Thứ tư 29/03/2023 09:57
Quốc hội thảo luận về kết quả phát triển KT - XH năm 2022, dự kiến cho năm 2023

Kinh tế phục hồi tích cực nhưng phải đi đôi với kiểm soát lạm phát

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã thể hiện 12 thành quả nổi bật, chỉ ra 10 hạn chế, khó khăn, 6 bài học kinh nghiệm, 11 nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2022 và 12 giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.
Kinh tế phục hồi tích cực nhưng phải đi đôi với kiểm soát lạm phát
Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp sáng 27/10

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận ngày 27/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội dành 2 ngày (27, 28/10) thảo luận về 3 nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý); việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Thị trường nông sản bất ổn, chứng khoán, BĐS tiềm ẩn rủi ro, giá xăng dầu tăng cao…

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu chưa được kiểm soát có hiệu quả, với nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022 nước ta đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả khá quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, ước khả năng đạt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việt Nam là một trong số các đất nước trên thế giới được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao việc phòng, chống dịch Covid- 19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Tuy nhiên, đánh giá thật đầy đủ về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, các vấn đề xã hội, văn hóa, dân sinh chưa tương xứng. Một bộ phận người dân, nhất là nông dân, ngư dân ngay trong đại dịch đã khó khăn, tuy Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng nay vẫn còn chưa thoát nghèo, thoát được khó khi giá xăng dầu tăng cao, nguyên vật liệu đầu vào biến động lớn, thị trường nông sản bất ổn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn nhiều thách thức…

Kinh tế phục hồi tích cực nhưng phải đi đôi với kiểm soát lạm phát
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng: Cơ cấu của một số tổ chức tín dụng còn yếu kém, chưa phát huy hiệu quả, xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; còn một số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự… cùng với những tồn tại, hạn chế khác mà Chính phủ nêu trong báo cáo.

Đây là những thách thức lớn trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nước ta trong năm 2023. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 như đã đề ra, Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm giải quyết có hiệu quả thực trạng bất an, sợ sai, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý và có những giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2023.

Tranh luận tại hội trường, đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đề cập đến năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, vẫn còn tâm lý nghe ngóng, sợ không dám làm một số nhiệm vụ được giao...

Đại biểu Tạ Văn Hạ đồng thuận với quan điểm của đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về việc hiện nay, nhiều cán bộ công chức còn đùn đẩy, né công việc. Tâm lý này đã ảnh hưởng rất lớn đến triển khai, thực hiện nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân. Nếu nói nguyên nhân là do vướng mắc của triển khai chính sách pháp luật thì chưa đủ mà qua nghiên cứu, tìm hiểu thì nguyên nhân chính là do con người, công đoạn tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đối với cán bộ còn hạn chế về năng lực, vẫn còn tình trạng sợ không dám thực hiện nhiệm vụ. Còn đối với một số cán bộ có năng lực nhưng ý thức, tinh thần trách nhiệm còn hạn chế và còn tình trạng nghe ngóng, né tránh. Ngoài ra, còn đối tượng cán bộ là đã làm ẩu, thiếu trách nhiệm khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 nhưng bây giờ không dám làm nữa hoặc làm cầm chừng vì sợ sai như khi đã thực hiện.

Vì vậy, Chính phủ phải có giải pháp quyết liệt, chấn chỉnh lại trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ quản lý để không ảnh hưởng đến tiến độ, nhiệm vụ công việc và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Chính phủ cần có giải pháp xử lý tình trạng gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc...

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã thể hiện 12 thành quả nổi bật, chỉ ra 10 hạn chế, khó khăn, 6 bài học kinh nghiệm, 11 nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2022 và 12 giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Đây là một báo cáo đầy đủ, thẳng thắn và không né tránh.

Kinh tế phục hồi tích cực nhưng phải đi đôi với kiểm soát lạm phát
Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu tại buổi thảo luận

Điểm sáng đáng lưu ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8%, vượt mục tiêu đề ra là 6-6,5%, 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt, kiểm soát được lạm phát, thành quả giảm nghèo được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, chính trị - xã hội ổn định, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính vẫn được coi là một đột phá chiến lược quan trọng.

Công tác này luôn được Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ trên tinh thần từ sớm, từ xa, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43 và 17 văn bản quy phạm pháp luật khác, đã tạo khung pháp lý tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đường lối đối ngoại rộng mở, mềm dẻo, linh hoạt đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng…

Bên cạnh đó, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum chỉ ra rằng, từ năm 2020 đến tháng 6/2022 đã có gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc chuyển việc, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Do đó, Chính phủ cần tiếp tục thực hiện việc mạnh mẽ cải cách lề lối làm việc theo hướng phân cấp mạch lạc cho các cấp trong thứ bậc hành chính, đồng thời xử lý hợp lý các vấn đề về tổ chức bộ máy và biên chế để khắc phục được hạn chế trong công việc. Hoàn thiện hệ thống thi tuyển công chức, viên chức và cơ chế tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý.

Quan tâm đúng mức đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một cơ chế lương thích hợp và linh hoạt trên cơ sở giá trị lao động, giá trị tri thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Đồng thời, cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Chủ động các kịch bản ứng phó với lạm phát đang gia tăng trên toàn cầu

Hiện nay, việc giải ngân vốn đầu tư công được các đại biểu Quốc hội đánh giá là chậm, việc giải ngân vốn ODA với tỷ lệ quá thấp. Ba chương trình mục tiêu quốc gia triển khai từ sớm nhưng ban hành chính sách và phân bổ vốn còn chậm hơn. Giải ngân vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội cũng chậm. Quốc hội, Chính phủ đã nỗ lực điều chỉnh chính sách, luật để giảm giá xăng giúp doanh nghiệp và người dân bớt khó khăn nhưng giá cả các mặt hàng tiêu dùng giảm không tương ứng. Lãi suất cho vay tăng cao, sức ép lạm phát giá cả tăng cao đã và đang trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Do nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giao muộn, các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, vốn sự nghiệp giao một số nhiệm vụ quá thời hạn, các đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cho phép điều chuyển vốn giữa các dự án, tiểu dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của năm 2022 và cho phép kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn năm 2022 sang năm 2023.

Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo quy định chặt chẽ và được thực thi nghiêm túc để tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

Trước tình hình lạm phát gia tăng trên toàn cầu và tác động trực tiếp đến nền kinh tế, nhiều ĐBQH mong muốn Chính phủ chủ động các kịch bản ứng phó, đưa ra các chính sách phù hợp. Linh hoạt hơn và công khai kịp thời thông tin về các kịch bản điều hành lãi suất, tỷ giá để cộng đồng doanh nghiệp không bị động trong chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, nhất là ưu đãi, vốn ưu đãi tín dụng theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Việc sửa đổi các Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Giá và một số luật khác nhằm hướng tới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Đề nghị bổ sung người nghèo vào nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được lựa chọn để trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội
Những điều người tham gia đấu giá cần biết
Đăng Khôi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mexico khâm phục và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Việt Nam

Mexico khâm phục và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Carmen Moreno Toscano (Các-men Mô-rê-nô Tốt-xca-nô), Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Mê-hi-cô (Estados Unidos Mexicanos) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/3/2023 và đồng chủ trì Phiên tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam

Ngày 28/3 tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Hà Nội sẽ tăng mạnh việc phân cấp, ủy quyền tại nhiều sở của thành phố

Hà Nội sẽ tăng mạnh việc phân cấp, ủy quyền tại nhiều sở của thành phố

Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Tr
Hà Nội: Tháo điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Hà Nội: Tháo điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Để phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn, công tác quy hoạch ở nước ta luôn có sự đổi mới. Tuy nhiên, qua gần 5 năm thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được nhiều tồn tại cũng đã bộc lộ, nhiều “điểm nghẽn” đang đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương,...
Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.
Tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13%, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí

Tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13%, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí

Ngày 28/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (tại Hà Nội) đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, TP.
Hà Nội nên xem nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá cán bộ

Hà Nội nên xem nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá cán bộ

"TP Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khuyến khích, động viên các cán bộ, nhân viên có khát vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, để nghiên cứu khoa học trở thành nhu cầu; đồng thời nên coi nghiên cứu khoa học cũng là một tiêu chí đánh giá cán bộ" - GS
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tăng cường công tác truyền thông chính sách; đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển KTXH... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-24/3/2023.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tập trung giải quyết những vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/3/2023.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động