Thứ ba 21/03/2023 14:52

Huyện Ba Vì: Chú trọng triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, những năm qua, việc xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ba Vì đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, 100% xã, thị trấn của huyện Ba Vì được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại hội trường UBND xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.(ảnh: Văn Biên)
Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại hội trường UBND xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì. (Ảnh: Văn Biên)

Năm 2022 là năm thứ 6 các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội triển khai xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Vì, những năm qua, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được huyện chú trọng triển khai. Qua tuyên truyền đã tạo sự thống nhất đồng thuận trong triển khai thực hiện và sự đồng thuận này là điều kiện đầu tiên đảm bảo cho cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt kết quả.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xã hội. Trong đó việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng nhiệm vụ này nói riêng và pháp luật nói chung trong xây dựng nông thôn.

Theo ông Đỗ Mạnh Hưng, nhận thức được cấp xã là cấp trực tiếp thực hiện, huyện Ba Vì đã tổ chức quán triệt phổ biến một cách kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú.

“Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ và Nhân dân ở cơ sở đã nhận thức và nắm bắt được mục đích, nội dung thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở đó tạo sự thống nhất đồng thuận. Sự thống nhất đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân là điều kiện tiên quyết đầu tiên đảm bảo cho cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ này đạt kết quả”, ông Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Những năm qua, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn, huyện Ba Vì đã phân công một chuyên viên phòng Tư pháp làm đầu mối. Đồng thời mỗi xã, thị trấn cử 1 công chức thực hiện công chức phụ trách.

Tuy nhiên cán bộ Tư pháp hộ tịch chỉ đóng vai trò làm đầu mối. Bên cạnh cán bộ đầu mối, huyện đã có sự phân công trách nhiệm cao cho các công chức khác vì nội dung các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật còn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng thời phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quá trình triển khai, huyện Ba Vì cũng đã chú trọng đến công tác khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện. Thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kiểm tra việc thực hiện tại các xã. Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã trao đổi, giải đáp các vướng mắc phát sinh từ thực hiện triển khai của địa phương. Đồng thời kiến nghị địa phương các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực nêu trên, những năm qua, việc xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn trên địa bàn huyện Ba Vì đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2022, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, huyện Ba Vì đã có 31/31 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Kết quả này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân ở địa phương; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Ba Vì.

Ngày 9/1/2023, UBND huyện Ba Vì ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo Quyết định số 169/QĐ-UBND, năm 2022, 31/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Các chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật đều đạt kết quả cao Các chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật đều đạt kết quả cao
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật trong việc xây dựng, đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới Vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật trong việc xây dựng, đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới
Thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động