Thứ ba 28/03/2023 16:01
Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Quyết định động viên công nghiệp

Động viên công nghiệp là bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, góp phần thực hiện chiến lược bảo đảm trang thiết bị cho lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ổn định, lâu dài, bảo đảm sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến.
Quyết định động viên công nghiệp
Tự vệ Binh đoàn 16 tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Quyết định động viên công nghiệp

Theo Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng doanh nghiệp và chỉ tiêu động viên công nghiệp cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh khi thực hành động viên công nghiệp: Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chỉ tiêu động viên công nghiệp của từng doanh nghiệp khi thực hành động viên công nghiệp.

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai cho doanh nghiệp thực hiện quyết định động viên công nghiệp.

Khi không còn yêu cầu động viên công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định kết thúc thực hành động viên công nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ, quyết định động viên công nghiệp phải thông báo đúng chính xác thời hạn. Việc thông báo được tiến hành theo hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ động viên công nghiệp; từ Bộ Quốc phòng đến cơ quan quân sự cấp tỉnh và đơn vị thường trực của Quân đội Nhân dân có nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Thủ tướng Chính phủ đến bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

Bộ Tổng Tham mưu thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thông báo quyết định động viên công nghiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến doanh nghiệp có nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông báo Quyết định động viên công nghiệp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến cơ quan, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Thời hạn hoàn thành thông báo quyết định động viên công nghiệp được xác định trong kế hoạch động viên công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc thông báo quyết định động viên công nghiệp.

Di chuyển địa điểm đối với doanh nghiệp phải di chuyển

UBND cấp tỉnh bố trí địa điểm di chuyển đến cho doanh nghiệp thuộc diện di chuyển theo kế hoạch động viên công nghiệp; bảo đảm phương tiện phục vụ di chuyển cho doanh nghiệp.

Khi thực hiện di chuyển, doanh nghiệp thuộc diện di chuyển phải báo cáo cơ quan quản lý, UBND cấp tỉnh, nơi có địa điểm mà doanh nghiệp cần di chuyển đến.

Thời hạn hoàn thành việc di chuyển của doanh nghiệp được xác định trong kế hoạch động viên công nghiệp.

Khi có quyết định động viên công nghiệp và quyết định xuất vật tư dự trữ quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo đơn vị dự trữ thuộc quyền xuất vật tư dự trữ cho thực hành động viên công nghiệp.

Doanh nghiệp có nhiệm vụ động viên công nghiệp tổ chức tiếp nhận vật tư tại các cơ sở dự trữ quốc gia.

Doanh nghiệp thuộc diện di chuyển, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật ngay sau khi hoàn thành việc di chuyển.

Doanh nghiệp được bảo đảm vật tư dự trữ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật ngay sau khi nhận được vật tư.

Doanh nghiệp không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật ngay sau khi nhận được quyết định động viên công nghiệp.

Doanh nghiệp bàn giao sản phẩm động viên công nghiệp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại, đúng thời hạn và địa điểm; đơn vị tiếp nhận của Quân đội nhân dân thực hiện kiểm tra, tiếp nhận sản phẩm động viên công nghiệp.

Việc giao, nhận sản phẩm động viên công nghiệp được xác định trong kế hoạch động viên công nghiệp.

Kinh phí và nội dung chi của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh cho thực hành động viên công nghiệp

Cũng theo Dự thảo, nguồn kinh phí bao gồm: Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh khi thực hành động viên công nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Về nội dung chi: Di chuyển dây chuyền động viên công nghiệp khi có quyết định động viên công nghiệp, gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng và điều kiện bảo đảm khác phục vụ dây chuyền tại địa điểm di chuyển đến; Tháo dỡ, bao gói, bốc xếp, khắc phục hư hỏng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt, vận hành dây chuyền; bảo đảm phương tiện vận chuyển người và trang thiết bị thuộc dây chuyền đến vị trí mới và ngược lại; Thanh toán các khoản chi phí và bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện có phương tiện được huy động phục vụ di chuyển.

Công lao động, vật tư sản xuất, sửa chữa, chi phí năng lượng và những chi phí khác theo quy định của Nhà nước về giá thành sản phẩm để sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật khi có quyết định động viên công nghiệp.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ động viên công nghiệp: Thuê khoán chuyên môn, chế thử sản phẩm, hội thảo và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

Dự trữ vật tư: Vốn vật tư dự trữ; mua sắm trang thiết bị phục vụ dự trữ; xây dựng, cải tạo kho bãi và công trình phụ trợ khác.

Hỗ trợ sản xuất cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Nghiệp vụ động viên công nghiệp: Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, in sổ sách, mẫu biểu; mua sắm trang bị văn phòng phục vụ công tác động viên công nghiệp.

Những công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật về động viên công nghiệp.

Thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển Công nghiệp Quốc phòng, An ninh
Kinh phí và nội dung chi cho chuẩn bị động viên công nghiệp
Công nghiệp quốc phòng là gì, quy định về cơ sở công nghiệp quốc phòng như thế nào?
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động