Thứ bảy 03/06/2023 18:54

Xây dựng Hà Nội là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng, cả nước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ là căn cứ, cơ sở cho phát triển Thủ đô Hà Nội trong không gian chung của Vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận ở Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận ở Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Hà Nội giữ vững vai trò đầu tàu, hạt nhân

Sáng 29/11, phát biểu tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW tiếp tục xác định Thủ đô Hà Nội là trung tâm của Vùng đồng bằng sông Hồng, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Theo Chủ tịch UBND TP, đến cuối năm 2021, Hà Nội có dân số khoảng 10 triệu người. Đây là nơi tập trung các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện hàng đầu, trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước và giữ vai trò chủ đạo về phát triển kinh tế của Vùng.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 1 triệu tỷ đồng (chiếm 43% của Vùng và 16,2% tổng sản phẩm trong nước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 128,2 triệu đồng/người (gấp 1,2 lần bình quân Vùng và gấp 1,4 lần bình quân cả nước). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 411.261 tỷ đồng (chiếm 40,8% của Vùng và 13,8% cả nước). Năng suất lao động đạt 264,8 triệu đồng/lao động (gấp 1,2 lần bình quân Vùng, gấp 1,5 lần bình quân cả nước).

Về nguồn lực lao động, Hà Nội có hơn 4 triệu lao động, chiếm 36% lao động Vùng và 8,2% lao động cả nước. “Có thể nói, Thủ đô Hà Nội giữ vai trò đầu tàu, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của Vùng nói riêng và khu vực Bắc bộ nói chung trên hầu hết các lĩnh vực” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Nghị quyết 30-NQ/TW cũng xác định Hà Nội có vai trò đầu tàu, hạt nhân, dẫn dắt các địa phương trong Vùng. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước’ phấn đấu ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành TP kết nối toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

“Cùng với Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ là căn cứ, cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng định hướng mang tính chiến lược, dài hạn nhưng rất cụ thể cho phát triển Thủ đô Hà Nội trong không gian chung của Vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước” - Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Đề xuất 5 nhóm kiến nghị

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng Sông Hồng sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu 5 kiến nghị, đề xuất. Cụ thể, về thể chế liên kết vùng, Hà Nội đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội sớm ban hành cơ chế điều phối liên kết phát triển Vùng; thí điểm một số mô hình, cơ chế, chính sách mới vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng cũng như tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh...

Trước mắt đề nghị các Ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá các chính sách thi hành Luật Thủ đô; đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng như Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đang trong quá trình xây dựng.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, Hà Nội đề nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm giúp các các tỉnh, TP trong Vùng nghiên cứu để tập trung ưu tiên phát triển những ngành sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao. Chú ý đến các ngành có lợi thế so sánh, tạo chuỗi liên kết giá trị trong Vùng. Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách để hình thành và vận hành các mô hình kinh tế mới (kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số). Định hướng phát triển Vùng thành trung tâm dịch vụ hiện đại của khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt là phân vùng chức năng phát triển các địa phương như: Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch mang tầm khu vực và quốc tế; TP Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại; tỉnh Bắc Ninh phát triển công nghiệp trên nền tảng sản xuất thông minh…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Về phát triển văn hóa, trong những năm qua, Hà Nội luôn coi trọng việc phát triển văn hóa với quan điểm phát triển Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm Văn hiến, thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh và lan toả văn hoá của cả nước. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Hà Nội đề nghị Trung ương nghiên cứu và có giải pháp tổng thể để giải quyết hài hòa giữa bảo tồn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, để văn hóa thực sự là động lực phát triển mới của Thủ đô và Vùng đồng bằng Sông Hồng.

Về quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Hà Nội đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Vùng đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để các tỉnh, thành phố trong Vùng hoàn thiện định hướng phát triển quy hoạch cấp tỉnh. Cùng với đó, các bộ, ngành Trung ương quan tâm triển khai các dự án về phát triển giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không), tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch; hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc hướng tâm và các tuyến vành đai.

“Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phấn đấu hoàn thành dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030” - Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, Hà Nội đề nghị các Ban, bộ, ngành sớm triển khai các đề án phát triển các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hoàn thành xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội.

Ngoài ra, TP cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trong Vùng tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là đối với hệ thống các sông, hồ lớn; xử lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng không khí, các biện pháp giảm thiểu tác hại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thành phố Hà Nội sẽ tập trung giải quyết các vấn đề xử lý rác thải, khí thải, ô nhiễm nước các sông trong nội đô; tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, nhất là các làng nghề...

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, động viên kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

“Thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng như các Ban, bộ, ngành Trung ương. Sự quyết tâm chính trị, phối hợp hiệu quả của các địa phương trong Vùng để triển khai Nghị quyết 30-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống” - Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Xây dựng Hà Nội xứng tầm trung tâm du lịch lớn của cả nước, khu vực
Xây dựng Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
Trần Long
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước

Nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước

Ngày 1/6/2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt việc nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền

Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền

UBND TP - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ

Sáng 30/5, bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc có buổi tiếp, hội đàm với Đoàn lãnh đạo Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc) do ông Hwang Young Ho, làm Trưởng đoàn.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2023; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/5-2/6/2023.
Chính thức giãn chu kỳ kiểm định với cá nhân đến 9 chỗ từ 3/6/2023

Chính thức giãn chu kỳ kiểm định với cá nhân đến 9 chỗ từ 3/6/2023

Bộ GTVT chính thức ban hành Thông tư cho phép xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi được tự động giãn chu kỳ kiểm định, có hiệu lực từ ngày 3/6/2023.
Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền

Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền

Nhằm rà soát, góp ý hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về tổ chức chính quyền tại TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc vừa chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, đơn vị.
Sự chuyển biến về bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Sự chuyển biến về bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Mô hình "CA phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của CA phường, thực sự tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân. CATP Hà Nội đã quyết liệt thực hiện các tiêu chí xây dựng thí điểm CA phường kiểu mẫu.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 8-12/5/2023.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước

Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động