Thứ tư 07/06/2023 04:01

Hà Nội miễn, giảm phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 844/UBND-KSTTHC về việc tổ chức thực hiện miễn, giảm các khoản thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến.
Hà Nội miễn, giảm phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến
Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Ảnh: Ngân Thùy

Trước đó, UBND TP Hà Nội nhận được Văn bản số 1531/STC-QLG ngày 22/3/2023 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả rà soát các khoản phí, lệ phí đối với các dịch vụ công trực tuyến khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

UBND TP đồng ý đề xuất của Sở Tài chính về việc giao các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện việc rà soát các loại phí, lệ phí theo hình thức dịch vụ công trực tuyến; chủ động đề xuất mức miễn, giảm phí, lệ phí đối với từng loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP theo hướng có cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; gửi Sở Tài chính - Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa TP Hà Nội trước ngày 10/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND TP chủ trương ban hành quy định các khoản phí, lệ phí khi áp dụng hình thức dịch vụ công trực tuyến.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị khác có đề nghị miễn, giảm các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP đối với nhóm thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm dự thảo tờ trình báo cáo UBND TP (trong đó, làm rõ sự cần thiết, cơ sở đề xuất chính sách, đánh giá tác động khi triển khai....) gửi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định và thực hiện các quy trình theo quy định.

Sở Tài chính được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP việc triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Tài chính; khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ UBND TP giao về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023; tổng hợp báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Hà Nội: Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp
Hỗ trợ, miễn giảm học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh THCS
Hà Nội: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến"
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động