Thứ năm 19/05/2022 19:21
Hà Nội:

Chú trọng kiểm tra, rà soát văn bản QPPL để tránh chồng chéo

Sở Tư pháp Hà Nội đã từng bước đưa công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đi vào nền nếp và có chiều sâu. Qua đó, tác động tích cực đến việc hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, DN.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản

Sở Tư pháp TP Hà Nội cho biết, trong năm 2021, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL được Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các Sở, ngành trong việc dự thảo, xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND TP đảm bảo phù hợp các quy định mới của pháp luật, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, nội dung văn bản phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn của TP.

Chất lượng dự thảo văn bản QPPL từng bước được củng cố, nâng cao. Văn bản được ban hành cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản QPPL của Trung ương, TP, có tính khả thi cao, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL vẫn còn những khó khăn hạn chế, bởi một số văn bản đã đăng ký đưa vào danh mục xây dựng văn bản của TP nhưng còn thiếu căn cứ, điều kiện để ban hành nên chưa thực hiện được, phải tạm dừng hoặc rút khỏi chương trình, danh mục.

Bên cạnh đó, chất lượng soạn thảo của một số văn bản còn chưa tốt, chưa đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày. Có văn bản nội dung quy định chưa phù hợp, chưa đúng phạm vi được Luật, văn bản QPPL của cấp trên giao nên qua công tác thẩm định, thẩm tra phải điều chỉnh. Một số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhưng còn chậm được thực hiện.

Việc phối hợp giữa các Sở, ngành trong việc xây dựng văn bản QPPL do UBND TP giao có lúc còn chậm nên đã phần nào ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng văn bản ban hành.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát

Năm 2022, để khắc phục khó khăn, hạn chế đang gặp phải trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Sở Tư pháp Hà Nội tham mưu UBND TP thực hiện triển khai công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL, công tác theo dõi, đôn đốc xây dựng văn bản của TP hiệu quả, chất lượng.

Tập trung làm tốt, kịp thời công tác xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL, trong đó chú trọng vào bảo đảm tính khả thi của văn bản, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội của TP.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Chỉ đạo các Sở, ngành nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự thảo, góp ý văn bản QPPL của HĐND, UBND TP. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng hệ thống văn bản QPPL của TP để thực thi Hiến pháp 2013 và đảm bảo sự đồng bộ với các văn bản QPPL của Trung ương mới ban hành. Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát các văn bản do HĐND, UBND TP ban hành nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời xử lý. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát thường xuyên.

Cùng với đó, TP sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo Kế hoạch phối hợp số 777/KH-BTP-UBNDTPHN theo lộ trình. Chỉ đạo triển khai những nội dung theo Kế hoạch số 63/KH-UBND về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Kiện toàn, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế.

Năm 2022, UBND TP Hà Nội tiếp tục đề xuất Quốc hội, Chính phủ những cơ chế chính sách đặc thù phục vụ việc xây dựng và phát triển Thủ đô theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của TP ; Chỉ đạo các Sở, ngành chủ động tham mưu TP triển khai việc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND TP phục vụ việc triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của TP theo Nghị quyết số 97/2019/QH14, Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động