Thứ bảy 30/09/2023 15:42
Triển khai thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Nghiên cứu chính sách để người dân Hà Nội được chăm lo ở mức cao hơn

Chiều 19/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; đại diện Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Có 14/27 chỉ tiêu hoàn thành sớm trước 2 năm theo kế hoạch

Thời gian qua việc triển khai thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội-nhất là trong bối cảnh Thành phố và cả nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân.

Sau hơn hai năm thực hiện Chương trình, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 6.227.000 đồng/người/tháng (bằng 103,7% so với năm 2021). Thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đến nay đã có 14/27 chỉ tiêu đã được hoàn thành sớm trước 2 năm theo kế hoạch cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu rất quan trọng như: Tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp. Có 9 chỉ tiêu đang triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương điều hành Hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương điều hành Hội nghị.

Điểm nổi bật của Chương trình số 08-CTr/TU từ đầu nhiệm kỳ đến nay là nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội đã được ban hành (với 16 Nghị quyết của HĐND Thành phố với tổng kinh phí thực hiện hơn 54.200 tỷ đồng) để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ người dân, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Để đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới y tế, giáo dục đào tạo và văn hoá xã hội, Thành uỷ, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết về 3 mục tiêu: đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng và nhiều cơ chế, chính sách quan trọng khác.

Cùng với những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Tiến độ đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở y tế của các huyện còn chậm; Việc triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân, khám chữa bệnh từ xa, bệnh án điện tử còn hạn chế do chưa có phần mềm dùng chung toàn Thành phố; Tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động còn nhiều khó khăn, nhiều đơn vị làm ăn thua lỗ, hoạt động cầm chừng, người lao động tạm thời ngừng việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động ảnh hưởng đến công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Còn tình trạng doanh nghiệp tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Hiện còn 3 chỉ tiêu khó cần tập trung chỉ đạo thực hiện gồm: Chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân; Chỉ tiêu số bác sỹ/vạn dân; Chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường” (được điều chỉnh thành Chương trình sức khỏe học đường).

Đại biểu tham luận tại Hội nghị
Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Thực hiện đúng nguyên tắc "dân là gốc"

Tham luận tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, bổ sung thêm các kết quả thực hiện chương trình như: Công tác vận động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội; công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân; triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chương trình tín dụng chính sách xã hội; giải pháp thực hiện công tác an sinh xã hội đặc thù; công tác giảm nghèo bền vững, chăm sóc, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội…

Các đơn vị cũng đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chương trình quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh công tác phổ biến ý nghĩa của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình theo hướng lấy người dân là trung tâm và tập trung vào các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; gắn việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08-CTr/TU với các Chương trình công tác khác của Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, thời gian qua hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình được triển khai bài bản, khoa học, sâu sát, hiệu quả với nhiều cách làm đổi mới từ việc xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Thường trực Ban Chỉ đạo đã kịp thời đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn và tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, nhiều quận, huyện, thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU phù hợp với đặc điểm của từng địa phương và có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả bước đầu của Ban Chỉ đạo Chuơng trình số 08 của Thành ủy và các cấp, các ngành của Thành phố đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định: Những kết quả đạt được trong Chương trình số 08 của Thành ủy đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, là nền tảng cho sự ổn định, phát triển của Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08 đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và các chỉ tiêu của Chương trình để các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu, đồng tình hưởng ứng.

Qua đó, có thêm nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc “dân là gốc”, với sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Cùng đó, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đến hết nhiệm kỳ, nhất là các chỉ tiêu còn chậm, gặp nhiều khó khăn để tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách mới, chính sách đặc thù để người dân của Hà Nội được quan tâm, chăm lo với yêu cầu ở mức cao hơn, đối tượng mở rộng hơn so với trung ương-nhất là với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nêu rõ nhiệm vụ cần tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và huy động các nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội; Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

Hà Nội phê duyệt danh mục hơn 3.100 hồ, ao, đầm không được san lấp
Hà Nội sẽ nghiên cứu tiêu chí về việc đỗ, để phương tiện ở hè phố
Giải quyết chỗ ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau
Thịnh An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xây dựng Thủ đô Hà Nội  - Thành phố đáng sống với hệ giá trị 8 đặc trưng

Xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thành phố đáng sống với hệ giá trị 8 đặc trưng

Suốt quá trình phát triển, thành phố (TP) luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên của các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực.
Làm rõ các điểm đặc thù của Thủ đô

Làm rõ các điểm đặc thù của Thủ đô

Sáng 29/9, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra Hội thảo khoa học “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp

Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam Nông Dung.
Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản

Tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2023.
Cử tri kiến nghị có tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng về các tòa nhà cho thuê

Cử tri kiến nghị có tiêu chuẩn, quy chuẩn riêng về các tòa nhà cho thuê

Chiều 29/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học; Tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/9/2023.
Tập trung trí tuệ xây dựng Hà Nội sánh tầm khu vực và thế giới

Tập trung trí tuệ xây dựng Hà Nội sánh tầm khu vực và thế giới

Sáng nay (29/9), Hội thảo khoa học Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội với sự tham gia của 350 đại biểu.
Bắt khẩn cấp nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc sâu vào thức ăn của học sinh ở Sơn La

Bắt khẩn cấp nữ nhân viên nhà bếp bỏ thuốc sâu vào thức ăn của học sinh ở Sơn La

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hà Thị Thi (SN 1984, trú xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) - nhân viên bếp ăn trường THPT Chu Văn Thịnh để điều tra về tội Gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động