Thứ tư 07/06/2023 00:09

Hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) khẳng định, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Phú La luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác CCHC và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Các cán bộ, công chức phường Phú La luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt.(ảnh: Văn Biên)
Các cán bộ, công chức phường Phú La luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt.(ảnh: Văn Biên)

Quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ

Theo báo cáo của UBND phường Phú La, để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, ngay từ đầu năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND quận Hà Đông về CCHC Nhà nước năm 2022 của UBND quận Hà Đông, UBND phường Phú La đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai. Với mục đích tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC. Cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PARINDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của phường Phú La.

UBND phường Phú La xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Phú La, cho biết, bằng những nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành CCHC, cán bộ công chức phường Phú La đã và đang có những hoạt động tích cực nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường nói riêng và các cơ quan công quyền nói chung.

“Các cán bộ, công chức phường Phú La luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của phường Phú La đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC”, bà Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh.

Theo đó, số TTHC niêm yết theo công bố của UBND TP Hà Nội thuộc thẩm quyền cấp xã: 179. Số TTHC được thực hiện tại phường: 171. Số TTHC không thực hiện tại phường: 08.

Số TTHC đã được xây dựng quy trình ISO: 171. Số TTHC đã xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết: 160/171, chiếm 93,56% trên tổng số TTHC được thực hiện tại phường.

Hàng tháng, UBND phường tổng hợp và công khai kết quả giải quyết TTHC; kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại trụ sở phường và trên trang thông tin điện tử của phường.

Theo bà Nguyễn Phương Anh, từ ngày 10/12/2021 đến ngày 31/8/2022, tại phường Phú La, số hồ sơ tiếp nhận: 2086 hồ sơ (0 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang). Số hồ sơ đã giải quyết: 2084 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết sớm hạn: 2084 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 02 hồ sơ. Số hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ (hồ sơ kỳ trước chuyển sang)

Số hồ sơ mức độ 2: 1453 hồ sơ. Số hồ sơ mức độ 3: 633 hồ sơ. Số hồ sơ mức độ 4: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đang giải quyết: 02 hồ sơ (đang trong hạn giải quyết)

Tất cả các hồ sơ của tổ chức, công dân đến giao dịch trong thời gian trên tại phường đều được “Bộ phận Một cửa” tiếp nhận, xử lý và trả kết quả sớm, đúng hạn và không để xảy ra sai sót.

100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

100% các TTHC được công khai, minh bạch theo quy định, dưới 3 hình thức: Niêm yết tại bộ phận 1 cửa, đăng tải trên trang thông tin điện tử phường và đóng thành quyển.

Trong 09 tháng đầu năm 2022, UBND phường Phú La đã tiến hành tự kiểm tra về CCHC và công tác kiểm soát TTHC đối với 04 bộ phận (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường; bộ phận tài chính - kế toán phường; bộ phận Văn hoá - thông tin; bộ phận Địa chính - xây dựng).

UBND phường đã tiến hành lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của 246 tổ chức, công dân. Kết quả 100% công dân đều hài lòng và rất hài lòng trong việc thực hiện giải quyết TTHC tại phường. UBND phường Phú La cũng đã tiến hành lấy phiếu đánh giá sự hài lòng qua ứng dụng QR-code của tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC tại phường, kết quả: 258/258 phiếu, đạt 100% hài lòng và rất hài lòng.

UBND phường Phú La duy trì thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan; quy chế làm việc tại bộ phận một cửa; quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tổ cáo của tổ chức, công dân.

Thường xuyên rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức. UBND phường thực hiện đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng đúng quy định trên phần mềm cán bộ, công chức.

Đến nay, 100% các cán bộ, công chức khai thác, sử dụng hòm thư điện tử công vụ trao đổi thông tin trong công việc. 100% các văn bản đi, đến của phường được quản lý và phân công xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp,

Bộ phận "Một cửa" phường sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến của TP. 100% các yêu cầu giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3 được nhận qua mạng internet, đúng quy định.

Thực hiện nghiêm các nội dung theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND phường về thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND phường Phú La năm 2022

Trong 09 tháng đầu năm 2022, UBND phường đã rà soát xây dựng quy trình và ban hành áp dụng đối 86 quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa- Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, tư pháp, thương binh - xã hội...

Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử phường, liên kết tích hợp với cổng thông tin điện tử quận Hà Đông. Tăng cường thực hiện họp trực tuyến với quận, TP theo kế hoạch.

Bà Nguyễn Phương Anh khẳng định, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của phường Phú La đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp
Đến nay, 100% các cán bộ, công chức khai thác, sử dụng hòm thư điện tử công vụ trao đổi thông tin trong công việc. Ảnh: Văn Biên

Chú trọng tuyên truyền về công tác CCHC

Ông Phan Cao Đăng, Chủ tịch UBND phường Phú La cho biết, thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đạt được kết quả trên, phường Phú La đã chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về công tác CCHC trên địa bàn phường.

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND quận Hà Đông về công tác CCHC nhà nước năm 2022, UBND phường Phú La đã ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền về công tác CCHC trên địa bàn phường.

Cụ thể, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/3/2022 về Thông tin, tuyên truyền về CCHC Nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc thông tin, tuyên truyền về kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022…

Theo đó, trong 09 tháng đầu năm 2022, UBND phường Phú La đã tập trung tuyên truyền: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chương trình, Kế hoạch của các cấp về CCHC; Vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu các ngành, bộ phận, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; Các nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội, quận Hà Đông và phường Phú La trong triển khai thực hiện CCHC.

Tuyên truyền quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về CCHC trên địa bàn; Kết quả công tác CCHC của TP Hà Nội, quận Hà Đông, các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và các chỉ số đo lường tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tuyên truyền về việc thực hiện CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận, xử lý và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, giải quyết TTHC.

Quá trình triển khai thực hiện Chính quyền điện tử, chính quyền số; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Phan Cao Đăng cho hay, hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 52 lượt buổi từ phường tới các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường nội dung bản tin CCHC của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn phường.

UBND phường Phú La cũng tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn phường. Tuyên truyền, hướng dẫn các bước đăng ký dịch vụ công quốc gia...

Ông Phan Cao Đăng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đối với công tác CCHC cũng vậy, để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiêp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền hành chính hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả, thì công tác tuyên truyền phải được chú trọng.

Mục đích của tuyên truyền về đẩy mạnh CCHC là hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí, qua đó phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn phường Phú La.

Hà Nội: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công Hà Nội: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công
Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan, đơn vị
Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phục vụ Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phục vụ
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động