Thứ hai 05/12/2022 19:08

Mức đấu giá biển số tại Hà Nội có giá khởi điểm là 40 triệu đồng

Mới đây, dự thảo Nghị quyết Thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe thông qua đấu giá của Quốc hội đã được đưa ra thẩm định. Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức đấu giá biển số tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh có giá khởi điểm là 40 triệu đồng.
Mức đấu giá biển số tại Hà Nội có giá khởi điểm là 40 triệu đồng
Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá tại vùng 1 gồm Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng

Được lựa chọn bất cứ biển số nào trong kho để tham gia đấu giá trực tuyến

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ biển số đưa ra đấu giá là biển số trong kho biển số chưa được đăng ký mà Cơ quan Công an dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Người có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá trực tuyến.

Có quan công an sẽ đăng công khai kho số đấu giá tại nơi đăng ký trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến và trên trung thông tin điện tử từ Cục Cảnh sát giao thông để người dân biết. Trường hợp các biển số qua kỳ đấu giá không thành thì hệ thống sẽ tự động chuyển về kho số không đấu giá để cấp theo hình thức ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe cho người dân.

Không đưa ra đấu giá đối với biển số xe cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Theo đó, khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển sổ để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá; không được quyền giữ lại biển số đấu giá để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kiế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Nghĩa vụ của người trúng đấu gia, trong thời gian 12 tháng từ ngày trúng đấu giá phải thực hiện việc đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không đăng ký sẽ bị Cơ quan Công an thu hồi. Không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá (trừ trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biến số trúng đấu gia theo xe).

Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá được phân ra 2 vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh giá khởi điểm là 40 triệu đồng, tương ứng vùng 2, gồm các địa phương còn lại là 20 triệu.

Nguồn thu từ đấu giá sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu gia theo quy định sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% nộp vào ngân sách địa phương.

Mức đấu giá biển số tại Hà Nội có giá khởi điểm là 40 triệu đồng
Không được quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Sự cần thiết để ban hành Nghị quyết

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, Bộ Công an diễn giải, thực tế xã hội cho thấy nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu biển số theo sở thích, thường được gọi là "biển số đẹp" tùy theo quan niệm. Việc cấp "biển số đẹp" bằng việc thu phí hoặc tổ chức bán đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo sự công bằng cho các chủ thể có nhu cầu và cũng là một kênh để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Xuất phát từ nhu cầu nói trên, từ năm 1993, Bộ Công an đã nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí tự chọn tại 1 địa phương, năm 2008, Bộ Công an đã thống nhất với một số bộ ngành xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thí điểm đấu giá quyền sử dụng biển số ở một số địa phương. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt pháp lý nên các hoạt động thí điểm nêu trên tạm ngừng hoạt động.

Từ năm 2017 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng cơ chế Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Hiện nay, kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải được xác định là tài sản công và việc khai thác sẽ thông qua hình thức đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu đề án, Bộ Công an và các Bộ, ngành nhận thấy rằng việc đấu giá quyền sử dụng biển số xe nếu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, có sự xung đột của các văn bản Luật. Luật Giao thông đường bộ có quy định cấm "mua bán biển số xe cơ giới".

Đồng thời, các văn bản luật hiện hành chưa có quy định về quản lý biển số trúng đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Bên cạnh đó, tài sản công là biển số đưa ra đấu giá có những điểm đặc thù nên việc áp dụng các quy định hiện hành không đảm bảo tính khả thi. Bởi nếu việc đấu giá được thực hiện theo quy định của Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì cơ quan tổ chức đấu giá sẽ phải thành lập Hội đồng định giá hoặc thuê các tổ chức thẩm định giá để làm căn cứ xác định giá khởi điểm, nhưng chưa có cơ sở để xác định được giá khởi điểm. Ngoài ra, theo Luật Đấu giá tài sản hiện hành không áp dụng đấu giá tài sản nhà nước trong trường hợp chỉ có 01 người duy nhất đăng ký tham gia đấu giá.

Dẫn chứng kinh nghiệm quản lý và cách thức đấu giá biển số, thu phí cấp biển số trúng đấu giá tại một số nước trên thế giới, Bộ Công an cho biết ở một số nước như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore… có thực hiện cấp biển số bằng hình thức cho người dân tự chọn trong danh sách các biển số theo sở thích đã được liệt kê. Người chọn sẽ phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí đã quy định hoặc tổ chức đấu giá. Việc quy định quản lý biển số sau đấu giá cũng không giống nhau. Ví dụ như Singapore, Thái Lan cho phép biển số đấu giá được chuyển nhượng cho người khác hoặc đổi sang xe khác; Malaysia quy định biển số trúng đấu giá không được bán cho người khác nhưng được phép đổi sang xe khác…

Từ những nghiên cứu trên, Bộ Công an cho rằng, việc xây dựng Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là cần thiết.
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động