Thứ sáu 27/05/2022 12:17

Mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế

Triển khai mô hình Khu công nghiệp (KCN) sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội trong các hoạt động công nghiệp tại Việt Nam. Mô hình này gắn chặt với việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp.

Ban quản lý Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tiếp tục tổ chức các nội dung Hội thảo này, với sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ Ban quản lý các KCN Đồng Nai, Ban quản lý KCN Amata, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, một số tổ chức quốc tế, hiệp hội tại Việt Nam, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế
Ông Lê Xuân Thịnh (ngồi giữa) - Giám đốc VNCPC chủ trì hội thảo

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao năng lực về Hiệu quả tài nguyên, Sản xuất sạch hơn (RECP) và Cộng sinh công nghiệp cho cán bộ quản lý KCN và cán bộ kỹ thuật, quản lý sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN để hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng, phát triển KCN sinh thái điển hình của địa phương. Từ đó, các cán bộ kỹ thuật và quản lý của công ty để có thể duy trì kết quả dự án sau khi hỗ trợ kỹ thuật kết thúc.

Hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò của khu công nghiệp (KCN) sinh thái trong các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 2030 của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo đó, triển khai mô hình KCN sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội trong các hoạt động công nghiệp tại Việt Nam; đồng thời là tiền đề cho việc xây dựng cơ chế, chính sách về KCN sinh thái, cũng như lồng ghép trong các quy định của pháp luật về môi trường, công nghiệp và các chính sách có liên quan tại Việt Nam.

Vai trò đồng hành của Dự án trong chuyển đổi KCN sinh thái

Với mong muốn nhận được sự hợp tác của Dự án và các bên liên quan để việc chuyển đổi KCN sinh thái diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, ông Phạm Anh Tuấn, đại diện KCN Amata (Đồng Nai) đề nghị Dự án và các bên liên quan thực hiện tốt vai trò cụ thể.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế
Ông Phạm Anh Tuấn – đại diện BQL KCN Amata (Đồng Nai)

Đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức liên kết, hỗ trợ thực hiện KCN sinh thái, ông Tuấn cho rằng, cần tăng cường truyền thông về KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái, qua đó giúp cho cộng đồng dân cư cũng như doanh nghiệp dễ dàng thuận lợi tiếp cận thị trường, khách hàng; cần có cơ chế quy định rõ ràng và có tính khả thi đối với việc tái chế, tái sử dụng chất thải, biến chất thải của doanh nghiệp này thành nguồn nguyên liệu của các ngành sản xuất khác, và tốt nhất là trong các doanh nghiệp trong cùng một KCN; có cơ chế ưu đãi hơn về thuế đất, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, thay đổi công nghệ, phục vụ việc chuyển đôi thành KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái đối với các doanh nghiệp tham gia vào Dự án.

Đối với các tổ chức tư vấn, chuyên gia, ông Tuấn mong được các đơn vị hỗ trợ công tác khảo sát, kiểm toán năng lượng, đánh giá quy trình công nghệ để qua đó giúp cho các doanh nghiệp phát hiện được các cơ hội sản xuất sạch hơn, có khả năng cộng sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp trong cùng một KCN; tư vấn, đào tạo cho doanh nghiệp về nhận thức lợi ích của việc chuyển đổi sang KCN sinh thái.

Về kế hoạch và những hoạt động hỗ trợ tiếp theo của Dự án, ông Alessandro cho biết, Dự án sẽ xây dựng và triển khai các can thiệp về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn của các KCN thí điểm trong Dự án, tiến hành đánh giá các hiệu suất, các công năng của KCN và xác định những cơ hội để có thể xây dựng các KCN sinh thái tại Việt Nam; tổ chức cho các Công ty tham gia vào các hội thảo chuyên sâu về RECP, tiến hành đánh giá, thảo luận về RECP. Về mặt cơ bản là “lắp ghép” vào Công ty để thảo luận RECP và cộng sinh công nghiệp. từ đó xác định các can thiệp về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn với các chi phí thấp. Tiếp theo là xây dựng và triển khai các can thiệp; có những hội thảo tập huấn nhằm xây dựng các phương án cộng sinh công nghiệp khác nhau.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế
Ông Alessandro - điều phối viên Dự án UNIDO phát biểu tại Hội thảo trực tuyến

"Dự án sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các Ban Quản lý các KCN để thực hiện đáp ứng các tiêu chí của RECP. Trong năm 2022, Dự án sẽ triển khai và can thiệp RECP với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tiến hành theo dõi các tác động của các can thiệp, cũng như những can thiệp đã thực hiện, sau đó xây dựng một kế hoạch khả thi cho RECP để triển khai thực hiện. Tất cả các hoạt động này phải được thực hiện với sự tham gia tích cực của các Công ty", ông Alessandro nhấn mạnh.

Ông Alessandro cũng khẳng định, Dự án cam kết sẽ giúp các công ty hỗ trợ kỹ thuật (chuyển đổi phương thức sản xuất) và có các cơ hội được tiếp cận được với các nguồn tài chính, các quỹ tài chính xanh ở Việt Nam nhằm thực hiện các giải pháp này, góp phần mang lại cơ hội và lợi ích cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Dự án cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông cho các cơ quan liên quan, các tổ chức, hiệp hội, báo chí, truyền thông… bằng việc tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo, viết bài tuyên truyền…) nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về KCN sinh thái

Triển khai RECP – Chỉ có bắt đầu, không có kết thúc

Đây là nhận định của ông Đinh Mạnh Thắng – chuyên gia của VNCPC khi trình bày chi tiết về phương pháp tiếp cận RECP trong công nghiệp (bao gồm tổng quan về RECP; phương pháp luận RECP và áp dụng triển khai trong thực tế; các bước trong đánh giá RECP tại hiện trường; các tiềm năng RECP về tiết kiệm nguyên vật liệu, điện nước… trong công nghiệp).

Ông Thắng cho rằng, nhằm nâng cao việc sử dụng hiệu quả năng tài nguyên tại doanh nghiệp, thì phương pháp tiếp cận RECP là một hướng đi cần thiết. RECP đòi hỏi việc áp dụng liên tục các chiến lược môi trường phòng ngừa vào các quá trình, sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro đối với con người và môi trường.

Về lợi ích, RECP giúp giải quyết ba khía cạnh bền vững riêng lẻ và đồng bộ, bao gồm: Nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả; bảo vệ môi trường bằng cách bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác môi; nâng cao đời sống xã hội bằng cách cung cấp việc làm và bảo vệ cuộc sống của người lao động và cộng đồng địa phương.

Ông Thắng tiếp tục chia sẻ, thực trạng hiện nay tại một số doanh nghiệp còn thiếu sự quan tâm đến quản lý các định mức tiêu thụ nhiên liệu, điện, nước; chưa kiểm soát tốt các quá trình sản xuất, các thiết bị phụ trợ, như: lò hơi, máy nén khí dẫn đến việc quản lý nội vi cũng chưa đạt hiệu quả; chưa thiết lập tốt các hệ thống giám sát số liệu tiêu thụ dẫn đến việc quản lý, kiểm soát và cải tiến gặp nhiều khó khăn.

“Cơ hội của RECP tại các doanh nghiệp là khá lớn, tiềm năng tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu có thể lên đến hơn 10% và hơn thế nữa”- ông Thắng lạc quan.

Sau khi thực hiện chương trình đánh giá RECP, cán bộ của Ban Quản lý các KCN và các ban, ngành đã có năng lực để cung cấp các dịch vụ về RECP tại, địa phương, giúp thực hiện tốt “Chiến lược Sản xuất Sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” và duy trì kết quả Dự án; Cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp đã nắm vững phương pháp luận đánh giá RECP và tự duy trì RECP; các doanh nghiệp đã có danh mục các giải pháp RECP; các doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp RECP; thu được lợi nhuận từ việc thực hiện các giải pháp RECP; cải thiện được điều kiện làm việc cho công nhân; Giảm thiểu được phát thải có hại cho môi trường.

Tóm tắt kết quả đánh giá RECP tại các KCN được thí điểm chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái từ pha trước của Dự án, cụ thể là KCN Khánh Phú, Gián Khẩu (Ninh Bình); Hòa Khánh (Đà Nẵng), Trà Nóc 1+2 (Cần Thơ), Thắng cho biết, năm 2019, kết quả thực hiện dự án, Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam đã đào tạo lớp tập trung cho 220 người; đào tạo tại công ty cho 257 người; tiến hành đánh giá RECP tại doanh nghiệp tham gia dự án cho 73 công ty.

Một kết quả đáng khích lệ khác là Dự án đã nhận được sự tham gia tích cực và chủ động của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cải tiến quy trình quản lý và vận hành, đổi mới và ứng dụng công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn, giảm các nguồn gây ô nhiễm, tái sử dụng chất thải và phế liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Kết quả thực hiện, lợi ích kinh tế hàng năm của cả 3 tỉnh có các KCN thí điểm nêu trên đạt 75,84 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi ích về kinh tế, về lợi ích về môi trường, các doanh nghiệp tham gia áp dụng các biện pháp kỹ thuật sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong khuôn khổ thí điểm đã hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm trên 22.000 Mwh điện mỗi năm, 600.000 m3 nước sạch, 140 TJ (Têrajun) nhiên liệu hóa thạch, gần 3.600 tấn hóa chất và chất thải, giảm được 32 Kt khí CO2 hàng năm.

Sau khi thực hiện chương trình đánh giá RECP, cán bộ của Ban Quản lý các KCN và các ban, ngành đã có năng lực để cung cấp các dịch vụ về RECP tại, địa phương, giúp thực hiện tốt “Chiến lược Sản xuất Sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” và duy trì kết quả Dự án; Cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp đã nắm vững phương pháp luận đánh giá RECP và tự duy trì RECP; các doanh nghiệp đã có danh mục các giải pháp RECP; các doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp RECP; thu được lợi nhuận từ việc thực hiện các giải pháp RECP; cải thiện được điều kiện làm việc cho công nhân; Giảm thiểu được phát thải có hại cho môi trường.

Cộng sinh công nghiệp – một phần không thể thiếu cho thành công của các KCN sinh thái

Về hợp phần cộng sinh công nghiệp nhằm ánh giá tiềm năng chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCN sinh thái. Các hoạt động bao gồm: Khảo sát, đánh giá, nghiên cứu khả thi các giải pháp công sinh công nghiệp; thực hiện các giải pháp cộng sinh ưu tiên; đào tạo kiến thức về cộng sinh công nghiệp.

Theo đó, kết quả quá trình thực hiện đạt được: Tại Ninh Bình, đã khảo sát 22 doanh nghiệp, phát hiện 14 cơ hội cộng sinh, lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu 04 cơ hội; Tại Đà Nẵng, đã khảo sát 57 doanh nghiệp, phát hiện 22 cơ hội cộng sinh, lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu 07 cơ hội; Tại Cần Thơ đã khảo sát được 58 doanh nghiệp; phát hiện 24 cơ hội cộng sinh; lựa chọn, nghiên cứu 08 cơ hội.

Những kết quả tích cực trên đã góp phần lan tỏa và thúc đẩy các doanh nghiệp KCN và các Công ty hạ tầng KCN mong muốn được tham gia vào Dự án KCN sinh thái để chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, cùng hiệp đồng công nghiệp, tạo nên nhiều giá trị to lớn về lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội.

Mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế
Ông Ankit Kapasi - cuyên gia quốc tế về KCN sinh thái, Sofies

Ông Ankit Kapasi, Chuyên gia quốc tế về KCN sinh thái, Sofies cho rằng, cộng sinh công nghiệp là sự phối hợp giữa các ngành, các doanh nghiệp khác nhau nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả, cùng chia sẻ tài sản chung (điện, nước, hiệp đồng nguồn cung, khách hàng, sản phẩm phụ) với mục tiêu là tối đa hóa nguồn lực, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho các bên, cộng đồng, đô thị.

Ngô Sơn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát động chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022

Phát động chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022

Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) đã chính thức được phát động, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp triển khai thành công ngay cả trong những điều kiện khó khăn gây ra bởi đại dịch COVID-19.
Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Tổng cục Hải quan nói gì về hiện tượng gian lận trong nhập khẩu ô tô biếu tặng?

Tổng cục Hải quan nói gì về hiện tượng gian lận trong nhập khẩu ô tô biếu tặng?

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng mà thông tin đại chúng đã nêu trong thời gian vừa qua, cơ quan thực hiện thủ tục theo đúng quy định hiện hành và thu đủ các loại thuế theo quy định...
Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Giá dầu tăng ngày thứ 3 liên tiếp với dầu thô Brent lên mức 117,4 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 27/5: Giá dầu tăng ngày thứ 3 liên tiếp với dầu thô Brent lên mức 117,4 USD/thùng

Lúc 6h ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 6 được giao dịch ở mức 114,2 USD/thùng, giảm 0,07 USD, tương đương 0,06%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 7 được “neo” ở mức cao 117,4 USD/thùng...
Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng trong nước đảo chiều tăng

Sau khi “tụt dốc” trong rạng sáng ngày 26/5, giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay đảo chiều tăng nhẹ. Với mức điều chỉnh này, vàng trong nước hiện vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng 68 triệu đồng/lượng mua vào và 69 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá heo hơi 27/5: Biến động trái chiều ở cả ba miền

Giá heo hơi 27/5: Biến động trái chiều ở cả ba miền

Thị trường heo hơi hôm nay có sự tăng giảm trái chiều ở cả 3 miền, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg.
The Beverly Solari “cháy hàng” nhờ lợi thế kề sông

The Beverly Solari “cháy hàng” nhờ lợi thế kề sông

Bất động sản kế cận các con sông luôn mang đến những đặc quyền sống, tận hưởng khác biệt, là cơ sở để tài sản tăng giá không ngừng. Tại vị trí kế cận sông Đồng Nai, dự án The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) với 2 phân khu The Oasis và The Tropical vừa ra mắt hút khách chính bởi lý do trên.
Người dân có hy vọng chạm tới giấc mơ nhà ở

Người dân có hy vọng chạm tới giấc mơ nhà ở

Những ngày qua, một dự án bất động sản hé lộ sẽ xây 500.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) với giá bán chỉ từ 300-950 triệu đồng nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi nếu được triển khai, dự án góp phần hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động.
2 yếu tố đắt giá đảm bảo giá trị đầu tư với Bizhouse Europe tại MerryLand Quy Nhơn

2 yếu tố đắt giá đảm bảo giá trị đầu tư với Bizhouse Europe tại MerryLand Quy Nhơn

Tiên phong ra mắt tại hợp phần Canal District thuộc dự án hơn 2 tỷ đô MerryLand Quy Nhơn, loại hình Bizhouse nhanh chóng trở thành lực hút trên thị trường bất động sản biển. Trong đó Bizhouse phong cách châu Âu (Bizhouse Europe) với số lượng giới hạn 145 căn đang là tâm điểm.
Hà Nội tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''

Hà Nội tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1557/UBND - KTN chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 3 sắp diễn ra tại Hà Nội

Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 3 sắp diễn ra tại Hà Nội

Được sự ủng hộ của các Bộ, ban ngành hữu quan, Hiệp hội Sữa Việt Nam - VDA, Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR phối hợp tổ chức “Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 3 tại Việt Nam - VIETNAM DAIRY 2022”.
Lãi thấp vay nhanh từ BAC A BANK, khách hàng cá nhân đón cơ hội kinh doanh khởi sắc

Lãi thấp vay nhanh từ BAC A BANK, khách hàng cá nhân đón cơ hội kinh doanh khởi sắc

Đồng hành cùng khách hàng cá nhân phục hồi sản xuất, thúc đẩy giao thương trong giai đoạn “bình thường mới”, Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai chương trình “Lãi thấp vay nhanh - Kinh doanh khởi sắc”, áp dụng cho các khoản tín dụng ngắn hạn với mức lãi suất vô cùng hấp dẫn.
Thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc trong tháng 6?

Thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc trong tháng 6?

Những ngày vừa qua, thị trường chứng khoán diễn biến khá tích cực khi thanh khoản tăng khá so với các phiên trước với riêng sàn HOSE đã đạt khoảng 16,6 nghìn tỷ đồng trong ngày 25/5. Mốc tỷ USD cho cả thị trường vẫn còn xa nhưng dòng tiền đổ vào được cho là dòng tiền thật.
Chứng khoán 26/5 : VN-Index tăng nhẹ

Chứng khoán 26/5 : VN-Index tăng nhẹ

Sau hai phiên tăng sốc thì thị trường chứng khoán hôm nay lặng sóng hơn. Chốt phiên VN-Index tăng nhẹ 0,14 điểm (0,01%) lên 1.268,57 điểm.
Lội ngược dòng ngoại mục, VN-Index bật tăng gần 15 điểm

Lội ngược dòng ngoại mục, VN-Index bật tăng gần 15 điểm

Mặc dù mở cửa không mấy tích cực nhưng pha đảo chiều ngoạn mục vào cuối phiên chiều đã giúp VN-Index bật tăng 14,57 điểm (1,2%) lên 1.233,38 điểm.
Phiên bản di động