Chủ nhật 26/03/2023 06:58
Quận Bắc Từ Liêm 10 năm thi hành Luật PBGDPL

Kỳ 1: Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác PBGDPL

Trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác PBGDPL, nhằm tăng cường, phát huy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL.
Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Quận Bắc Từ Liêm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Chất lượng nguồn lực có trình độ chuyên môn

Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm cho biết, Phòng Tư pháp quận được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/04/2014 sau khi TP Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận. Hiện nay, Phòng Tư pháp quận có 04 đồng chí, trong đó 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 chuyên viên và 01 công chức huy động từ UBND phường Liên Mạc; 01/04 đồng chí trình độ thạc sỹ, 03/04 đồng chí trình độ cử nhân luật, Đảng viên: 04/04 tỷ lệ 100%; thạc sỹ: 01/4 tỷ lệ 25%, ĐH: 03/4 tỷ lệ 75%; cao cấp lý luận chính trị 01/4, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 2/4 đồng chí.

13/13 phường hiện có 28 công chức tư pháp - hộ tịch, 100% công chức tư pháp - hộ tịch phường có trình độ cử nhân luật, 05/28 đồng chí có trình độ thạc sỹ, nhiều đồng chí đã học thêm các văn bằng khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt cho công tác.

Ngay sau khi Luật PBGDPL năm 2012 có hiệu lực, theo đó, giai đoạn từ ngày 01/4/2014 đến 30/6/2022, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu, ban hành 450 văn bản thực hiện quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận và toàn thể tầng lớp Nhân dân nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Trong 10 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL năm 2012, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn quận đã được quan tâm thực hiện. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch, nội dung tuyên truyền của TP, Quận ủy, UBND quận chỉ đạo Hội đồng PHPBGDPL quận tham mưu UBND quận định hướng và chỉ đạo các thành viên Hội đồng tập trung tuyên truyền, PBGDPL với nhiều nội dung. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, các nội dung mới của một số văn bản Luật được lấy ý kiến để định hướng dư luận quan tâm...

Chủ động phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của Luật

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, trên cơ sở quy định của Luật PBGDPL năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND quận đã đề nghị UBMTTQ quận và các tổ chức đoàn thể thuộc quận, các phòng, ban, ngành thuộc quận, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các quy định của Luật PBGDPL năm 2012.

Qua đó để nhận thấy vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc huy động các nguồn lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL tiếp tục được nâng lên một bước, khẳng định đó là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác PBGDPL.

Công tác PBGDPL là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như vai trò nòng cốt của Nhà nước trong công tác PBGDPL, đồng thời bổ sung quy định về việc đa dạng hóa, huy động mạnh mẽ các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác PBGDPL, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức xã hội và toàn thể người dân tham gia...

Chủ trương huy động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia PBGDPL là chủ trương nhất quán của Đảng được Quận ủy- HĐND- UBND quận đánh giá cao và là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, UBND quận đã tiến hành lồng ghép các nội dung kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND phường vào kế hoạch công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm.

Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL đem lại hiệu quả cao như mô hình “Thanh niên tuyên truyền lưu động”, mô hình “Tổ dân phố điện tử”, mô hình “Cầu thang pháp luật”, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức hội nghị, tọa đàm gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

“Hàng năm, UBND quận đều thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL, tham gia đánh giá việc thực hiện công tác PBGDP, nhằm chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tìm ra giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”, Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm Triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm

Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của toàn hệ thống chính trị từ quận ...

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động