Chủ nhật 25/09/2022 08:14
Phường Phúc La, quận Hà Đông: Chuyển biến tích cực trong công tác PBGDPL và hòa giải cơ sở

Bài 2: Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở

Theo Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND phường Phúc La tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.
Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Phúc La đã không ngừng phát triển.(ảnh: Văn Biên)
Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Phúc La đã không ngừng phát triển.(ảnh: Văn Biên)

Theo số liệu báo cáo, năm 2021, UBND phường Phúc La tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND phường. Việc kiện toàn các tổ hòa giải được quan tâm thực hiện, UBND phường đã ban hành 18 Quyết định công nhận Tổ hòa giải các Tổ dân phố, hiện nay số lượng hòa giải viên của phường là 181 thành viên tại 18 tổ dân phố.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ hòa giải viên được quan tâm, đã cử hòa giải viên tham gia các lớp tập huấn do UBND quận Hà Đông tổ chức, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật do UBND phường tổ chức thu hút sự tham gia của hòa giải viên các tổ hòa giải trên địa bàn phường, duy trì hàng tháng cấp phát báo Pháp luật và xã hội cho đội ngũ hòa giải viên; cung cấp tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở góp phần cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải.

Mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy đầy đủ vai trò của công tác hòa giải cơ sở. Kết quả, tính đến hết tháng 12 năm 2021, các tổ hoà giải đã tiếp nhận 11 vụ việc yêu cầu hoà giải, 08 vụ việc hoà giải thành, 03 vụ không thành. Mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” được UBND phường tiếp tục duy trì thực hiện, đạt kết quả tốt. Căn cứ các tiêu chí của “Tổ hòa giải 5 tốt”, UBND phường tổ chức đánh giá và công nhận 18/18 tổ hòa giải đạt “Tổ hòa giải 5 tốt”, đạt tỷ lệ 100%.

Theo Chủ tịch UBND phường Phúc La Nguyễn Đức Tiến, để đạt được kết quả trên, UBND phường đã hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và các vụ việc hòa giải; thường xuyên cung cấp và cập nhật các tài liệu, văn bản pháp luật mới cho các tổ hòa giải. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, UBND phường duy trì tổ chức họp giao ban với các tổ hòa giải.

Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở cũng luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên. Mạng lưới tổ hòa giải được kiện toàn đã thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Định kỳ hàng năm, các tổ trưởng, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, các kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giao thông, bảo vệ môi trường.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở ở phường Phúc La đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc La cho biết, những kết quả đạt được trong công tác hòa giải cơ sở của phường Phúc La đạt được trong thời gian qua là rất đáng mừng.

Theo ông Nguyễn Đức Tiến, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND phường Phúc La tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

“UBND phường sẽ tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, xã hội, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải”, ông Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

Bài 1: Nhận thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân ngày càng được nâng cao Bài 1: Nhận thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân ngày càng được nâng cao
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động