Chủ nhật 28/05/2023 20:51
Thôn xóm bình yên nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL

Bài 4: Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Nghiêm Thị Phương Chi cho biết, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND xã Tam Hiệp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.
Hoạt động hòa giải ở cơ sở tại xã Tam Hiệp đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia.(ảnh: Văn Biên)
Hoạt động hòa giải ở cơ sở tại xã Tam Hiệp đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia. (Ảnh: Văn Biên)

Theo số liệu báo cáo của UBND xã Tam Hiệp, hiện nay, xã có 11 tổ hòa giải, với tổng số 67 hòa giải viên. Năm 2021, UBND xã Tam Hiệp đã thực hiện 15 vụ việc hòa giải, trong đó có 10 vụ việc hòa giải thành, các vụ việc chủ yếu liên quan đến hôn nhân gia đình và các việc về mâu thuẫn ngõ xóm. Các việc mâu thuẫn được các thành viên trong tổ hòa giải can thiệp kịp thời và đạt được kết quả cao.

Sáu tháng đầu năm 2022, UBND xã Tam Hiệp đã thực hiện 14 vụ việc hòa giải. trong đó có 13 vụ việc hòa giải thành, các vụ việc chủ yếu liên quan đến hôn nhân gia đình và các việc về mâu thuẫn ngõ xóm.

Theo chia sẻ của bà Trương Thị Huyền, công chức Tư pháp xã Tam Hiệp, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ hòa giải viên được quan tâm. Các hoà giải viên được tham gia các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng về nghiệp vụ hoà giải do UBND huyện Thanh Trì tổ chức.

“Mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn xã được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải cơ sở”, bà Trương Thị Huyền nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Nghiêm Thị Phương Chi, để đạt được kết quả trên, UBND xã đã hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và các vụ việc hòa giải; thường xuyên cung cấp và cập nhật các tài liệu, văn bản pháp luật mới cho các tổ hòa giải. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, UBND xã duy trì tổ chức họp giao ban với các tổ hòa giải.

Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở cũng luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên. Mạng lưới tổ hòa giải được kiện toàn đã thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Định kỳ hàng năm, các tổ trưởng, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, các kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giao thông, bảo vệ môi trường.

“Hoạt động hòa giải ở cơ sở tại xã Tam Hiệp đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ”, bà Phương Chi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Nghiêm Thị Phương Chi cho biết, những kết quả đạt được trong công tác hòa giải cơ sở của xã Tam Hiệp đạt được trong thời gian qua là rất đáng mừng.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

Tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, xã hội, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải.

Bài 1: Công tác PBGDPL là cơ sở để pháp luật đi vào cuộc sống Bài 1: Công tác PBGDPL là cơ sở để pháp luật đi vào cuộc sống
Bài 2: Lấy pháp luật làm chuẩn mực trong điều hành, giải quyết công việc Bài 2: Lấy pháp luật làm chuẩn mực trong điều hành, giải quyết công việc
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động