Thứ sáu 29/09/2023 05:24

Yêu cầu các đơn vị tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng

UBND TP Hà Nội vừa hỏa tốc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Yêu cầu các đơn vị tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Đồng chí Phó Chánh Thanh tra Thành phố là Tổ trưởng, thành phần gồm các đơn vị: Thanh tra Thành phố (cơ quan thường trực); Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Văn phòng UBND TP; Ủy ban MTTQ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

Yêu cầu được đặt ra là phải đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng chống tham nhũng của UBND TP; tăng cường công tác phối hợp phòng chống tham nhũng giữa UBND TP và Thanh tra Chính Phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng chống tham nhũng.

Việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 theo “Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh” được phê duyệt ngày 14/4/2023 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng được đánh giá cả về định tính và định lượng.

Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp) trước ngày 29/5/2023.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, báo cáo UBND TP.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ TP phối hợp với Thanh tra Thành phố báo cáo về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát.

Thanh tra Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TP về công tác phòng chống tham nhũng; công tác ban hành chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng; công tác ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; công tác thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng chống tham nhũng; công tác minh bạch tài sản, thu nhập; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng.

Đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; chủ trì cùng Tổ công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của UBND TP; báo cáo UBND TP trước ngày 5/6/2023.

UBND TP sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trước ngày 9/6/2023.

Đã thu hồi hơn 18,5 nghìn tỷ đồng từ thi hành án tham nhũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng
Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
Việt An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động