Thứ sáu 29/09/2023 05:24
Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19:

Cần chỉ rõ những bất cập trong đãi ngộ với cán bộ y tế

Chiều 29/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng…
Cần chỉ rõ những bất cập trong đãi ngộ với cán bộ y tế
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan phát biểu tại phiên họp

Nhiều điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng nguồn lực cho phòng, chống dịch

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh cho rằng: dịch bệnh Covid-19 vừa qua là phép thử cho thấy hiện trạng và thực lực của ngành y tế. Thực tế cho thấy trong huy động và quản lý nguồn lực cho phòng, chống dịch rất khó khăn.

Đại biểu chia sẻ thực tiễn của TP Hồ Chí Minh trong thời điểm tâm dịch phải có những lời khuyên cho những cơ sở, doanh nghiệp muốn đóng góp là đề nghị đóng góp bằng hiện vật.

Trong quản lý thì chưa phân biệt được giữa dịch bệnh chưa gặp lần nào với dịch bệnh thông thường. Với những quy định pháp luật vào thời điểm đó khó có thể thực hiện mua được vắc-xin. Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, vướng mắc là ở quy chế đấu thầu. Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu đang được thảo luận cũng chưa thấy cách nào để gỡ rối. Đến nay trong tình trạng bình thường mà các cơ sở điều trị còn thiếu thuốc, thiếu vắc-xin… thì không biết bao giờ tình trạng này mới khắc phục được.

Trong việc quản lý nguồn lực còn có nhiều điểm nghẽn trong sử dụng. Cùng với đó còn có những chính sách cần được nhìn nhận lại như trong lúc thiếu vắc-xin lại không cho phép tiêm dịch vụ hay như lúc thiếu thuốc điều trị thì Bộ Y tế lại chậm trễ trong cấp số đăng kí thuốc, dẫn đến là tình trạng là mua bán bên ngoài và đẩy giá…

Đại biểu cũng đề nghị trong báo cáo cần bổ sung đánh giá để cân bằng giữa xây và chống. Chống tiêu cực nhưng cũng cần quan tâm đúng mức việc xây dựng, “bồi bổ” để ngành y tế mạnh hơn để có thể chống dịch ngay lúc đó và về sau này.

Cần chỉ ra cụ thể những bất cập trong chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế

Quan tâm đến việc đảm bảo tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng, đại biểu Phạm Thị Kiều, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cho rằng, trong thời gian qua vấn đề này đã được các cấp, các ngành hết sức quan tâm, bước đầu đã được triển khai tại Nghị quyết số 69 của Quốc hội khóa XV. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có nhân viên y tế nói chung lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; từ ngày 1/1/2023 điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Cần chỉ rõ những bất cập trong đãi ngộ với cán bộ y tế
Đại biểu Phạm Thị Kiều, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

Vì vậy, đại biểu đề nghị trong dự thảo Nghị quyết cần ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã làm được và chỉ ra cụ thể những bất cập trong chế độ đãi ngộ với nhân viên y tế. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết nêu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đại biểu cho rằng, không chỉ riêng vụ án tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, mà còn khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong thời gian qua.

Đại biểu cũng đề xuất một số nhóm giải pháp về thể chế, cơ chế liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng và đề nghị Quốc hội sớm xem xét, cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, rà soát lại danh mục và cách thức thanh toán bảo hiểm y tế hiện nay.

Đối với Chính phủ, xem xét, điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập đối với viên chức hành chính, dân số, hợp đồng chuyên môn và hợp đồng lao động phổ thông, để viên chức yên tâm công tác; thay đổi, tăng mức phụ cấp trực phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;

Ban hành văn bản quy định mức phụ cấp thường trực 24/24 tại các cơ sở y tế; xem xét cán bộ y tế được hưởng phụ cấp thâm niên như một số ngành, lĩnh vực khác; tăng chế độ phụ cấp cho y tế thôn, bản, cộng tác viên dân số ở các thôn, tổ dân phố để đảm bảo phù hợp với mức giá hiện nay…

Nội dung ban hành quy định lương và phụ cấp đối với cán bộ y tế cơ sở cần được thực hiện ngay

Góp ý vào nội dung này, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho biết: Về chế độ, chính sách cho nhân viên y tế cơ sở, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng, hiện chế độ lương cho nhân viên y tế cơ sở được áp dụng từ năm 2004, đã gần 20 năm, chế độ phục cấp đều đã được áp dụng hơn 10 năm. Đại biểu đề nghị đưa các nội dung ban hành quy định lương và phụ cấp vào nội dung cần thực hiện ngay về chính sách đối với cán bộ tuyến y tế cơ sở.

Cần chỉ rõ những bất cập trong đãi ngộ với cán bộ y tế
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85 về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập, hiện nay đã hết hiệu lực, đại biểu cho rằng, rất cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về những vấn đề tự chủ và cơ chế tài chính cho lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng phân loại từng mức độ tự chủ một phần chi thường xuyên và cơ chế khuyến khích các đơn vị thực hiện tự chủ với trạm y tế.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà nhận thấy, mấu chốt vấn đề để giải quyết triệt để bài toán y tế cơ sở là cần một cơ chế tài chính theo vốn ngân sách Nhà nước cấp đủ kinh phí nhằm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên cho các đơn vị y tế cơ sở. Chênh lệch giữa thu dịch vụ và chi phí trực tiếp thực hiện dịch vụ cho đơn vị được phép giữ lại để sử dụng theo quy định nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ xây dựng một đề án riêng cho Trạm y tế xã với mục tiêu đến năm 2030, các trạm y tế xã có đủ cơ sở vật chất, nhân lực theo tiêu chí của từng địa bàn, khu vực, theo bán kính phục vụ, đảm bảo tính căn cơ và lâu dài.

Qua giám sát nhận diện dược nhiều khó khăn của y tế dự phòng, y tế cơ sở

Đại biểu Đào Trí Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ nêu: Qua giám sát tại địa phương nhận diện được nhiều khó khăn trong y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đại biểu Đào Trí Nghĩa chỉ rõ, biên chế các trạm y tế chưa bảo đảm để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong tình hình xảy ra dịch bệnh lớn vừa qua cho thấy sức chống chịu của các trạm y tế cơ sở không bảo đảm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở đã xuống cấp, hư hỏng, chưa đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Chủ trương đào tạo theo địa chỉ trước đây chưa thật sự hiệu quả. Lĩnh vực y tế dự phòng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức từ xã hội, đôi khi được coi là lĩnh vực riêng của ngành y tế và ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân vẫn chưa được nâng cao.

Chính sách đầu tư về y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn dàn trải, chưa chú trọng đến chất lượng. Chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ y tế cơ sở vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các quy định về biên chế, tài chính, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế chưa đáp ứng được các vấn đề mới.

Cần chỉ rõ những bất cập trong đãi ngộ với cán bộ y tế
Đại biểu Đào Trí Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ

Đại biểu Đào Trí Nghĩa cho biết thêm, qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy hiện nay Nhân dân và cử tri đang trăn trở việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, máy móc trị bệnh. Doanh nghiệp đã được các chính quyền các cấp vay mượn sinh phẩm, vật tư y tế thì đang chờ trả nợ. Lực lượng y bác sĩ trăn trở về cơ chế bảo vệ chính mình khi thực hiện công tác phòng chống dịch.

Theo đó, ai làm sai thì phải xử lý nhưng cũng cần có những đánh giá toàn diện, khách quan và ghi nhận công lao, sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua.

Từ những tình hình trên, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ quan tâm nghiên cứu cơ chế cho phép thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước việc hoàn trả các đơn vị đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhưng chưa có quyết định đặt hàng hợp đồng đặt hàng. Đề xuất cơ chế đặc thù để thanh toán cho các nhà cung cấp trong các trường hợp vay, mượn hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế đã tập trung huy động trong công tác phòng, chống dịch vừa qua.

Đồng thời, cần quy định cụ thể để xác định trường hợp cấp bách để áp dụng chỉ định thầu rút gọn; cần ban hành quy trình mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và dịch vụ phòng chống dịch bệnh nói chung trong tình trạng khẩn cấp; nghiên cứu chính sách đào tạo nguồn dự trữ trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị để cung ứng kịp thời cho các đơn vị, địa phương tránh tình trạng khan hiếm vật tư y tế, thuốc điều trị bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc
Từ ngày 1/1/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế
Hà Nội yêu cầu 100% các trường có cán bộ y tế để chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh
Lan Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng

Trung Quốc luôn đặt quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng

Tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949 - 01/10/2023).
Mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới

Mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới

Về chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời các cơ quan báo chí...
Việt Nam ủng hộ việc giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam ủng hộ việc giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Bulgaria Tihomir Stoytchev để trao đổi về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Ngày 28/9, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về “Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
Diễn đàn Kinh tế xanh, thúc đẩy đối thoại về bền vững sắp diễn ra tại Hà Nội

Diễn đàn Kinh tế xanh, thúc đẩy đối thoại về bền vững sắp diễn ra tại Hà Nội

Theo thông tin từ EuroCham Việt Nam, dựa trên thành công của Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) năm 2022, Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2023 sẽ diễn ra vào ngày 2/11 tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội. Sự kiện bao gồm các cuộc đối thoại về phát triển bền vững, phiên họp toàn thể cấp cao và các phiên hội nghị chuyên đề, quy tụ các lãnh đạo đầu ngành, các nhà hoạch định chính sách và những người ủng hộ chính sách bền vững của châu Âu và Việt Nam.
Lực lượng Công an cả nước đã bắt, xử lý 19.672 đối tượng, triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm

Lực lượng Công an cả nước đã bắt, xử lý 19.672 đối tượng, triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm

Ngày 28/9/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Thảo luận giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và cấp nước bền vững

Thảo luận giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và cấp nước bền vững

Ngày 28/9/2023, tại Bình Dương, Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) khai mạc Tuần lễ nước Việt Nam (VietNam Water Week) chủ đề “Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững”. Sự kiện thu hút 15 quốc gia, 30 tổ chức quốc tế tham gia thảo luận, triển lãm các vấn đề nóng bỏng liên quan an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu.
Bảo vệ sinh kế bền vững cho người dân Thủ đô

Bảo vệ sinh kế bền vững cho người dân Thủ đô

Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), PGS.TS. Nguyễn Bá Long, Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp cho rằng, tham vấn cộng đồng là quản lý nhà nước nói chung và quy hoạch, quản lý đất đai là yêu cầu tất yếu nhằm tăng cường dân chủ và minh bạch trong quản lý Nhà nước...
Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao thẩm quyền vượt trội là phù hợp

Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao thẩm quyền vượt trội là phù hợp

TS. Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính Nhà nước và Công vụ Văn phòng Chính phủ đã tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đưa ra một số đề xuất về thẩm quyền của chính quyền thành phố (TP) và chế độ công vụ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động