Thứ tư 07/06/2023 22:02
Chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân

Bài 3: Giúp người dân được tiếp cận pháp luật tốt hơn

Theo Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn, công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là để nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật...
Công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua của phường Đức Thắng đã có sự phối hợp, gắn kết giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan, để có sự đánh giá một cách khách quan, toàn diện.(ảnh: Văn Biên)
Công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua của phường Đức Thắng có sự phối hợp, gắn kết giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan (ảnh: Văn Biên)

Theo báo cáo của UBND phường Đức Thắng, năm 2021, UBND phường tiếp tục thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTG ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.

Năm 2021, là năm có đại dịch Covid-19 xảy ra diễn biến phức tạp, đời sống và kinh tế của nhân dân có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó còn có những thuận lợi đó là được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm; sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân trong phường, do vậy các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Năm 2021 phường Đức Thắng tiếp tục thực hiện công tác về Chuẩn tiếp cận pháp luật. Phát huy những thành tích đạt được của năm 2020, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của Phòng Tư pháp quận cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức phường được phân công thực hiện theo dõi, tự chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật theo từng lĩnh vực phụ trách.

Theo đó, năm 2021, phường Đức Thắng có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa. Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí: 99 /100 điểm.

Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí: Đạt. Điều kiện về tổng số điểm của các tiêu chí: Đạt. Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính: Đạt. Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định: Không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật. Đạt

Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn cho biết: “Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2021 và kết quả cuộc họp UBND, UBND phường Đức Thắng tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”.

Để đạt được kết quả trên, UBND phường tập trung tuyên truyền, phổ biến về các quy định chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua các hình thức lồng ghép như sinh hoạt “Ngày pháp luật”, thông qua các hội nghị, đài truyền thanh… để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ về các quy định chuẩn tiếp cận pháp luật qua đó nâng cao nhận ý thức, nhận thức để chấp hành đúng pháp luật.

Chỉ đạo bộ phận Văn hóa – thông tin, đài truyền thanh phường liên tục đưa tin, bài đúng quy định chuẩn tiếp cận pháp luật để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn đảm bảo về chất lượng truyền tải thông tin.

Việc theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, tiếp cận pháp luật được thực hiện thường xuyên, thông qua báo cáo của các đơn vị. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, thường xuyên kiểm tra, kiện toàn nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Theo Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn xác định việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn TCPL có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Ngay từ đầu năm, UBND các phường đã tập trung chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực ban hành văn bản tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, các nhiệm vụ cấp trên giao, giải quyết thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở… Qua đó giúp người dân được TCPL tốt hơn.

Hàng năm, UBND phường đều tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí TCPL, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng TCPL cho người dân tại cơ sở.

Cũng theo ông Cấn Văn Duẩn, để thực hiện công tác chuẩn tiếp cận có hiệu quả, trên cơ sở văn bản pháp luật quy định, UBND phường phân công công chức Tư pháp – hộ tịch theo dõi công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp giúp UBND phường trong việc đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời phân công từng công chức chuyên môn như Văn phòng – Thống kê, Trưởng Công an phường, Tư pháp – hộ tịch, Tài chính Kế toán, Văn hoá – xã hội,… theo dõi từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hàng năm, đều có đánh giá, tự chấm điểm báo cáo UBND phường theo quy định.

(Còn nữa)

Bài 1: Hoạt động hòa giải ở cơ sở tác động tích cực đến công tác tuyên truyền, PBGDPL
Bài 2: Cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động