Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Pháp luật & Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hành động thiết thực

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bế mạc vào sáng 9-3.
Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 841-QĐ/TU về thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy để kiểm tra 15 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25-1-2021 đến ngày 1-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình,
Các nước gửi thư mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Các nước gửi thư mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi thư chúc mừng.
Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Phấn khởi, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước. Đây là cảm nhận chung của cán bộ, đảng viên, nhân dân khi chia sẻ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã “kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khoá XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII”.
Đại hội XIII của Đảng là “Đại hội thành công nhất trong các kỳ đại hội”

Đại hội XIII của Đảng là “Đại hội thành công nhất trong các kỳ đại hội”

Tại cuộc họp báo sau bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tôi được dự nhiều Đại hội, có lẽ đây là một trong những Đại hội thành công nhất, kể cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc và kết quả cuối cùng là Đại hội thông qua nghị quyết rất tốt đẹp”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói: “Thành công đó không phải tự nhiên mà có” mà bởi công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.
Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Diễn ra từ ngày 25-1 - 1-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển."
Các nước gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Các nước gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo Lào, Campuchia, Trung Quốc, Triều Tiên đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiêp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.
Phát biểu cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIII, phát biểu cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.
Những hình ảnh tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Những hình ảnh tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng 1-2-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc tại Hội trường.
Không có thế lực nào có thể ngăn cản con đường phát triển của đất nước ta trong giai đoạn mới

Không có thế lực nào có thể ngăn cản con đường phát triển của đất nước ta trong giai đoạn mới

Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh những thành tựu quan trọng, mang lại nhiều dấu ấn nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, môi trường, con người, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ các yếu tố làm nên thành công “rất tốt đẹp” của Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ các yếu tố làm nên thành công “rất tốt đẹp” của Đại hội XIII

Tại buổi họp báo sau bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ các yếu tố làm nên thành công của Đại hội XIII, đó là công tác văn kiện, công tác nhân sự; công tác tổ chức, bảo vệ an ninh và công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội.
Nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không chống được tham nhũng

Nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không chống được tham nhũng

Tại buổi họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng sáng 1-2, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khi trả lời báo chí.
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
“Tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn học tập…”

“Tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn học tập…”

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.”
Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điều hành cuộc họp báo sau Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điều hành cuộc họp báo sau Đại hội XIII của Đảng

Sáng 1-2-2021, ngay sau khi Đại hội Đảng XIII thành công, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã chủ trì họp báo thông báo kết quả Đại hội.
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1-2-2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động