Thứ tư 07/06/2023 14:56
Giải đáp chính sách

Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

Ngày 23/5/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3102/BYT-TCCB thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, Bộ Y tế vừa có ý kiến về việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. Xin quý báo cho biết chi tiết về việc này?

(Phạm Hải Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau: Ngày 23/5/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3102/BYT-TCCB thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Y tế nêu, thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Sở Y tế các tỉnh, TP và cá nhân về việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định Nghị định số 05/2023/NĐ-CP; sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Về thời gian áp dụng thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP:

Điều 1 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP quy định: “Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023”.

2. Về đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP:

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị: “điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40-70% lên mức 100%”, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP , theo đó quy định tại Điều 1 như sau:

“7. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023:

3. Các trường hợp khác:

- Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế,....).

- Hợp đồng lao động:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định: “Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở). Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định: “người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức”; do vậy, không còn người làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg tại Trạm Y tế xã.

4. Về đối tượng viên chức đang hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế mức 70% quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định: “Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề ở mức cao nhất”.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó”.

Như vậy, trong thời gian từ 01/01/2022 đến nay, viên chức đã hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề (100%) quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì được truy lĩnh phần chênh lệch với mức phụ cấp ưu đãi nghề đã hưởng.

5. Viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian công tác tại đơn vị trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

6. Về trường hợp viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023:

Đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 4, 5, 6 Điều 36 Luật Viên chức: “Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ”.

Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên
Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị
Chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế, tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch Covid-19
Chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động