Thứ ba 21/03/2023 14:16
Luật Đất đai (sửa đổi):

Bổ sung quy định về quỹ đất sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Nhận thức được tầm quan trọng của Luật Đất đai, là Luật lớn tác động ngay và trực tiếp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong thời gian qua, chúng ta đã vài lần sửa đổi nhưng Luật Đất đai vẫn chưa theo kịp được sự phát triển và cuộc sống con người, từ đây xảy ra không biết bao nhiêu vướng mắc, khiếu kiện của người dân và các chủ thể khác trong xã hội. Theo thống kê, có tới gần 80% các vụ khiếu kiện hàng năm liên quan đến đất đai.
Bổ sung quy định về quỹ đất sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất
Bổ sung quy định về quỹ đất sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Chi Hội Luật gia VIM thuộc Hội Luật gia TP Hà Nội cho rằng việc sửa đổi Luật Đất đai lần này rất quan trọng và được hết thảy người dân quan tâm. Dự thảo lần này khá toàn diện, đảm bảo tính kế thừa, chỉnh sửa bổ sung những vấn đề mới, đảm bảo nguyên tắc dài lâu của Luật.

Chi Hội Luật gia VIM đã có những góp ý cụ thể trong dự thảo Luật. Trong đó, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 1 trong 9 nội dung trọng tâm của dự thảo Chính phủ xin ý kiến Nhân dân.

Về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Các trường hợp Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; Các trường hợp thỏa thuận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Về nội dung này, Chi Hội Luật gia VIM góp ý cụ thể: Bổ sung vào căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Kết quả trúng đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai.

Sửa đổi quy định về cho thuê đất theo hướng không quy định các trường hợp cụ thể mà quy định theo phương pháp loại trừ: Nhà nước cho thuê đất đối với các trường hợp không thuộc trường hợp Nhà nước giao đất. Đồng thời, bổ sung giao Chính phủ quy định cụ thể về hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Về chuyển mục đích sử dụng đất: Sửa đổi theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng loại đất tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, dự thảo đề xuất 2 phương án: (i) chỉ quy định các trường hợp nghiêm cấm chuyển mục đích sử dụng đất, còn lại không hạn chế, (ii) trên cơ sở quy định hiện hành có bổ sung một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và trường hợp chuyển mục đích phải đăng ký biến động đất đai, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất còn lại không phải xin phép, không phải đăng ký biến động đất đai và không áp dụng nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Điều 6 Luật Đất đai hiện hành.

Về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Đối với dự án sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, dự thảo đề xuất 02 phương án: (1) Theo hướng phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận tất cả các trường hợp với điều kiện phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt;

(2) Trên cơ sở quy định hiện hành có sửa đổi để đảm bảo thống nhất với thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ trong lĩnh vực lâm nghiệp, đầu tư, xây dựng, tài sản công làm cơ sở để cải cách triệt để các loại thủ tục hành chính có liên quan, cụ thể là quy định đối với trường hợp không thuộc trường hợp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án sử dụng đất tại vị trí có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cộng đồng như dự án sử dụng đất có mặt nước ven biển; Dự án sử dụng đất tại vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng, đất tại địa bàn chiến lược, xung yếu, quan trọng về an ninh quốc gia; Dự án sử dụng đất với thời hạn từ trên 50 năm trở lên; Dự án sử dụng đất để xây dựng khu đô thị mới từ trên 50 ha đất trở lên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi được chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành liên quan.

Về các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất: Sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng đấu giá và thu hẹp đối tượng không đấu giá quyền sử dụng đất; Bổ sung quy định về quỹ đất sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất; Các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Luật Đất đai (sửa đổi): Cần xây dựng lại khái niệm hộ gia đình sử dụng đất Luật Đất đai (sửa đổi): Cần xây dựng lại khái niệm hộ gia đình sử dụng đất
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động