Thứ ba 06/06/2023 20:00

Hà Nội nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND thành phố đã Hà Nội ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo kế hoạch, có 24 nội dung liên quan đến nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Thời gian thực hiện, từ tháng 5-2021 đến năm 2024.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao triển khai kế hoạch nghiên cứu, đánh giá tác động theo yêu cầu, tiến độ đề ra; tổng hợp, xử lý kết quả tham vấn/khảo sát; các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của các nhóm vấn đề được lựa chọn; báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TL
Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) hướng dẫn và phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo đúng quy định.

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo đúng quy định. Chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, tham mưu tính chất tương tự nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với nhiệm vụ.

Sở Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng dự toán và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong cung cấp thông tin, tài liệu, xây dựng các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của các nhóm vấn đề được lựa chọn; báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo lĩnh vực phụ trách, quản lý.

Thông qua các nội dung trên nhằm đánh giá đầy đủ, chi tiết, toàn diện các vấn đề liên quan để xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đất nước.

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động