Thứ năm 08/12/2022 03:14

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc

Được sự quan tâm của huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy-HĐND-UBND, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Phụng Thượng đạt nhiều kết quả tốt, dần đi vào nền nếp.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc
Trong 9 tháng đầu năm 2021 bộ phận Một cửa xã Phụng Thượng tiếp nhận và giải quyết 2.975 hồ sơ các loại cho tổ chức, công dân, trong đó có 1.142 hồ sơ dịch vụ công.

Theo đó, việc công khai và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính ở Phụng Thượng ngày một tốt hơn; số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân và tổ chức, do đó nhận được sự hài lòng của công dân khi đến cơ quan giao dịch.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; quyết liệt chỉ đạo, điều hành sâu sát cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2021 văn phòng UBND xã Phụng Thượng đã tiếp nhận 1.580 văn bản, phát hành 880 văn bản qua phần mềm quản lý văn bản; bộ phận Một cửa tiếp nhận và giải quyết 2.975 hồ sơ các loại cho tổ chức, công dân, trong đó có 1.142 hồ sơ dịch vụ công.

Các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân đều được lấy ý kiến của Nhân dân, sự tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát của người dân về thực hiện công vụ của cơ quan nhà nước ngày một cao; việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiểm tra, giám sát; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc; công tác phòng chống tham nhũng thực hiện thường xuyên;

Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát công bố và đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa; các dịch vụ công điện, đường, trường, trạm thực hiện ngày một hiệu quả; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người dân chất lượng ngày một cao.

Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND xã đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; bố trí các bản niêm yết công khai thủ tục, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính để Nhân dân tiện tra cứu.

Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế Một cửa của xã đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, năm 2021, xã Phụng Thượng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính.

Xã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân; gắn cải cách thủ tục hành chính với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước, góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính Nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động