Thứ hai 20/03/2023 22:30

Mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông khẳng định, với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, bằng những nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, cán bộ công chức phường Dương Nội đã và đang có những hoạt động tích cực nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường nói riêng và các cơ quan công quyền nói chung.
Tập thể cán bộ, công chức của phường Dương Nội luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường.(ảnh: Văn Biên – Bộ phận Một cửa phường Dương Nội).
Tập thể cán bộ, công chức của phường Dương Nội luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường. (Ảnh: Văn Biên – Bộ phận Một cửa phường Dương Nội).

Nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành CCHC

Theo báo cáo của UBND phường Dương Nội, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, phường Dương Nội những năm gần đây đã có những bước chuyển mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao.

Đi đôi với quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, việc hoàn thiện về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm khác thì công tác CCHC và tiếp công dân, giải quyết đơn thư là một trong những nhiệm vụ được đặt ở vị trí hàng đầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Những năm qua, hoạt động của “Bộ phận Một cửa” của phường Dương Nội được nâng dần về chất lượng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các TTHC tại phường.

Nơi tiếp công dân và bộ phận “Một cửa” niêm yết công khai đầy đủ các bảng biểu theo quy định, có hòm thư và sổ góp ý để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định TTHC, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch công tác CCHC, kiểm soát TTHC.

TTHC thường xuyên được rà soát, kiểm soát và thực hiện công khai danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định. Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết các TTHC và không có cán bộ, công chức trong cơ quan UBND phường bị xử lý kỷ luật do vi phạm.

UBND phường Dương Nội tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu TCVN 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

Luôn đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người lãnh đạo trong thực hiện giờ giấc làm việc. Cán bộ, công chức trong cơ quan UBND phường đã chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài chính, tài sản công; đảm bảo phong cách ứng xử, giao tiếp văn minh khi tiếp xúc với tổ chức và cá nhân, không để xảy ra trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

Các cuộc họp được sắp xếp, lồng ghép đảm bảo khoa học, hiệu quả, tổ chức lồng ghép nhiều nội dung trong các cuộc họp có cùng thành phần dự họp, tránh trùng lặp, tiết kiệm được thời gian cho cán bộ, công chức và giảm chi phi hội họp.

Hệ thống các văn bản, nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc được đảm bảo thống nhất với các văn bản có liên quan của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, sự giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc tích cực của tổ dân phố, các tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn phường, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, những năm qua, UBND phường Dương Nội đã làm tốt công tác giải quyết đơn thư, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, tính dân chủ được phát huy mạnh mẽ trong Đảng và hệ thống chính trị, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo lên cơ quan cấp trên.

Việc tổ chức tiếp dân được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, lãnh đạo UBND phường tham gia trực tiếp dân, trực tiếp đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đúng pháp luật của Nhân dân. Các đơn thư được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, khách quan, theo đúng quy trình.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả CCHC

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội Nguyễn Thị Thu cho biết, để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND phường Dương Nội đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND phường tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về CCHC.

Ngay từ đầu năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND quận Hà Đông về CCHC Nhà nước năm 2022 của UBND quận Hà Đông, UBND phường Dương Nội đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai. Với mục đích tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC. Cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PARINDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của phường.

Mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp
Các hình thức tuyên truyền, phổ biến công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đã được đa dạng hóa. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin của công dân trong các giao dịch hành chính. Ảnh: Văn Biên

Theo đó, Các văn bản của Trung ương, của TP Hà Nội, của Quận uỷ, HĐND- UBND quận Hà Đông đều được phổ biến và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các văn bản do UBND phường ban hành đều đã thực hiện theo đúng quy định về quy trình xây dựng và ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Văn bản ban hành đảm bảo đúng yêu cầu thể thức theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư ngày 05/03/2020 của Chính Phủ.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, UBND phường Dương Nội đã kiểm tra xử phạt 29 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực An toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường .... Nhìn chung, quyết định xử phạt VPHC do UBND phường ban hành đã đảm bảo đúng về thể thức, thẩm quyền xử phạt.

100% các TTHC được niêm yết công khai theo quy định Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Hình thức niêm yết công khai: niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường.

Thực hiện việc rà soát, niêm yết TTHC theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội. Hiện tại đã rút ngắn được 165/171 thủ tục, đạt 96,49 %.

Việc niêm yết công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết: Thực hiện việc rà soát, niêm yết TTHC theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội, tổng số: 178 TTHC, trong đó thực hiện tại bộ phận 1 cửa: 171 TTHC.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 11/11/2022: UBND phường Dương Nội đã tiếp nhận 3662 hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận mức độ 1, 2: 2284 hồ sơ. Trong đó: Số hồ sơ xử lý đúng hạn: 2284/2284 hồ sơ đạt tỷ lệ 100 %. Số hồ sơ xử lý quá hạn : 0/2284 chiếm 0%.

Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 1378 hồ sơ. Số hồ sơ xử lý đúng hạn: 1378, đạt tỷ lệ 100%. Số hồ sơ xử lý quá hạn: 0, chiếm 0%.

Đến nay, 100% các cán bộ, công chức khai thác, sử dụng hòm thư điện tử công vụ trao đổi thông tin trong công việc; 100% các văn bản đi, đến của phường được quản lý và phân công xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Tính đến nay, UBND phường Dương Nội đã tiến hành scan, số hóa 100% văn bản đi do UBND phường ban hành. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến của TP. 100% các yêu cầu giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3,4 được nhận qua mạng internet, đúng quy định.

UBND phường Dương Nội cũng duy trì hoạt động trang thông tin điện tử phường, liên kết tích hợp với cổng thông tin điện tử quận Hà Đông. Duy trì hoạt động của các điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường.

Bộ phận “Một cửa” của UBND phường đã được trang bị đầy đủ hệ thống hệ thống bàn, ghế chờ... đặc biệt, UBND phường đã bố trí thêm 01 máy tính, 01 máy scan và niêm yết công khai các hồ sơ mẫu của các lĩnh vực thường xuyên phát sinh hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” để tạo điều kiện cho công dân đăng nhập dịch vụ công trực tuyến.

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo UBND phường vẫn quan tâm, chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng tủ sách pháp luật đặt ngay tại bộ phận một cửa với đa dạng các đầu sách liên quan đến luật, công tác thực hiện pháp luật...để công dẫn tìm hiểu và tham khảo”, bà Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.

Về thực hiện nhiệm vụ về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của TP Hà Nội (SIPAS) năm 2022 và các năm tiếp theo. UBND phường Dương Nội tiếp tục thực hiện công khai đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử phường, niêm yết tại bộ phận một cửa. Bên cạnh việc công khai đường dây nóng, UBND phường tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua hộp thư góp ý đặt tại bộ phận một cửa. Nội dung, hình thức tiếp nhận được niêm yết đúng quy định.

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC đã được đa dạng hóa qua các kênh trực tiếp (tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC phường, tổ chức Hội nghị đối thoại...), gián tiếp qua trang thông tin điện tử của phường là: duongnoi.hadong.hanoi.gov.vn, các bài phát thanh, tuyên truyền về công tác CCHC. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ ứng dụng Công nghệ thông tin của công dân trong các giao dịch hành chính.

Bà Nguyễn Thị Thu cho biết, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, UBND phường Dương Nội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của các cấp dưới nhiều hình thức để mọi cán, công chức và đông đảo Nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác CCHC gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản, nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, đảm bảo đúng quy định và thống nhất với các văn bản hiện hành có liên quan của TP Hà Nội, của quận Hà Đông và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị.

Thực hiện quy chế đánh giá cán bộ, công chức theo hướng lấy kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng, tiến độ và hiệu qủa công việc, ý thức trách nhiệm đối với công việc làm căn cứ đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; báo cáo, công bố kết quả đánh giá hàng tháng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chủ tịch UBND phường Dương Nội Bùi Huy Quang cho biết, với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, UBND phường luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác CCHC và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC tại quận Hà Đông.
Hà Nội: Nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về phục vụ hành chính Hà Nội: Nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về phục vụ hành chính
Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị
Chỉ số hài lòng của người dân đạt 99,55% Chỉ số hài lòng của người dân đạt 99,55%
Hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân, xã hội Hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân, xã hội
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

Ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng phòng tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital), Đài Truyền hình Việt Nam vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, cơ quan Uỷ ban Trung Ương MTTQ Việt Nam.
Khởi động cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" mùa 3

Khởi động cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" mùa 3

Chiều 20/3, Báo Kinh tế và Đô thị, phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ ký kết hợp tác và Phát động cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng 2023".
Đang đứng trên cano điều hành cầu phao, bị tàu đâm rơi xuống sông mất tích

Đang đứng trên cano điều hành cầu phao, bị tàu đâm rơi xuống sông mất tích

Ngày 20/3, các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định đang phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nhân viên điều hành cầu phao Ninh Cường, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng bị rơi xuống sông mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thuỷ nghiêm trọng; đồng thời khắc phục sự cố, nối lại việc lưu thông trên cầu phao Ninh Cường; làm rõ nguyên nhân vụ va chạm tại cầu phao.
Sử dụng tem kiểm định giả, hòng qua mặt CSGT

Sử dụng tem kiểm định giả, hòng qua mặt CSGT

Ngày 20/3, Đội TTKSGTĐB cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông Đội 4, thông tin, vừa phát hiện ô tô khách sử dụng tem kiểm định giả trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.
Hà Nội: Phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa đạt 62% đến năm 2025

Hà Nội: Phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa đạt 62% đến năm 2025

Hà Nội phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60 - 62%, đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 65 - 75%. Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất nhiên tự đạt khoảng 30% vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 33 - 36%.
Để cây xanh mãi là dấu ấn của Hà Nội

Để cây xanh mãi là dấu ấn của Hà Nội

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Hà Nội đã phát triển nhanh mạng lưới cây xanh ở mọi chốn, mọi nơi, từ nội thành tới các vùng ngoại ô, các đường vành đai.
Thời tiết hôm nay 20/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 20/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn; từ ngày 21/3 ở vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng.
Thời tiết hôm nay 18/3: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 18/3: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/3, Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.
Vĩnh Phúc: Ủng hộ chiến lược phát triển xanh, bảo vệ môi trường của Honda Việt Nam

Vĩnh Phúc: Ủng hộ chiến lược phát triển xanh, bảo vệ môi trường của Honda Việt Nam

Chiến lược phát triển của Công ty Honda trong thời gian tới nhằm mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính, phát triển xanh và bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, được lãnh đạo Tỉnh ủy, và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao, và ủng hộ.
Nam sinh Thủ đô giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia nhờ ý chí quyết tâm chinh phục các mục tiêu

Nam sinh Thủ đô giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia nhờ ý chí quyết tâm chinh phục các mục tiêu

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, em Nguyễn Đức Huy (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học.
Bộ Công an dự kiến hạ chuẩn học lực, chiều cao với thí sinh

Bộ Công an dự kiến hạ chuẩn học lực, chiều cao với thí sinh

Bộ Công an dự kiến hạ tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển về học lực và chiều cao với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, đồng thời những thí sinh được tuyển sau này sẽ về công tác tại địa bàn từng sinh sống.
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Những điều thí sinh cần nắm rõ

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Những điều thí sinh cần nắm rõ

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động