Chủ nhật 26/09/2021 14:24

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Công tác bồi thường GPMB dự án đang gặp vướng mắc do còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền hỗ trợ để bàn giao đất. Các hộ dân không đồng ý nhận tiền theo phương án được duyệt, đồng thời yêu cầu đơn giá hỗ trợ vượt quá mức quy định, không có cơ sở xem xét theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 có tổng diện tích đất thu hồi gần 71 ha, nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực, quyết tâm giải quyết công tác bồi thường GPMB để sớm bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tính đến cuối tháng 7-2021, tổng diện tích đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB là hơn 61ha/gần 71 ha. Chi trả tiền bồi thường GPMB được 796/847 hộ, đạt tỷ lệ 94% trên tổng số các hộ có đất thu hồi.

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên
Phối cảnh Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Đây là Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất căn cứ tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Dự án được đưa vào quy hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được HĐND tỉnh chấp thuận đưa vào danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (bổ sung) tại Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17-07-2017 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09-07-2018.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định 2800/QĐ-UBND ngày 8-9-2005; được Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới tại thông báo 577-TB/TU ngày 21-5-2012. Trong tổng thể Dự án, diện tích đất lúa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là 65,6 ha, diện tích 5,08 ha còn lại là các loại đất khác.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa được phép chuyển mục đích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Vĩnh Phúc được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28-03-2013 và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Vĩnh Phúc được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10-5-2018.

Trong tổng diện tích đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng của Dự án là 65,6ha: Diện tích tại huyện Yên lạc là 11ha ở xã Đồng Cương, tại thành phố Vĩnh Yên 54,6ha ở địa phận 2 phường là Hội Hợp với diện tích 25,93ha và Đồng Tâm là 32,8ha. Như vậy, cộng với 5,08 ha các loại đất khác, toàn bộ diện tích đất thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 3 có đã đủ điều kiện thu hồi với tổng diện tích 70,68ha.

Hiện nay công tác bồi thường GPMB đang gặp vướng mắc do còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền hỗ trợ để bàn giao đất. Đối với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường GPMB của Dự án, UBND các phường, xã nơi có đất thu hồi đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện công tác GPMB. Các ban ngành đoàn thể cũng đã nhiều lần tổ chức các buổi tuyên truyền vận động, đối thoại trực tiếp cũng như đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Tuy nhiên các hộ dân vẫn không đồng ý nhận tiền theo phương án được duyệt, đồng thời yêu cầu đơn giá hỗ trợ vượt quá mức quy định và các đòi hỏi không có cơ sở xem xét theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động và giải tích đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB, từ đó có nhận thức đúng, đồng thuận với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sỹ Hào

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động