Thứ hai 25/09/2023 14:42
Hội đồng PHPBGDPL TP Hà Nội:

Phổ biến Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật tiếp cận thông tin cho báo cáo viên

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH -UBND ngày 30/12/2022 về PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP năm 2023, sáng 30/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật cấp TP và báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã nhằm phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật tiếp cận thông tin và các văn bản liên quan.
Phổ biến Luật thực hiện dân chủ cơ sở, Luật tiếp cận thông tin cho báo cáo viên
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành năm 2022 với mục tiêu hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;

Tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đồng thời, cụ thể hóa đầy đủ các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đã quy định cụ thể và đầy đủ phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để mọi người dân được phát huy quyền làm chủ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện các Kế hoạch của UBND TP Hà Nội: Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/12/2020 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn TP; Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 30/12/2022 về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP năm 2023…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó Luật nêu rõ sự cần thiết ban hành Luật; mục đích, quan điểm xây dựng Luật; những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật; Luật tiếp cận thông tin năm 2016…

Hội nghị phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật tiếp cận thông tin nhằm củng cố, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật TP Hà Nội (được kiện toàn theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP Hà Nội) và báo cáo viên pháp luật quận, huyện, thị xã.

Sau hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị các các đại biểu vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực hiện tuyên truyền, triển khai sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật hòa giải ở cơ sở năm 2022.

Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức tập huấn quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức tập huấn quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

sáng 12/5, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn thống kê hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố ...

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động