Thứ hai 26/09/2022 07:34
Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân

Bài 2: Cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân

Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết, thông qua đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thấy được thực trạng tiếp cận pháp luật tại địa phương, từ đó, có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân; tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện khác để xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Mỗi cán bộ, công chức UBND, cán bộ cơ sở, nhân dân trên địa bàn phường Xuân La được tiếp cận và nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.(ảnh: Tuyết Nhi)
Mỗi cán bộ, công chức UBND, cán bộ cơ sở, nhân dân trên địa bàn phường Xuân La được tiếp cận và nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.(ảnh: Tuyết Nhi)

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND quận Tây Hồ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021, UBND phường Xuân La đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2021 về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường năm 2021. Ngoài ra, UBND phường Xuân La cũng ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 28/01/2021 về trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn phường năm 2021, trong đó có các nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Theo báo cáo của UBND phường Xuân La, để theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, UBND phường ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 để phân công nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn phường theo dõi các chỉ tiêu đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, trong đó công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu Chủ tịch UBND phường tổ chức triển khai tới các bộ phận chuyên môn, Công an phường, phối hợp với UBMTTQ phường triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ chấm điểm phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định và kiểm soát, tổng hợp, thiết lập hồ sơ trình UBND quận Tây Hồ phê duyệt, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, có 3/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt 100% tổng số điểm tối đa; Có 1/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt 96% tổng số điểm tối đa; Có 1/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt 95% tổng số điểm tối đa. Tổng số điểm đạt được của 05 tiêu chí: 97,5 điểm/100 điểm. Đối chiếu các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều kiện về tổng số điểm của từng chỉ tiêu: Đạt. Điều kiện về tổng số điểm các tiêu chí: Đạt. Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính: Đạt. Điều kiện về cán bộ, công chức phường vi phạm kỷ luật theo quy định: (Không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật): Đạt.

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp UBND phường Xuân La tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết, việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật trong đời sống chính trị xã hội, gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, tăng cường hơn nữa quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận, sử dụng pháp luật, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thi hành pháp luật, thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính .

Chính quyền cơ sở và người dân có điều kiện đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện thực trạng tiếp cận pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh, thống nhất, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết về pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tại phường được chú trọng, quan tâm; Mỗi cán bộ, công chức UBND phường, cán bộ cơ sở, nhân dân trên địa bàn được tiếp cận và nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Hà cho biết, thông qua đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thấy được thực trạng tiếp cận pháp luật tại địa phương, từ đó, có giải pháp cải thiện các điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân; tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện khác để xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Hà, thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân, UBND phường Xuân La đặt trọng tâm công tác tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, mô hình phù hợp; công khai, minh bạch công tác đánh giá tiếp cận pháp luật.

Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở gắn với an ninh chính trị, an toàn xã hội, tình hình vi phạm pháp luật và đời sống của người dân tại cơ sở, bởi vậy, UBND phường sẽ chú trọng đến các văn bản, lĩnh vực có nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân như: đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, bình đẳng giới và các quy ước tại địa bàn dân cư, tổ dân phố.

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã phường; Làm tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bài 1: Nhận thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân ngày càng được nâng cao
Tuyết Nhi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động