Thứ tư 07/06/2023 14:37

Hà Đông: Triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ trọng tâm

Ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, việc thực hiện Đề án 06 đã được quận Hà Đông tiến hành thường xuyên, liên tục, đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn tại địa bàn quận. Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn.
Cán bộ, chiến sĩ công an quận Hà Đông giúp đỡ người dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: N. Trang
Cán bộ, chiến sĩ công an quận Hà Đông giúp đỡ người dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: N. Trang

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, trong thời gian qua, quận Hà Đông đã khẩn trương triển khai đồng thời các biện pháp, giải pháp, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tiến độ, yêu cầu được giao, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06, được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, góp phần vào kết quả chung của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác phối hợp giữa các lực lượng và cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp thời những yêu cầu của công tác…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Xác định triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, hoàn thành trong tháng 9/2023. Đối với 53 dịch vụ công thiết yếu (tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ) hoàn thành trong tháng 6/2023.

Lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật…).

Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế và khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. Phối hợp rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID và khai thác CSDLQG về dân cư; tích hợp các thông tin trong CSDLQG về dân cư, thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023.

Ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, việc triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ quan trọng, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, mỗi cấp, mỗi lực lượng, địa phương và từng cá nhân cần phát huy tính chủ động, sáng tạo. Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính sự, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” triển khai Đề án 06
Tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06
Đề án 06 góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động