Thứ sáu 02/06/2023 15:12

Mẫu đơn ly hôn chuẩn quy định 2023

Khi tiến hành thủ tục ly hôn, cần phải nộp đơn theo mẫu chuẩn cho Tòa án. Dưới đây là mẫu đơn ly hôn 2023 để bạn đọc tham khảo.
Mẫu đơn ly hôn chuẩn quy định 2023

Mẫu đơn ly hôn chuẩn theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Sau đây là mẫu đơn ly hôn 2023 để bạn đọc tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ……………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: …...…………………………….. Sinh năm: …………………….

Địa chỉ: ............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

2. Tên vợ: …...…………………………….. Sinh năm: ………...……………….

Địa chỉ .............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau:

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………….

- Về con chung:.......................................................................................................

- Về tài sản chung: ……..........................................................................................

- Về công nợ:..........................................................................................................

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: …………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyế:………….…………………………………………………………..

5. Thông tin khác:……………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

NGƯỜI YÊU CẦU

Vợ Chồng

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

Đơn xin ly hôn cần nêu rõ nội dung, lý do ly hôn, những tài sản chung, con chung, nợ chung của hai người, cụ thể như sau:

- Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn… Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

- Phần con chung(riêng): Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ghi rõ thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của các con, thỏa thuận của hai bên về quyền và nghĩa vụ với các con. Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.

- Phần tài sản chung: Những tài sản nào cần tòa án công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản và thỏa thuận về việc phân chia của hai bên (nhà, đất, những tài sản đồng sở hữu, …). Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.

- Phần nợ chung: Nếu hai bên có nợ chung cần tòa xác nhận về nghĩa vụ trả nợ, ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ …) và thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ. Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.

KH
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động