Thứ hai 20/03/2023 23:47

Đấu giá biển số xe ô tô: Nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương

Nhiều đại biểu đã góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá tại chương trình Phiên họp 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đấu giá biển số xe ô tô: Nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương
Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Theo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá nêu rõ: Quy định pháp luật hiện hành: “Kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý Nhà nước” là tài sản công; “kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải” là kho số phục vụ quản lý Nhà nước; Chính phủ có nhiệm vụ khai thác kho số phục vụ quản lý Nhà nước.

Mức giá khởi điểm Chính phủ đề xuất vẫn theo 2 mức theo vùng

Xuất phát từ nhu cầu của người dân, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đấu giá và thu lệ phí cấp biển số tự chọn. Tuy nhiên, việc đấu giá biển số ô tô nếu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành sẽ gặp vướng mắc về pháp lý, khó đạt được hiệu quả cao.

Sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá pháp luật, thực tế và kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thấy rằng việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là hết sức cần thiết và đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết này với hình thức văn bản là Nghị quyết “thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành”.

Đấu giá biển số xe ô tô: Nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng: Đề nghị nghiên cứu có thể quy định một mức chung và mức giá khởi điểm quá cao chưa chắc đã thu hút được người dân tham gia

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, dự thảo Nghị quyết gồm 7 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; biển số đưa ra đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe; giá khởi điểm, tiền đặt trước; đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa đăng ký, Bộ Công an dự kiến cấp mới cho xe ô tô trong 1 tháng hoặc 1 quý (nền màu trắng, chữ và số màu đen), được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30 ngày tổ chức đấu giá.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá (kể cả biển số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là nơi đăng ký thường trú, đặt trụ sở của người tham gia đấu giá).

Đấu giá biển số xe ô tô: Nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe, người trúng đấu giá được đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình; khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe đã gắn với biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá qua đời nhưng biển số trúng đấu giá chưa đăng ký gắn với xe thì được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định (không được tính lãi suất). Người thừa kế của người trúng đấu giá tiếp nhận số tiền này. Người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

Mức giá khởi điểm Chính phủ đề xuất vẫn theo 2 mức theo vùng. Cụ thể, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giá khởi điểm là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại mức khởi điểm là 20 triệu đồng.

Nhất trí với việc giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng

Về sử dụng nguồn thu sau khi đấu giá, Bộ Công an đã tiếp thu các ý kiến và đề xuất: Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với các lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người mua xe muốn sở hữu biển số xe theo mong muốn cá nhân; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ; tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Đấu giá biển số xe ô tô: Nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới: Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với các lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người mua xe muốn sở hữu biển số xe theo mong muốn cá nhân

Đồng thời trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm một số nước cũng đã triển khai đấu giá biển số xe hoặc tự chọn biển số xe theo sở thích. Do dự thảo Nghị quyết này có một số chính sách mới, khác với quy định của một số luật hiện hành, nên cần trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về thẩm quyền, hình thức văn bản.

Về phạm vi thí điểm, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả các địa phương; đồng thời cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá và là cơ sở để tổng kết, đánh giá, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm để thực hiện ổn định, lâu dài.

Về loại biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, có ý kiến đề nghị mở rộng thí điểm đấu giá cả biển số xe ô tô nền vàng chữ đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và mở rộng đấu giá cả biển số xe mô tô, xe gắn máy. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng, mà không thí điểm đấu giá đối với biển số xe ô tô nền vàng chữ đen, biển số xe mô tô, xe gắn máy, vì cho rằng: Đối với loại hình xe hoạt động kinh doanh vận tải thì nhu cầu của người dân muốn sở hữu “biển số đẹp”, biển số theo sở thích là rất ít; đối với mô tô, xe gắn máy là phương tiện giao thông đường bộ phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, nếu mở rộng để thí điểm thì số lượng mô tô, xe gắn máy trong toàn quốc là quá lớn, dẫn đến thiếu tập trung, ảnh hưởng đến việc thực hiện thí điểm.

Về hình thức, phương thức đấu giá biển số xe ô tô, có ý kiến đề nghị cân nhắc hình thức đấu giá trực tuyến; có ý kiến đề nghị bổ sung các hình thức đấu giá khác như đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí chỉ thí điểm hình thức đấu giá trực tuyến; đồng thời cho rằng, số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là rất nhiều (hàng nghìn biển số), số lượng người tham gia đấu giá cũng rất đông, cư trú trên phạm vi toàn quốc nên các hình thức đấu giá khác sẽ không bảo đảm tính khả thi và gây tốn kém cho người tham gia đấu giá.

Cần thống nhất mức giá khởi điểm chung và nếu giá quá cao chưa chắc đã thu hút được người dân tham gia

Sau khi xem xét các ý kiến, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của 1 biển số đưa ra đấu giá, nhằm bảo đảm cho việc thu tiền trúng đấu giá; còn người đấu giá không trúng thì được trả lại tiền đặt trước theo quy định của pháp luật. Đây cũng là quy định khác với quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, nên cần phải trình Quốc hội cho thực hiện thí điểm.

Đấu giá biển số xe ô tô: Nhất trí đề xuất 1 mức giá khởi điểm chung cho tất cả các địa phương
Về giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với báo cáo thẩm tra sơ bộ là áp dụng một mức giá thống nhất, còn cao hay thấp thì do Chính phủ trình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí chủ trương thí điểm và hồ sơ đủ điều kiện trình ra Quốc hội xem xét. Dự thảo Nghị quyết chỉ nên thể hiện các nguyên tắc lớn, còn lại giao Chính phủ quy định và thực hiện. Về giá khởi điểm, đề nghị nghiên cứu có thể quy định một mức chung, mức giá khởi điểm quá cao chưa chắc đã thu hút được người dân tham gia. Về trình tự thủ tục, cần rà soát để tạo thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân, từ đó tạo hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.

Về giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với báo cáo thẩm tra sơ bộ là áp dụng một mức giá thống nhất, còn cao hay thấp thì do Chính phủ trình nhưng không nên cao quá để cho nhiều người tham gia, có độ hấp dẫn và để việc đấu giá thuận lợi.

Về quy định đấu giá trong trường hợp chỉ có 1 người đăng ký, 1 người tham gia và 1 người trả giá thì nhất trí với sự cần thiết phải có quy định này. Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, thiết kế theo phương án là quyền ngang bằng nhau. Hướng thứ hai là có lợi cho người dân, cố gắng thiết kế theo dạng gắn với người, cả gắn với xe.

Cẩn trọng khi mua xe ô tô giá rẻ
Mức đấu giá biển số tại Hà Nội có giá khởi điểm là 40 triệu đồng
CSGT toàn quốc tập trung xử lý phương tiện gắn biển giả, che biển số
Xử lý 4 xe ô tô che, dán biển số để "né" phạt nguội trên cao tốc
Ngô Sơn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động