Thứ tư 29/03/2023 09:52

Sửa Luật Thủ đô: Tạo thể chế để Hà Nội khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh

“Trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô, Hà Nội mong các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục quan tâm, để Hà Nội phát triển, trở thành đầu tàu của Vùng Thủ đô, của Vùng đồng bằng sông Hồng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh…” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.

Ngày 21/11, Bộ Tư pháp và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Thủ đô. Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ủy ban của Quốc hội, T.Ư MTTQ Việt Nam, các bộ, ban ngành, các tỉnh trong Vùng Thủ đô, lãnh đạo UBND TP, đại diện ban của Thành ủy, HĐND, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các quận, huyện của Hà Nội.

Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, sau 9 năm thi hành Luật Thủ đô, các bộ, ngành, nhất là TP Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các chủ thể trong tổ chức thi hành để sớm đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống.

Việc thực hiện các chính sách đặc thù theo quy định của Luật Thủ đô bước đầu đã giúp cho TP thiết lập đồng bộ các công cụ pháp lý cho việc xây dựng, quản lý quy hoạch nhằm thực hiện thống nhất theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hệ thống giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc; cảnh quan kiến trúc hai bên đường trên một số tuyến phố thực hiện thí điểm đã được chỉnh trang sạch đẹp; nhiều dự án khu đô thị mới mọc lên mang tầm vóc của một đô thị hiện đại đang dần hiện hữu; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng phong phú, các di sản văn hóa - lịch sử được quan tâm bảo tồn, tôn tạo; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn...

Thêm vào đó, các quy định của Luật đã tạo cơ chế tăng nguồn thu tài chính, ngân sách cho Thủ đô; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thuận lợi hơn. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

“Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc thi hành Luật Thủ đô và thực hiện một số chính sách đặc thù của Luật trên địa bàn TP vẫn còn những hạn chế. Trong đó, quy mô và tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; chưa phát huy hết thế mạnh về vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao…” - ông Nguyễn Hồng Tuyến thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, trong thời gian qua, TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn TP và phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đây là những nội dung mới, hướng đến việc phân quyền, phân cấp mạnh mẽ trên các lĩnh vực; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chính sách đặc thù, vượt trội, phù hợp với tình hình thực tiễn, định hướng phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới. Các quan điểm, định hướng, nội dung của 9 chính sách đã được báo cáo, xin ý kiến tại 2 hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

“TP Hà Nội mong rằng, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp và các ban, bộ, ngành T.Ư tiếp tục quan tâm ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, củng cố toàn diện các chính sách và việc đánh giá tác động của chính sách, giúp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giúp cho việc trình Chính phủ, Quốc hội thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Luật và quá trình soạn thảo Luật Thủ đô được thuận lợi, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đảm bảo chất lượng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Bắc Giang; đồng thời, trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả thi hành Luật cũng như các định hướng, kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành Luật Thủ đô trong thời gian tới.

Qua tổng kết cho thấy, việc thực hiện các chính sách đặc thù quy định trong Luật Thủ đô đã giúp TP Hà Nội đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thi hành Luật cũng còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua, với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan nhà nước ở T.Ư, TP Hà Nội và các tỉnh trong Vùng Thủ đô, việc quán triệt, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được tổ chức thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt người.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan, nhất là TP Hà Nội đã tích cực, chủ động, chỉ đạo quyết liệt việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật để trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Các văn bản đã được ban hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình soạn thảo, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Đến nay, đã có 34 văn bản được các cơ quan ban hành để quy định chi tiết 21/21 nội dung Luật giao.

“Sau 9 năm thi hành, Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân TP về vị trí, vai trò của Thủ đô, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô. Việc thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù quy định trong Luật đã góp phần giúp thành phố đạt được một số thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định.

Đồng tình với 9 định hướng chính sách lớn trong xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) mà TP Hà Nội đề xuất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị, tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, hiệu quả Luật Thủ đô. Đồng thời, UBND TP Hà Nội, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới theo mục tiêu mà Nghị quyết 15-NQ/TW đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn Bộ Tư pháp, đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Hà Nội sẽ tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Đồng thời cho biết, Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), trong quá trình xây dựng Luật, Hà Nội mong các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục quan tâm, để Hà Nội phát triển, trở thành đầu tàu của Vùng Thủ đô, của Vùng đồng bằng sông Hồng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Hà Nội đề xuất 9 chính sách xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi):

Chính sách 1: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chính sách 2: Thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô.

Chính sách 3: Nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô.

Chính sách 4: Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô. Chính sách 5: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chính sách 6: Phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô.

Chính sách 7: Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chính sách 8: Phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững.

Chính sách 9: Liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

Hồng Thái
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mexico khâm phục và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Việt Nam

Mexico khâm phục và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Carmen Moreno Toscano (Các-men Mô-rê-nô Tốt-xca-nô), Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Mê-hi-cô (Estados Unidos Mexicanos) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/3/2023 và đồng chủ trì Phiên tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam

Ngày 28/3 tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Hà Nội sẽ tăng mạnh việc phân cấp, ủy quyền tại nhiều sở của thành phố

Hà Nội sẽ tăng mạnh việc phân cấp, ủy quyền tại nhiều sở của thành phố

Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Tr
Hà Nội: Tháo điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Hà Nội: Tháo điểm nghẽn trong công tác quy hoạch

Để phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn, công tác quy hoạch ở nước ta luôn có sự đổi mới. Tuy nhiên, qua gần 5 năm thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được nhiều tồn tại cũng đã bộc lộ, nhiều “điểm nghẽn” đang đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương,...
Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.
Tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13%, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí

Tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13%, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí

Ngày 28/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (tại Hà Nội) đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, TP.
Hà Nội nên xem nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá cán bộ

Hà Nội nên xem nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá cán bộ

"TP Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khuyến khích, động viên các cán bộ, nhân viên có khát vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, để nghiên cứu khoa học trở thành nhu cầu; đồng thời nên coi nghiên cứu khoa học cũng là một tiêu chí đánh giá cán bộ" - GS
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tăng cường công tác truyền thông chính sách; đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển KTXH... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-24/3/2023.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tập trung giải quyết những vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 13-17/3/2023.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động