu vực xã Bông Khê (TBA Tân Dân; Bồng Khê; Vình Hoàn; Vĩnh Hoàn 1; 2/9 Bồng Khê) và khu vực xã Yên Khê; Lục Dạ; Môn Sơn và khu vực xã Tam Sơn (TBA Tam Sơn 1; tam Sơn 2; Tam Sơn 3; Tam Sơn 5)

IX- Khu vực huyện Kỳ Sơn

1

372A15.29

Cắt cả ĐZ

7:00

18:00

73

Xã Bảo Nam, Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Lưu Kiền (T.Dương), Lưỡng Minh (T.Dương), Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ.

X- Khu vực huyện Tân Kỳ

1

ĐZ 375 E15.2

NR Nghĩa Đồng( Cắt RE375/01 Nghĩa Đồng)

7:00

2:00

24

Xã Nghĩa Đồng, Xã Nghĩa Thái

2

ĐZ 375 E15.2

NR Nghĩa Thái ( Cắt RE375/55 Nghĩa Thái)

7:00

23:00

68

Xã Nghĩa Thái, Xã Tân Phú, Xã Nghĩa Hoàn, Xã Tân Xuân, Xã Giai Xuân, Xã Tân Long, Xã Nghĩa Hợp, Xã Nghĩa DŨng

3

ĐZ 375 E15.2

Cắt RE375/126B

10:00

23:00

15

Xã Nghĩa Bình, Tân Phú, Xã Kỳ Tân, Xã Nghĩa Hợp, Xã Nghĩa Dũng

4

ĐZ 371 E15.4

NR Vĩnh Giang (Cắt RE371/05 Vĩnh Giang)

7:00

23:00

8

Xã Giang Sơn Tây

5

ĐZ 372 TGTK

NR Hương Sơn ( Cắt RE372/05 Hương Sơn)

7:00

2:00

42

Xã Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Xã Nghĩa Phúc

6

ĐZ 372 TGTK

Nhánh Rẽ TBA Tám Tài

7:00

23:00

2

Nhà máy Gạch Tám Tài

XI- Khu vực huyện Quỳnh Lưu

1

ĐZ 372E15.5

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

62

Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa

2

ĐZ 371E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

113

Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang

3

ĐZ 477E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

11

Phường Quỳnh Thiện

4

ĐZ 471E15.49

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

11

Phường Quỳnh Thiện

5

ĐZ 473E15.49

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

18

Xã Quỳnh Lộc

6

ĐZ 975E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

38

Các xã Quỳnh Vinh, Tân Thắng

7

ĐZ 471E15.5

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

40

Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên.

8

ĐZ 471E15.17

Cắt cả ĐZ

5:30

15:00

21

Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng

9

ĐZ 373E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

174

Các xã: Quỳnh văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy

10

ĐZ 474E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

24

Các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên

11

ĐZ 375E15.17

Cắt cả ĐZ

15:00

23:59

12

Xã Quỳnh Lộc

12

ĐZ 472E15.5

Cắt D472-7/24

19:00

23:59

26

Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang

13

ĐZ 371E15.5

Cắt LBS 371-7/1

18:00

23:59

26

Các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát

14

ĐZ 475E15.17

Cắt cả ĐZ

15:00

2:30 (10/6)

45

Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập

15

ĐZ 476E15.5

Cắt cả ĐZ

15:00

2:30 (10/6)

18

Các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch

16

ĐZ 473E15.5

Cắt cả ĐZ

19:00

2:30 (10/6)

32

Các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn

XII- Khu vực huyện Nam Đàn

1

373E15.43

Cắt cả ĐZ

0:00

6:00

41

Một phần xã Xuân Hòa, Kim Liên và xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo

2

475E15.15

Cắt cả ĐZ

0:00

6:00

48

Xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân và một phần xã Xuân Hòa

3

373E15.15

Cắt cả ĐZ

6:00

19:00

73

Xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường

4

471E15.15

Cắt cả ĐZ

6:00

19:00

62

Một phần Thị trấn, xã Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương

5

371E15.15

Cắt cả ĐZ

19:00

0:00

99

Thị trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và một phần xã Xuân Hòa

6

371E15.15

Cắt RE 371/7 Hồng Long

22

Một phần xã Xuân Hòa, xã Hùng Tiến, Hồng Long

7

373E15.43

Cắt LBS 373-7/2 LT371

22

Xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo

8

475E15.15

DPT 475-7/57 Nam Thanh

29

Xã Nam Anh, Nam Xuân, một phần xã Xuân Hòa

9

471E15.15

RE 471/30 Nam Thái

40

Một phần xã Nam Thái, xã Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương

XIII- Khu vực huyện Quỳ Châu

1

381E15.12

NR Châu Thôn (Cắt D381-7/25 Châu Thôn)

6:00

15:00

75

Các xã: Châu Kim,Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong.

2

374E15.3

Phân đoạn trục chính từ vt 08 đến 152 (Cắt Re374/8YH, Cắt D374-7/152, Đóng D374-7/192)

8:00

20:00

39

Các xã: Châu Bình, Châu Nga, Châu Hội.

3

371E15.12

NR Hủa Na(Cắt Re371/223A Hủa Na)

9:00

23:30

40

Các xã: Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ

4

371E15.12

NR Châu Bính(Cắt Re374/1 Châu Bính)

9:00

23:30

13

Các xã: Châu Bính, Châu Tiến, Châu Thuận

5

371E15.12

NR Châu Phong (Cắt Re374/54 Châu Phong)

9:00

23:30

24

Các xã: Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm.

XIV- Khu vực huyện Đô Lương

1

474E15.4

Cắt các Trạm lẻ

6:00

20:30

15

Các xã Đà Sơn, Lạc Sơn; Thị trấn

2

472E15.4

Cắt các Trạm lẻ

6:00

20:30

22

Các xã Yên sơn, Lưu Sơn; Thị trấn

3

376E15.4

RE376/01 NR Hiến sơn

6:00

20:30

22

Các xã Hiến Sơn, Thượng Sơn, Quang Sơn

4

372E15.4

Cắt cả ĐZ

6:00

20:30

62

Các xã Đông Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn và Vĩnh Phú

XV- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn

1

ĐZ 375E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

41

Phường Long Sơn, xã Tây Hiếu, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Khánh, xã Nghĩa Đức

2

ĐZ 472E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

30

Phường Long Sơn, phường Hòa Hiếu, phường Quang Tiến - TX Thái Hoà

3

ĐZ 478E15.2

Cắt DCL 478-7/54

8:00

23:55

12

Xã Nghĩa Tiến, xã Tây Hiếu, xã Nghĩa Đức

4

ĐZ 976E15.2

Cắt cả ĐZ

8:00

23:55

30

Phường Quang Phong, xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Mai

5

ĐZ 971E15.2

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

23

Phường Hòa Hiếu, phường Long Sơn, xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu

6

ĐZ 971TGNH

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

21

Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú

7

ĐZ 971TGQC

Cắt cả ĐZ

7:00

23:55

21

Xã Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn

XVI- Khu vực huyện Diễn Châu

1

371E15.5 Diễn Châu

Cắt Re 371/84A

5:30

20:00

56

Xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường

2

477E15.13

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

36

Xã Diễn Phúc, Xã Diễn Tân, Xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi

3

371E15.52

Cắt Re 371/2 Diễn Phong

5:30

20:00

19

Xã Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ

4

471E15.52

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

25

Xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim

5

475E15.13

Cắt LBS 475-7/25

9:00

23:00

27

Xã Diễn Thành, Thị trấn, Diễn Kim

6

479E15.13

Cắt cả ĐZ

5:30

20:00

30

Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Minh Châu

7

473E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 10/6

25

Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh

8

372E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 10/6

20

Xã Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc

9

375E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 10/6

25

Xã Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An

10

471TG Diễn Đồng

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 10/6

16

Xã Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Hạnh

11

371E15.52

Cắt Re 371/5 Diễn Yên

18:00

2:00 ngày 10/6

17

Xã Diễn Yên, Diễn Hoàng

12

371E15.52

Cắt Re 371/110

18:00

2:00 ngày 10/6

30

Xã Diễn Hồng, KCN Tháp Hồng Kỷ

13

373E15.13

Cắt cả ĐZ

18:00

2:00 ngày 10/6

53

Xã Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc

14

471 E15.13

Cắt cả ĐZ

22:00

2:00 ngày 10/6

35

Xã Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn Kỷ

XVII- Khu vực huyện Nghi Lộc

1

471TGQH

Cắt cả Đz

08h00

17h00

28

Nghi Trung, Quán Hành, Nghi Vạn, Nghi Liên

2

373E15.1

Re 373/3 Bơm 16A

08h00

17h00

19

Một phần xã Hưng Tây

3

380E15.1

Cắt điện Từ XT ÷ D380-7/114

12h00

17h00

73

Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Thuận, Nghi Kim, Quán Hành, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Vạn

4

478E15.8 cấp nguồn

Re 478/15 Nghi thịnh( 480E15.8).

08h00

17h00

23

Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Hợp

5

371E15.43

Cắt cả Đz

08h00

17h00

4

Một phần xã Hưng Tây

6

376E15.4

Re 376/150 Nghi Kiều.

17h00

23h00

37

Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

7

373E15.1

Re 373/4A Nam Bắc Yên ( B15 cắt từ xa)

17h00

23h00

62

Nghi Vạn, Nghi Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam

8

373E15.8

Re 373/119( B15 cắt từ xa)

17h00

23h00

55

Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Thiết

XVIII- Khu vực huyện Hưng Nguyên

1

ĐZ 377E15.7

Re 377/1 Hưng Châu

7:00

13:30

52

Xã Châu Nhân, Hưng Thành, Xuân Lam, Hưng Nghĩa

2

ĐZ 377E15.1

Cắt cả ĐZ

7:00

14:00

64

Xã Nam Cát, Xuân Lâm, Hưng Lĩnh, Hưng Mỹ, Hưng Thái, Hưng Lĩnh, Nam Cát, Xuân Lâm, Hưng Lợi, Hưng Tân,

Nguồn: Công ty Điện lực Nghệ An

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 9/6 cập nhật
Lịch cắt điện tại Hải Phòng ngày mai 9/6 cập nhật
Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 9/6 cập nhật
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân Thủ đô

Tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân Thủ đô

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961-4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân tham gia PCCC (4/10/2001-4/10/2023), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và CNCH cho người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô.
Về ngôi làng nổi tiếng với nghề chuột đồng

Về ngôi làng nổi tiếng với nghề chuột đồng

Làng Thọ Bằng, xã Đức Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) nổi tiếng với nghề chuột đồng. Dịp này như vào mùa chính, ngôi làng lại nhộn nhịp với cảnh săn bắt, mua bán chuột đồng...
Huyện Mỹ Đức: 21/22 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Huyện Mỹ Đức: 21/22 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

UBND huyện Mỹ Đức đã ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022. Theo đó, năm qua 21/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Danh sách xe vi phạm tốc độ trong các ngày 29/9 đến 1/10

Danh sách xe vi phạm tốc độ trong các ngày 29/9 đến 1/10

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành củng cố hồ sơ xử phạt “nguội” 77 trường hợp xe vi phạm tốc độ ở Vĩnh Phúc.
Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hải Phòng

Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hải Phòng

Ngày 2/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa giải cứu an toàn 4 người trong vụ cháy tại số 36B An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng).
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai lên quy mô 4 làn xe.
Dự báo thời tiết ngày 4/10/2023: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 34 độ C

Dự báo thời tiết ngày 4/10/2023: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 34 độ C

Dự báo thời tiết ngày 4/10/2023, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Bão KOINU mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông

Bão KOINU mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông

Hiện vị trí tâm bão KOINU ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h.
Thay đổi nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường

Thay đổi nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường

Ngày 30/9 và 1/10, tại Hà Nội, BTC dự án STRIPED PROJECT đã tổ chức ngày hội “Lượm Đây II: VAGARY” (Collecting Day). Đây là chương trình được tổ chức thường niên tại Thủ đô với mục tiêu nâng cao nhận thức và tạo dựng thói quen tái chế.
Cô giáo mầm non bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi gây bức xúc

Cô giáo mầm non bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi gây bức xúc

Clip quay lại cảnh bé gái 15 tháng tuổi khóc nhưng không được cô giáo mầm non dỗ dành mà lại quát mắng, lấy tay dí vào trán, bóp miệng bé gái khiến nhiều người bức xúc.
Nữ Thủ khoa Đại học Công nghệ sở hữu thành tích cực “khủng”

Nữ Thủ khoa Đại học Công nghệ sở hữu thành tích cực “khủng”

Với thành tích học tập xuất sắc, em Dương Ngân Hà, sinh viên ngành Khoa học máy tính, chương trình chất lượng cao của trường Đại học (ĐH) Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã trở thành Thủ khoa đầu ra, được Thủ đô Hà Nội vinh danh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 1/10 đến ngày 11/10. Theo đó, các tỉnh miền Bắc và Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động