Chủ nhật 26/06/2022 18:48

Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Quyết định nêu rõ, nguyên tắc, đối tượng và điều kiện hỗ trợ, mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

UBND thành phố ủy quyền UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách; hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký ban hành quyết định đến khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đối với từng chính sách theo thời hạn quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước các cấp. Các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương: Cân đối trong dự toán đầu năm, 50% dự phòng còn lại, tăng thu ngân sách (sau khi dành nguồn cải cách tiền lương) để thực hiện chính sách.

Trường hợp đã sử dụng các nguồn trên mà không bảo đảm nguồn lực để thực hiện, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố (đồng gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, bổ sung.

Quyết định quy định rõ hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

UBND thành phố giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động và các đối tượng có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp kịp thời các cơ quan cấp trên để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công.

Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổ chức hướng dẫn quy trình nội bộ, quy trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và trách nhiệm giải quyết của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bảo đảm công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giữa các phòng, ban, đơn vị.

Tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện báo cáo UBND thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) định kỳ trước ngày 20 hằng tháng hoặc đột xuất khi được yêu cầu.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Có thể nộp hồ sơ trực tuyến để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vận dụng pháp luật, phong tục, tập quán trong hòa giải ở cơ sở

Vận dụng pháp luật, phong tục, tập quán trong hòa giải ở cơ sở

Hòa giải viên phải luôn linh động, vận dụng pháp luật và phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột đối với hòa giải viên

Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột đối với hòa giải viên

Hòa giải viên trong quá trình hòa giải phải xác định được nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và xung đột lợi ích cốt lõi giữa các bên.
Kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu chứng cứ về vụ việc với hòa giải viên

Kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu chứng cứ về vụ việc với hòa giải viên

Ngoài kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, hòa giải viên còn phải bổ trợ các kỹ năng khác như kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu, chứng cứ về vụ việc.
Quy định mới về kê khai, thu, nộp lệ phí

Quy định mới về kê khai, thu, nộp lệ phí

Ngày 16/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số 36/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
Trách nhiệm khi xảy ra va chạm giao thông

Trách nhiệm khi xảy ra va chạm giao thông

Khoản 1 Điều 260 BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) quy định...
Triển khai thực hiện quy định mới về lương tối thiểu

Triển khai thực hiện quy định mới về lương tối thiểu

Ngày 17/6/2022, Bộ LĐ-TB&XH; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.
Phiên bản di động