Thứ sáu 02/06/2023 04:37

Nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã nhấn mạnh: “Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch”.
Nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau
Hội nghị về bất động sản du lịch nông nghiệp có sự góp mặt của lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và nông nghiệp

Cần tập trung phát triển du lịch tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi, thế mạnh nổi trội

Ngày 25/5, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia diễn ra Hội nghị Giải pháp phát triển và Xúc tiến đầu tư: Bất động sản Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) và Tổng cục Du lịch chỉ đạo tổ chức.

Hội nghị về bất động sản du lịch nông nghiệp có sự góp mặt của lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và nông nghiệp.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện bàn về các giải pháp và xúc tiến đầu tư bất động sản du lịch nông nghiệp quy mô được diễn ra với mục tiêu có một chương trình hành động với các giải pháp kết nối nhằm tạo động lực, xung lực mới phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau
Theo TS. Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hội nghị tổ chức với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp bất động sản và địa phương, các ngành nhằm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản, trong đó có bất động sản nông – lâm – ngư nghiệp phục vụ ngành du lịch

Hội nghị Giải pháp phát triển và Xúc tiến đầu tư: Bất động sản Du lịch nông nghiệp Việt Nam được tổ chức với mục tiêu kêu gọi các nhà đầu tư bằng các nguồn lực tài chính, tư duy quản trị, nhân lực chất lượng cao... tham gia cải tạo các bất động sản nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tạo động lực, xung lực mới cho phát triển thị trường bất động sản.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hội nghị tổ chức với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp bất động sản và địa phương, các ngành nhằm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản, trong đó có bất động sản nông – lâm – ngư nghiệp phục vụ ngành du lịch. Một trong các vấn đề quan trọng là: sự đồng bộ về Luật, cơ chế chính sách đến quy hoạch và chương trình đầu tư phát triển, quản lý giữa các lĩnh vực: Du lịch – Bất động sản – Nông nghiệp – với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau
PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường kiêm Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) đưa ra quan điểm hiện đang thiếu hành lang pháp lý để điều chỉnh và khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tham gia phát triển bất động sản du lịch nông nghiệp một cách bài bản

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường kiêm Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) cũng đưa ra quan điểm hiện đang thiếu hành lang pháp lý để điều chỉnh và khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tham gia phát triển bất động sản du lịch nông nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp, tạo cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú nền tảng để thu hút và giữ chân du khách khi trải nghiệm, khám phá du lịch nông nghiệp. Để phát triển du lịch nông thôn bền vững, tận dụng các tiềm năng, cơ hội, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và môi trường sinh thái, đại diện Hiệp hội Bất động sản cho rằng, du lịch nông thôn cần quan tâm tập trung phát triển du lịch tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi, khai thác thế mạnh nổi trội của khu vực nông thôn, tránh tình trạng phát triển theo phong trào.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư phát triển các điểm du lịch nông thôn đồng bộ và hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trong sự kết nối được với các tuyến điểm du lịch trên địa bàn, trong vùng và với các trung tâm du lịch và thị trường nguồn khách. Ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng nông thôn, chăm sóc sức khỏe, đa dạng tính trải nghiệm, các sản phẩm mới… Nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động du lịch nông thôn; phát triển sản phẩm du lịch nông thôn gắn với các thị trường mục tiêu, trong đó có thị trường khách du lịch nội địa.

Để thúc đẩy bất động sản du lịch nông nghiệp phát triển, Nhà nước cần nhanh chóng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý về thị trường bất động sản nói chung và phân khúc thị trường bất động sản du lịch nông nghiệp nói riêng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Khi hoàn thiện, sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản…, cần bổ sung một số điều tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho bất động sản du lịch nông nghiệp vận hành, phát triển thông suốt, đồng bộ, lành mạnh, sau đó cụ thể hóa hơn bằng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau
Ông Nguyễn Văn Chung - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho rằng, đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trong nông nghiệp là hết sức cần thiết

Ông Nguyễn Văn Chung - Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho rằng, đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trong nông nghiệp là hết sức cần thiết. Ngày 24/5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Ngày 21/6/2022, Văn phòng chính phủ có Văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý. Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại như trên, khi được Chính phủ ban hành sẽ tháo gỡ khó khăn cho cả chủ trang trại và cơ quan quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý để kinh tế trang trại phát triển.

Quyết liệt tìm giải pháp kết nối nhằm tạo xung lực mới phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thanh Tùng – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch Nông nghiệp – Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, Việt Nam là nước có hai lợi thế rất lớn trong việc phát triển du lịch nghiệp. Thứ nhất là Việt Nam có nền nông nghiệp lâu đời. Ở nước ta, lực lượng nông nghiệp rất đông đúc với tính cách chịu thương, chịu khó và có nhiều kinh nghiệm canh tác. Khí hậu Việt Nam cũng rất thuận lợi cho việc phát triển nhiều giống cây trồng, vật nuôi.

Thứ hai, Việt Nam là quốc gia có vị trí nằm ở trung tâm Đông Nam Á; là cầu nối giao thông đường bộ của Campuchia, Lào ra biển Đông; loại hình giao thông hàng không và đường biển cũng có nhiều thuận lợi.

Cụ thể, khi du lịch nông nghiệp Việt Nam được phát triển xứng tầm sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, tăng thu nhập cho các nông hộ. Từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Đặc biệt, phát triển du lịch nông nghiệp đúng nghĩa sẽ còn giữ gìn, bảo tồn các di sản, phát triển văn hoá truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp cũng là giúp Việt Nam đón đầu xu hướng chuyển dịch du lịch của thế giới; tạo ra các sản pẩm du lịch khác biệt cho Việt Nam gia tăng khả năng cạnh tranh; thúc đẩy phát triển các ngành liên quan đến du lịch và nông nghiệp như vận tải hàng hoá, tiêu dùng, giáo dục…

Vì vậy, Việt Nam cần định vị thương hiệu quốc gia về du lịch nông nghiệp. Chỉ khi có sự đồng nhất giữa các cấp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân thì Việt Nam mới có thể phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bền vững.

Nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau
PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc - Phụ trách khoa thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Trường Đại học Tài chính Marketing nhấn mạnh mối quan hệ giữa nông nghiệp và kinh doanh bất động sản ở góc độ quan hệ tài sản, quan hệ của chủ thể trong kinh doanh bất động sản và các mô hình liên kết

Trình bày tham luận về mô hình kinh tế du lịch nông nghiệp từ góc nhìn kinh doanh bất động sản, PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc - Phụ trách khoa thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Trường Đại học Tài chính Marketing nhấn mạnh mối quan hệ giữa nông nghiệp và kinh doanh bất động sản ở góc độ quan hệ tài sản, quan hệ của chủ thể trong kinh doanh bất động sản và các mô hình liên kết.

Về quan hệ tài sản, đất đai là tư liệu sản xuất chính của nông nghiệp. Tài sản gắn liền với đất đai nông nghiệp gồm: Công trình tạm, cây lâu năm. Theo ông Ngọc, người nông dân thường bị động, thiếu thông tin, thiếu độ nhạy kinh doanh, thiếu hỗ trợ (yếu thế), quản lý tài chính kém. Họ là đối tác “bất đắc dĩ” trong quản lý, khai thác vận hành du lịch nông nghiệp. Họ có nhiều va đập xã hội về văn hoá, lối sống, kiến trúc, chức năng, được nhận nhiều giá trị gia tăng từ mô hình này nhưng cũng hứng chịu tệ nạn và bất ổn.

Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc nhận định, du lịch và bất động sản có mối quan hệ hữu cơ. Những giá trị vùng bất động sản là tài nguyên cho du lịch bao gồm cảnh quan, văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu. Du lịch tác động theo hướng tăng hoặc giảm giá trị vùng bất động sản. Người hiểu về du lịch có thể đầu tư bất động sản tốt, ngược lại thì không. Dịch vụ du lịch khi kết hợp với bất động sản sẽ tạo thành bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, hiện nay, nhà nông - người làm du lịch - người làm bất động sản chưa kết hợp với nhau. Tại Việt Nam chưa có bất kỳ nghiên cứu căn bản nào có đủ phạm vi, chiều sâu để ứng dụng về bất động sản du lịch nông nghiệp, chưa có tổ chức nào đứng ra để quy tụ với cách làm thực chất. Do đó, chưa thiết lập được thị trường bất động sản du lịch nông nghiệp.

Mô hình kinh tế Nông nghiệp - Du lịch là đích đến của Kinh doanh bất động sản nhưng cũng là công cụ, cách thức phát triển của kinh doanh bất động sản. Do đó, các nguồn lực cần được sắp xếp đúng, hài hoà, ở đúng thời điểm của chính sách và/hoặc thời điểm thị trường bất động sản và cần vận dụng tối đa tài nguyên nhân văn và tài nguyên tự nhiên, vận dụng sáng tạo chính sách và tri thức xã hội, tạo chuỗi giá trị trong từng mô hình để kinh doanh ở thị trường nội địa và thế giới.

Hà Nội: Phát triển nông nghiệp đô thị - sinh thái kết hợp du lịch là xu thế tất yếu
Gia tăng giá trị vùng đất bằng phát triển Du lịch nông nghiệp, nông thôn
Dương Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động