Thứ ba 28/03/2023 15:50

Quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) khẳng định, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Phúc La luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác CCHC và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC tại quận Hà Đông.
Phường Phúc La luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.(ảnh: Văn Biên – Bộ phận Một cửa UBND phường Phúc La, quận Hà Đông)
Bộ phận Một cửa UBND phường Phúc La, quận Hà Đông. Ảnh: Văn Biên

CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Theo báo cáo của UBND phường Phúc La, để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND phường Phúc La đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND phường tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về CCHC.

Ngay từ đầu năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND quận Hà Đông về CCHC Nhà nước năm 2022 của UBND quận Hà Đông, UBND phường Phúc La đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai. Với mục đích tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC. Cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PARINDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của phường Phúc La.

Hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc quận đồng bộ, thông suốt và liên tục; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc.

UBND phường Phúc La xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm.

Gắn với chủ đề công tác năm của TP Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường Phúc La năm 2022.

Triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp, thân thiện; thực hiện ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc La, cho biết, với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, bằng những nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành cải cách hành chính, cán bộ công chức phường Phúc La đã và đang có những hoạt động tích cực nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường nói riêng và các cơ quan công quyền nói chung.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả CCHC

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, các cán bộ, công chức phường Phúc La luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của phường Phúc La đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, UBND phường Phúc La đã rút ngắn được 144/174 thủ tục, đạt 83 %. Thực hiện việc rà soát, niêm yết TTHC theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội, tổng số: 179 TTHC, trong đó, thực hiện tại bộ phận 1 cửa: 174 TTHC.

UBND phường Phúc La duy trì mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2022. Xây dựng và công khai thực hiện 08 quy trình nội bộ trong hoạt động của UBND phường.

Quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ
UBND phường Phúc La luôn duy trì mô hình " Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Ảnh: Văn Biên

Thực hiện đúng quy chế làm việc và các quy trình nội bộ đã xây dựng, công khai tại UBND phường. Chấn chỉnh tác phong, tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức, nhân viên UBND phường. Đặc biệt là cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận Tiếp công dân phường, là nơi thường xuyên tiếp dân giải quyết TTHC và giải quyết khiếu nại, phản ánh của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo thời gian giải quyết công việc và TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phân công rõ người, đúng việc, đảm bảo phát huy năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng trong thực thi công vụ và thực hiện các công việc chuyên môn.

Duy trì mô hình " Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

Sau khi được bàn giao tài khoản và chữ ký số trên cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), UBND phường Phúc La đã tiến hành cài đặt, tiếp nhận và giải quyết thành công 82 hồ sơ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ UBND phường Phúc La tiếp nhận mức độ 1, 2: 4403 hồ sơ. Trong đó: Số hồ sơ xử lý đúng hạn: 4403/4403 hồ sơ = 100%. Số hồ sơ xử lý quá hạn:0 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 997 hồ sơ. Số hồ sơ xử lý đúng hạn: 997/997, đạt tỷ lệ 100%. Số hồ sơ xử lý quá hạn : 0 hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, cùng với chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, phường Phúc La luôn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng. “Trong tháng 7/2022, UBND phường tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chức thực bản sao điện tử từ bản chính đến các bạn đoàn viên trên địa bàn phường”, ông Nguyễn Đức Tiến thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tiến, UBND phường đã tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. “Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của phường Phúc La đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân”, Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến cho biết: “Với sự kỳ vọng và quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành của đội ngũ cán bộ cơ sở cùng toàn thể Nhân dân phường Phúc La. Chúng tôi sẽ luôn coi đó là nguồn động lực vô giá để cố gắng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Ngày 1/7/2021, đánh dấu mốc đặc biệt khi TP Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền điện tử (CQĐT), triển khai tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Sau hơn 1 năm triển khai cho thấy, việc thí điểm mô hình CQĐT tại TP Hà Nội rất phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong quản lý, phục vụ người dân và DN. Tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phương thức hoạt động của UBND thay đổi từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho Chủ tịch UBND phường chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc. Cùng với đó, quyền dân chủ và giám sát của Nhân dân được tăng cường hơn bằng hình thức giám sát trực tiếp của Nhân dân hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Những thay đổi theo hướng tích cực đó đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Năm 2021, Hà Nội thuộc nhóm có Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cao nhất. Từ xếp thứ 48 năm 2020, TP Hà Nội vươn lên xếp thứ 9 năm 2021. Bên cạnh đó, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2021 của Hà Nội xếp thứ 10/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phục vụ
Hà Nội: Cải cách hành chính để đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng khu công nghiệp
Cải cách hành chính của TP Hà Nội: Yếu tố con người là mấu chốt
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động