Thứ tư 07/06/2023 01:42

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, kịp thời, hiệu quả

Năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP thực hiện tốt nhiệm vụ Trưởng Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương. Khu vực thi đua đã có Kế hoạch hoạt động số 36/KH-KVTĐ ngày 08/4/2022 về công tác thi đua; xây dựng Nội dung giao ước thi đua năm 2022.
Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023
Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đồng thời, phát động thi đua và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến các đơn vị trong Khu vực thi đua; thực hiện kiểm tra công tác thi đua theo quy định. Sở Tư pháp Hà Nội đã chủ trì phối hợp với đơn vị Phó Khu vực thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương.

Theo đó, năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Bộ Tư pháp và sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, quận, huyện, TP, thị xã, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS và sự đồng thuận, vượt khó của công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các TP trực thuộc Trung ương đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành, địa phương và đạt được kết quả trên các lĩnh vực.

Cụ thể, phong trào thi đua của các cơ quan Tư pháp, THADS của Khu vực thi đua các TP trực thuộc Trung ương đã được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời. Các đơn vị trong Khu vực đẩy mạnh các phong trào thi đua; gắn việc thực hiện công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, tạo bước chuyển biến mới.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị luôn bám sát thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp và cấp ủy, chính quyền các TP; gắn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, nhiệm vụ chính trị của các TP.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả. Trong đó, các đơn vị đã thực hiện đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính; hàng năm, công tác cải cách thể chế luôn được Trung ương đánh giá, chấm điểm chỉ số đạt tốp đầu cả nước; công tác xây dựng, thẩm định, hệ thống hóa và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của các TP đảm bảo hợp pháp và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các TP.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp Hà Nội đã tham mưu TP và Bộ Tư pháp hoàn thành việc tổng kết thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) được thực hiện bài bản, đồng bộ, đạt chất lượng, đúng tiến độ; công tác Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua của Khu vực như: Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của một số đơn vị có lúc chưa được duy trì thường xuyên, kịp thời; công tác thống kê, báo cáo, đăng ký thi đua ở một vài đơn vị còn chậm đã ảnh hưởng tới công tác tổng hợp chung trong toàn Ngành; công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến chưa có nhiều đổi mới; việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác chuyên môn có lúc, có đơn vị chưa đảm bảo kịp thời.

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Tư pháp Hà Nội đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm; ban hành quyết định bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng của Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã năm 2022, quyết định tổ chức cụm thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết định trên.

Trong năm, Sở Tư pháp đã trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; tặng thưởng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách; xem xét, tặng Bằng khen đối với 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT và Quyết định số 453/QĐ-UBND của UBND TP; tặng tập thể cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội đã có thành tích trong 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác PCCC&CNCH;

Tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Trợ giúp pháp lý nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý và có thành tích, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2022; tặng Bằng khen đối với 10 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. TP chỉ đạo triển khai rà soát, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong: 6 năm thực hiện Luật Hộ tịch; 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát đổi mới theo hướng “đi trước, mở đường”
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật
Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi, thi hành pháp luật trên địa bàn
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động