Thứ hai 25/09/2023 13:53

Hà Nội: Kiên định xây dựng 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển

Sáng 27/4, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII), Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng Đảng của TP năm 2023…
Hà Nội: Kiên định xây dựng 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng, qua tổng hợp, đã có 73 lượt phát biểu với 147 ý kiến vào 5 nội dung trình tại hội nghị. Các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP. Đồng thời, đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Diện mạo đô thị Thủ đô đã có nhiều thay đổi

Về định hướng nghiên cứu Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065), Bí thư Thành uỷ cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô theo Quyết định số 1259 ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung diện mạo Thủ đô đã có nhiều thay đổi. Cảnh quan đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Đô thị Hà Nội tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại hóa, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1259 ngày 26/7/2011 vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở kết quả thảo luận tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cơ bản thống nhất với định hướng nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp để cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Đồ án.

Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Đồ án, Bí thư Thành uỷ đề nghị cần thống nhất điều chỉnh thời hạn của Đồ án quy hoạch là “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065” như đề nghị của Bộ Xây dựng để thống nhất với Khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Trong quá trình nghiên, các cơ quan chuyên ngành của TP cần bám sát các nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và các Nghị quyết, Kết luận liên quan khác của Trung ương và Bộ Chính trị. Việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô phải đảm bảo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Kiên định với định hướng phát triển 2 TP trực thuộc Thủ đô là TP Bắc sông Hồng, TP phía Tây Hà Nội và 5 trục phát triển.

“Đây sẽ là tiền đề tạo cực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế - xã hội đối với các khu vực của TP. Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu, tính toán định hướng phát triển Hà Nội với vai trò dẫn dắt, tạo sức mạnh lan tỏa trong Vùng Thủ đô bằng việc nghiên cứu đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… kể cả đường bộ và đường sắt” - Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Hà Nội: Kiên định xây dựng 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Tạo sự thống nhất trong thực hiện Quy hoạch Thủ đô

Về đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành uỷ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đánh giá cao công tác tổ chức triển khai đã được Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện khá bài bản, công phu, đảm bảo các bước theo quy trình và quy định của Luật Quy hoạch; đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học cũng như tổ chức học tập kinh nghiệm lập quy hoạch tại một số cơ quan, địa phương.

Hội nghị cơ bản tán thành với nội dung Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô đã bám sát và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và TP. Đặc biệt là định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ-TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ đề nghị, Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp tục nghiên cứu, rà soát nội dung Quy hoạch để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng bộ, thống nhất về tổ chức không gian với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065).

Đồng thời, nhấn mạnh quan điểm “xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam” theo đúng Nghị quyết số 15-NQ/BCT ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị. Nghiên cứu các tiêu chí của “Thành phố kết nối toàn cầu” tại mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2045, làm cơ sở đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đáp ứng các tiêu chí này.

Ngoài ra, bổ sung, làm rõ hơn vai trò của kinh tế du lịch trong giai đoạn tới, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế và đề xuất phương hướng phát triển đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Nhấn mạnh về các điều kiện đặc thù, tiềm năng của hệ thống sông, hồ và rừng của TP không chỉ có vai trò là cảnh quan, sinh thái, môi trường mà còn có ý nghĩa về giá trị văn hóa - lịch sử và coi đây là nguồn lực để phát triển của Hà Nội…

“Trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học dưới các hình thức, lấy ý kiến các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các địa phương theo quy định. Đặc biệt là công bố công khai để lấy ý kiến của Nhân dân Thủ đô để vừa tiếp thu tinh hoa, trí tuệ, vừa tạo sự thống nhất, đồng thuận chung trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch” - Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu.

Hà Nội: Kiên định xây dựng 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Về báo cáo tình hình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành uỷ cho biết, Ban Chấp hành đảng bộ TP ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và Ban cán sự đảng UBND TP đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp để xây dựng các hồ sơ, tài liệu, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) một cách bài bản, khoa học. Đồng thời, được Chính phủ đã đánh giá cao và cơ bản thông qua 9 nhóm chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật làm cơ sở để TP chủ động triển khai xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Mặc dù vậy, theo ý kiến góp ý và thẩm tra của các Bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội thì vẫn còn một số nội dung chính sách và quy định quan trọng của dự thảo Luật cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. Nhiều nội dung phải cụ thể hóa hơn nữa để làm rõ hơn nội hàm, khái niệm, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Cán sự Đảng UBND TP tổng hợp tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước nữa dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trong đó, về nguyên tắc, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp tục củng cố, hoàn thiện về nội hàm, cơ sở lý luận, thực tiễn của chính sách để đảm bảo tính khả thi, hợp lý và có tính thuyết phục cao khi đưa ra đề xuất với Trung ương, Chính phủ và Quốc hội.

Tiếp tục rà soát, tiếp thu, thể chế hóa tối đa những điểm đột phá, đặc thù tại các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến Thủ đô, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị. Đồng thời, bám sát quá trình xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu, chọn lọc những chính sách đặc thù, có sự tương đồng giữa 2 TP lớn, đô thị đặc biệt của cả nước. Rà soát các chính sách về đầu tư, tài chính - ngân sách, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, văn hóa, khoa học và công nghệ, tổ chức bộ máy, biên chế để bổ sung, hoàn thiện…

“Ba nội dung vừa nêu trên là các nội dung rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô, có mối quan hệ mật thiết với nhau. Theo Kế hoạch đã đề ra, dự kiến 3 nội dung nêu trên sẽ cố gắng trình Bộ Chính trị vào những tháng cuối năm 2023. Thời gian còn lại không nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, do đó, để đảm bảo tiến độ, Ban cán sự đảng UBND TP cần phải xây dựng kế hoạch với tiến độ chi tiết, cụ thể và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân. Bộ phận thường trực tổ chức giao ban hàng tuần để kiểm điểm công việc theo tiến độ đề ra, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc” - Bí thư Thành uỷ chỉ đạo.

Hà Nội: Kiên định xây dựng 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Thống nhất cao các nội dung đề xuất sửa đổi

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 5 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khoá XVII, Bí thư Thành uỷ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất cao các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc trình ra hội nghị và một số ý kiến tham gia, đóng góp xác đáng của các Đại biểu tại hội nghị.

Căn cứ quy mô và tính chất các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất thể thức ban hành văn bản là: Quy chế làm việc mới thay thế Quy chế làm việc số 5 ngày 15/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Quy chế, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt và ký ban hành để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ TP.

Về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành uỷ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy.

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, các sở, ngành TP nghiêm túc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã đề ra. Đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP năm 2023.

“Năm 2023 là năm có ý nghĩa “bản lề” cho sự thắng lợi của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Tôi đề nghị các ngành, các địa phương và từng đồng chí Thành ủy viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng của năm 2023 để góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP” - Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu.

Định vị và xây dựng Hà Nội - Thủ đô sáng tạo trở thành đầu tàu kinh tế
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phát huy nguồn lực di sản văn hóa trong xây dựng Thủ đô Hà Nội
Thành phố Hà Nội sẽ phát triển theo chùm đô thị
Trần Long - Thuỷ Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động