Thứ hai 02/10/2023 06:11
Công tác PBGDPL và thực hiện Đề án 407 tại TP Hà Nội

Kỳ 1: Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng

PBGDPL là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống, là cơ sở để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do vậy, TP rất quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL hàng năm và giai đoạn.
-	Hội đồng phối hợp PBGDPL TP tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã.
Hội đồng phối hợp PBGDPL TP tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã.

Tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội, công tác PBGDPL trên địa bàn TP đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hóa pháp lý, văn minh, thanh lịch, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL TP luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TP, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Sở Tư pháp với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP đã tích cực, chủ động tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND TP Hà Nội về PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP năm 2023. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ngành TP, UBND quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua;

Phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường vành đai 4 trên địa bàn TP;

Sở, ban, ngành, đoàn thể TP tích cực tham mưu TP ban hành đầy đủ, kịp thời chương trình, kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình, đề án, kế hoạch đặc thù để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của TP.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý trong PBGDPL

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó GĐ Sở Tư pháp TP, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP cho biết, trên cơ sở quyết định thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL TP và Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL, Quy chế hoạt động của Hội đồng và duy trì hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL theo Quy chế và các văn bản quy định của Trung ương. Đầu năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL TP đã bổ sung một đồng chí là Trưởng ban Pháp chế HĐND là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.

Hằng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL TP đều ban hành kế hoạch hoạt động và kiện toàn thành viên, thường xuyên duy trì hoạt động giao ban theo quý hoặc 6 tháng/1 lần theo Quy chế để phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL, xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL theo từng thời điểm, định hướng nhiệm vụ PBGDPL cho từng năm và phân bổ nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý Nhà nước về PBGDPL trên địa bàn TP luôn được quan tâm, chú trọng, cụ thể: GĐ Sở Tư pháp là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, 01 Phó GĐ Sở Tư pháp là Phó Chủ hội tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, đồng thời phụ trách công tác PBGDPL;

Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác PBGDPL được bố trí 6 công chức gồm: Trưởng phòng, 1 Phó phòng và 4 chuyên viên. Tất cả đều có trình độ ĐH và trên ĐH (1 Thạc sĩ) thực hiện nhiệm vụ tham mưu. Các Sở, ban, ngành TP đều bố trí một cán bộ làm công tác Pháp chế theo dõi công tác PBGDPL.

Tại quận, huyện, thị xã: Đều bố trí một lãnh đạo và một chuyên viên Phòng Tư pháp theo dõi về công tác PBGDPL; tại cấp xã: Bố trí một công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm quản lý, theo dõi công tác PBGDPL tại cấp xã. 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm quản lý, theo dõi công tác PBGDPL có trình độ từ trung cấp Luật trở lên, có chứng chỉ về trình độ tin học phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý về công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, hằng năm UBND TP, quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ này. Về cơ bản đội ngũ cán bộ quản lý về công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật TP có 252 người là cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành TP; cấp huyện có 784 người và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn có 9.481 người.
Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học
Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh
Phổ biến Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật tiếp cận thông tin cho báo cáo viên
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động