Thứ bảy 04/02/2023 22:47

Thu hồi 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND TP, trong đó có vấn đề quản lý và sử dụng tài sản công về nhà đất.
Thu hồi 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm
Đoàn Chủ tạo điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI.

Đã phê duyệt giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 42 tòa nhà tái định cư

Về việc rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài chính kê khai các thông tin và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; cung cấp các thông tin có liên quan đến việc rà soát đánh giá, phân tích thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của TP từ ngày 01/01/2018 đến nay để phục vụ việc lập đề cương Đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp với Sở Tài chính, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất do tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương.

Đối với công tác xây dựng, thẩm định, ban hành Bảng giá cho thuê nhà chuyên dùng, giá bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, giá khởi điểm đấu giá các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư và các nội dung liên quan theo quy định, UBND TP đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo được hiện trạng quản lý, sử dụng. Đồng thời, UBND TP đã phê duyệt giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 42 tòa nhà tái định cư. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã phê duyệt giá khởi điểm, bước giá để đấu thầu lựa chọn đơn vị thuê diện tích kinh doanh dịch vụ đối với 38 tòa nhà tái định cư.

Thu hồi 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn báo cáo tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính để xem xét, thẩm định đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư và nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, hiện nay, Chính phủ chưa có quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở (thường gọi là quỹ nhà chuyên dùng). Do đó, việc quản lý quỹ nhà này vẫn căn cứ vào Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 và Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND Thành phố.

Mặt khác, tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND TP đã có những chế tài, biện pháp xử lý để giải quyết các trường hợp chây ỳ nợ tiền thuê nhà, sử dụng sai mục đích, vi phạm trong quá trình sử dụng quỹ nhà của Nhà nước.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tại Văn bản số 2240/QLPTN-QL,TĐC,KT ngày 21/10/2022, Sở Tài chính đã có Văn bản số 6325/STC-QLCS ngày 01/11/2022 phân loại các khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đến thời điểm ngày 30/9/2022; theo đó số nợ phải thu đến thời điểm ngày 30/9/2022 là 190.865.458.773 đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, theo Báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang quản lý 803 địa điểm nhà chuyên dùng. Thực hiện chỉ đạo của HĐND TP, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn Kiểm tra đã đề nghị các Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội rà soát, thống kê số lượng nhà chuyên dùng đang quản lý, trên cơ sở đó phân loại, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm đối với từng loại vướng mắc để xin ý kiến Sở Tài chính, Cục Thuế và các đơn vị có liên quan để báo cáo UBND TP. Hiện, Đoàn kiểm tra đang tổng hợp để báo cáo UBND TP kết quả kiểm tra và đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp vi phạm.

Về kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TP của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, Sở Xây dựng đã chủ trì cùng liên ngành: Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các quận có nhà chuyên dùng kiểm tra công tác quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các Xí nghiệp trực thuộc; thống nhất phương án xử lý thu hồi đối với 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm tại các quận: Hoàn Kiếm (5 địa điểm), Đống Đa (1 địa điểm), Ba Đình (1 địa điểm).

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định thu hồi tại 2 địa điểm tại 41 Hàng Bồ và 121 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm; tham mưu UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi tại 6 địa điểm tại 36 Bà Triệu, 58 - 60 Hàng Buồm, 41 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, tại 45 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, tại tầng 1 nhà A và tầng 1 nhà G khu 7,2ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Thu hồi 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Về kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TP của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, Sở Xây dựng đã chủ trì cùng liên ngành: Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các quận có nhà chuyên dùng kiểm tra công tác quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các Xí nghiệp trực thuộc; thống nhất phương án xử lý thu hồi đối với 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm tại các quận: Hoàn Kiếm (5 địa điểm), Đống Đa (1 địa điểm), Ba Đình (1 địa điểm).

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định thu hồi tại 2 địa điểm tại 41 Hàng Bồ và 121 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm; tham mưu UBND TP ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi tại 6 địa điểm tại 36 Bà Triệu, 58 - 60 Hàng Buồm, 41 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, tại 45 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, tại tầng 1 nhà A và tầng 1 nhà G khu 7,2ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Thu hồi các căn hộ vi phạm tại các nhà chung cư tái định cư

Liên quan đến quỹ nhà tái định cư, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, tại thời điểm chất vấn Kỳ họp thứ 7 HĐND TP còn tồn tại 251 căn hộ vi phạm. Đến thời điểm hiện tại còn 223 căn hộ vi phạm (đã có thêm 28 căn hộ nộp tiền mua nhà). UBND TP dự kiến họp để chỉ đạo thu hồi các căn hộ vi phạm tại các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn TP.

Về đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền thuê quỹ diện tích kinh doanh dịch vụ, Sở Xây dựng đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND TP cho các đơn vị quản lý vận hành gồm 33.809,48m2.

Thu hồi 7 địa điểm nhà chuyên dùng có vướng mắc, vi phạm nổi cộm
Quang cảnh Kỳ họp.

Về thực hiện công tác tổ chức đấu giá của các đơn vị được giao quản lý, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở dự kiến tổ chức đấu giá 14.300,11m2 diện tích kinh doanh dịch vụ. Ngày 28/10/2022, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan họp liên ngành xác định giá cho thuê tại các nhà chung cư tái định cư Ban được giao quản lý trình UBND TP phê duyệt làm cơ sở xác định giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá theo quy định. Dự kiến quý IV/2022 - quý I/2023 sẽ triển khai tổ chức đấu giá.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền thuê lần 1 đối với 59 điểm với tổng diện tích đấu giá 14.012m2. Tuy nhiên, chỉ có 9 điểm có các cá nhân tham gia và trúng đấu giá với diện tích 965,14m2. Kết quả đấu giá cho thuê đã được Sở Xây dựng phê duyệt. Công ty đang triển khai ký Hợp đồng cho thuê theo quy định.

Đối với 13.046m2 (50 điểm) diện tích kinh doanh dịch vụ đấu giá không thành công lần 1. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đấu giá lần 2 trong quý IV/2022.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 5.497,37m2 diện tích kinh doanh dịch vụ. Hiện nay đơn vị tư vấn đang xác định giá cho thuê, báo cáo các cơ quan liên quan, tổng hợp báo cáo UBND TP phê duyệt để triển khai công tác đấu giá trong Quý IV/2022.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong quá trình quản lý, cho thuê một số đơn vị vi phạm Hợp đồng thuê, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đề xuất UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi 10 điểm với diện tích 3.992,69m2.

Sau khi hoàn thành công tác thu hồi, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2023 đối với các diện nêu trên.

Về việc chuyển đổi một phận diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư sang làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho các tòa nhà không có diện tích sinh hoạt cộng đồng, theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Sở Xây dựng đã có 2 văn bản báo cáo UBND TP chấp thuận chuyển đổi 565,16m2 diện tích kinh doanh dịch vụ tại 7 tòa nhà trên địa bàn các quận Đống Đa (1 tòa), Hoàng Mai (2 tòa), Thanh Xuân (4 tòa).

Hiện, UBND TP đang xem xét chấp thuận. Trên cơ sở chấp thuận của UBND Thành phố, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn các đơn vị bàn giao diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng cho UBND các phường để quản lý sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho các hộ gia đình tái định cư theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

HĐND TP Hà Nội tái chất vấn việc đôn đốc, triển khai các dự án chậm
Kiên quyết chấm dứt hoạt động với các dự án chậm tiến độ
Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động