Thứ sáu 02/06/2023 04:01

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Thủ đô

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.
Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Dự báo năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp về chính trị, an ninh, kinh tế; áp lực lạm phát, xu hướng tăng lãi suất. Nhằm khắc phục những khó khăn, UBND TP Hà nội đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 trong đó có xác định rõ các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tăng trưởng GRDP khoảng 7% trong đó: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp: tăng khoảng 7,5%, kim ngạch xuất khẩu: tăng khoảng 6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội: tăng 9-10%. Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động đạt: 100%. Tập trung quan tâm xử lý hệ thống nước thải, quyết liệt thành lập các cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp. Lĩnh vực xuất nhập khẩu, sẽ tập trung hỗ trợ phát triển thị trường mới, thị trường ngách.

Về phát triển công nghiệp: Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu, CCN đã được thành lập, nhất là Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong năm nay, phấn đấu thu hút sự tham gia của 25-30 DN với khoảng 30-35 sản phẩm công nghiệp chủ lực. Chọn lọc các ngành sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao 100% các DN sản xuất sản phẩm CNCL được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của TP. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững.

Xây dựng và thực hiện Đề án chuyển đổi số cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Có thêm 02 CCN đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải; Hoàn thành chỉ tiêu 100% CCN có trạm xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quốc gia. Phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn. Phát triển thêm các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị. Đến nay, TP Hà Nội đã có 2.167 sản phẩm được đánh giá, công nhận, theo kế hoạch của giai đoạn 2021-2025, mỗi năm, TP sẽ đánh giá, phân hạng được 400 sản phẩm OCOP trở lên.

Đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các giải pháp cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Kiểm soát giá cả, thị trường; phấn đấu chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5%; công khai, minh bạch trong điều hành hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, nhất là giá xăng dầu, điện, nước; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phát triển mạnh thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng từ 10% trở lên. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025. Nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Tăng cường xúc tiến thương mại, khai thác các đơn hàng sản xuất phục vụ xuất khẩu.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Hỗ trợ DN; Thu hút đầu tư phát triển. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện, trình Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), phân cấp, phân quyền tối đa, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, qua đó cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị, bảo đảm tổng quát, bao trùm, khả thi, hiệu quả.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nghìn năm văn hiến và bảo vệ môi trường. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực.

Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất. Phòng, chống các loại dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, TP Hà Nội cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII phát triển Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Để thực hiện được mục tiêu đề ra cần nhiều chính sách tài khóa, như gói chính sách tài chính hỗ trợ người lao động thuê nhà, gói hỗ trợ DN được triển khai, đem lại hiệu ứng tích cực,…

Thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, yếu kém của các thị trường (tiền tệ, tín dụng, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu DN); triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về miễn, giảm, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi, phí để tháo gỡ khó khăn cho DN và người vay vốn, giảm lãi suất điều hành trong năm 2023 với tổng mức giảm 1,5-2%/năm nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế; đồng thời, chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để tập trung giảm lãi suất cho vay.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình, dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, các dự án thành phần đường bộ cao tốc bắc-nam, các dự án sản xuất trong nước…

Cải thiện cơ cấu xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu của các DN nội địa để hoạt động xuất khẩu ổn định và bền vững. Mở rộng đối tác thương mại, bao gồm cả các nhà cung cấp và tiêu thụ hàng Việt Nam, để giảm bớt sự lệ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu hàng sang một số thị trường truyền thống và giảm bớt thâm hụt thương mại.

Phát triển đô thị là động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
Hà Nội và 4 thành phố lớn đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể
Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế
Nguyễn Vũ - Hải Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vietjet dẫn đầu dịch vụ bay của hàng không chi phí thấp toàn cầu 2023 do AirlineRatings bình chọn

Vietjet dẫn đầu dịch vụ bay của hàng không chi phí thấp toàn cầu 2023 do AirlineRatings bình chọn

Vietjet vừa được bình chọn là “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm 2023” (World’s Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality 2023”) và tiếp tục được vinh danh là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2023” (Best Ultra Low-Cost Airline 2023) lần thứ 5 liên tiếp. Bộ đôi giải thưởng được công bố bởi trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới AirlineRatings.com.
SeABank được vinh danh Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2022

SeABank được vinh danh Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2022

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vừa vinh dự lần thứ 3 liên tiếp được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) trao tặng danh hiệu “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” nằm trong hệ thống giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2022 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2022 - VOBA 2022).
SHB ra mắt dòng thẻ cao cấp Visa Platinum với nhiều đặc quyền hấp dẫn

SHB ra mắt dòng thẻ cao cấp Visa Platinum với nhiều đặc quyền hấp dẫn

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt dòng thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa Platinum & SHB Visa Platinum Star. Bộ đôi thẻ dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp và nằm trong chiến dịch giới thiệu “Gia đình Thẻ SHB - Kết nối tình thân” năm 2023.
XSMN - KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/6/2023

XSMN - KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/6/2023

XSMN 1/6/2023. XSMN. KQXSMN 1/6/2023. KQXSMN. Xổ số miền Nam hôm nay 1/6/2023. Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/6.
Từ 15h ngày 1/6, giá xăng dầu trong nước tăng giảm trái chiều

Từ 15h ngày 1/6, giá xăng dầu trong nước tăng giảm trái chiều

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h00 chiều nay (1/6). Giá các mặt hàng xăng đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 390 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành lên mức 20.878 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.015 đồng/lít, sau khi tăng 516 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.
XSMB - KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/6/2023

XSMB - KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/6/2023

Xổ số miền Bắc hôm nay 1/6/2023. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/6. XSMB 1/6. KQXS miền Bắc. Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/6/2023.
Vì sao cha mẹ chọn Hanoi Melody Residences cho con trẻ?

Vì sao cha mẹ chọn Hanoi Melody Residences cho con trẻ?

Không gian sống trong lành với đầy đủ tiện ích chính là món quà vô giá cho tuổi thơ của trẻ. Chọn sống tại Hanoi Melody Residences, trẻ được được vui chơi, trải nghiệm, phát triển toàn diện mỗi ngày.
Thị trường bất động sản xuất hiện dự án cam kết lợi nhuận khó tin: lên đến 30%

Thị trường bất động sản xuất hiện dự án cam kết lợi nhuận khó tin: lên đến 30%

Thị trường bất động sản đang dần bước vào giai đoạn phục hồi, đảo chiều đi lên cũng là lúc xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn mà nếu bỏ lỡ sẽ khó có lại lần thứ hai. Cam kết lợi nhuận lên đến 30% tại dự án Richland Residence là một điển hình.
Hà Nội: Khách thuê sẵn sàng trả giá cao hơn đối với các tòa nhà có yếu tố gì?

Hà Nội: Khách thuê sẵn sàng trả giá cao hơn đối với các tòa nhà có yếu tố gì?

Savills mới đây vừa đưa ra Chỉ số giá văn phòng cao cấp quý 1/2023 (Savills Prime Office Cost) – bản báo cáo tổng quát về giá thuê văn phòng tại các thành phố trên toàn thế giới (tính theo tỉ giá USD). Nhìn chung trên toàn cầu, giá thuê đều ghi nhận mức ổn định.
VN-Index mở cửa tăng dè dặt, cổ phiếu vừa và nhỏ tranh thủ chạy

VN-Index mở cửa tăng dè dặt, cổ phiếu vừa và nhỏ tranh thủ chạy

VN-Index và VN30-Index di chuyển đồng dạng, nhưng 1 xanh 1 đỏ, cho thấy diễn biến của VN-Index chịu tác động tiêu cực từ 1 số Large Cap, nhưng về tổng thể vẫn tích cực. Các cổ phiếu nhỏ vẫn tranh thủ chạy.
Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng USD trên thế giới và trong nước tăng

Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng USD trên thế giới và trong nước tăng

Tỷ giá USD hôm nay 31/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước tăng.
Chứng khoán ngày 30/5: Nhiều mã thanh khoản lớn tăng giá tốt

Chứng khoán ngày 30/5: Nhiều mã thanh khoản lớn tăng giá tốt

Diễn biến phiên chiều nay 30/5 cho thấy tuy nhóm blue-chips không mạnh nhưng vai trò giữ nhịp rất quan trọng. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại phục hồi nhanh chóng, dù thanh khoản kém xa buổi sáng...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động