Thứ tư 31/05/2023 04:12
Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và CCHC

Năm 2022, UBND TP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn TP đạt hiệu quả, Sở Tư pháp TP - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL đã chủ động và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, kỷ cương hành chính…
-	Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC Sở Tư pháp TP Hà Nội
Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC Sở Tư pháp TP Hà Nội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy “ Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, Chuyên đề số 07 về “Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP”, Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 30/11/2021 về việc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội để đẩy mạnh triển khai việc tuyên truyền PBGDPL tới tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.

Cùng với đó, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/9/2022 về tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và PBGDPL trong các trường THCS, THPT trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025 và văn bản chỉ đạo của UBND TP, Sở Tư pháp phối hợp với Sở GD&ĐT cung cấp, phát hành các văn bản chỉ đạo, các tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các nhà trường, phối hợp tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên về PBGDPL tại các trường THCS, THPT trên địa bàn TP…

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đặc biệt là quán triệt về việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ quan báo, đài của TP đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phản ánh vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, Nhân dân và báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN trong giải quyết công việc, phát hiện, giới thiệu tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, phản ánh kịp thời kết quả xử lý những vụ việc tham nhũng.

Ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính

Công tác CCHC đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, trong đó 100% VBQPPL do TP ban hành, TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng giao tiếp điện tử của TP. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các TTHC đang thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến, kết hợp hướng dẫn các bước thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của TP của quốc gia để tăng cường tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND TP về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Tư pháp đã xây dựng 2 video clip tuyên truyền quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tuyên truyền tới 30 quận huyện, thị xã 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính của chính quyền cấp cơ sở.

UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2021 về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn TP Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án 06 của TP, CATP, Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành trên địa bàn TP tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền Đề án 06 tới người dân trên địa bàn TP pháp luật về định danh điện tử, quy trình thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong CCHC của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022 của TP, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, việc đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền được xác định là tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm của đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó GĐ Sở Tư pháp TP Hà Nội - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP cho biết, năm qua Hội đồng đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó chú trọng ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung đáp ứng phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP…
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy
Nâng cao chất lượng công tác CCHC
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động