Thứ ba 03/10/2023 18:13

Xây dựng quy trình mẫu trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số

Sáng 8/6, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đã chủ trì cuộc giám sát chuyên đề của HĐND thành phố đối với UBND Thành phố về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Xây dựng quy trình mẫu trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND thành phố.

Tham gia đoàn giám sát có các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực, ngành; tiếp đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải.

5/10 chỉ tiêu cải cách hành chính vượt chỉ tiêu

Báo cáo của UBND TP cho thấy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra theo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 của thành phố đều đã được thực hiện và đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, có 5/10 tiêu chí vượt cao hơn chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra; các nhiệm vụ đều đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Thành phố đã sớm ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác CCHC, cải thiện Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI. Đồng thời, luôn cải tiến phương pháp theo dõi, đánh giá kết quả CCHC qua việc triển khai đánh giá trên Hệ thống phần mềm trực tuyến của thành phố; ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với các Phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn; kiểm tra CCHC, trong đó tập trung kiểm tra những nội dung tồn tại, hạn chế tại kết quả Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI hàng năm; kết hợp kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất không báo trước.

Kết quả cho thấy, chỉ số PARINDEX năm 2021, 2022 của Hà Nội đứng trong top 10, đặc biệt năm 2022, chỉ số PARINDEX của thành phố xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021. Chỉ số SIPAS của thành phố tiếp tục duy trì năm thứ 5 liên tiếp đạt trên 80%, xếp vào nhóm 5 thành phố trực thuộc Trung ương có Chỉ số Hài lòng cao.

Xây dựng quy trình mẫu trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh làm rõ một số nội dung được Đoàn giám sát nêu

Cùng với những kết quả đạt được, UBND thành phố cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn như: Cổng dịch vụ công Thành phố và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Thành phố đang vận hành giai đoạn đầu, gây khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC, công việc liên quan đến số hóa hồ sơ, giấy tờ; đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định... Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến “tại nhà” còn thấp. Thói quen và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân tại một số huyện ngoại thành còn chưa cao, phần lớn là người cao tuổi đi thực hiện TTHC...

Một số chỉ tiêu thành phần có dấu hiệu suy giảm

Tổng hợp kết quả giám sát các sở, ngành, đơn vị thời gian qua, HĐND thành phố nhận định, giai đoạn 2021-2025, công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được Thành ủy, HĐND thành phố quan tâm và đưa vào chương trình, nghị quyết của Thành ủy, nghị quyết của HĐND thành phố. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và kết quả chỉ số CCHC của thành phố các năm 2021, 2022 luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước và có sự cải thiện hàng năm.

Tuy nhiên, HĐND thành phố cũng cho rằng, tuy chỉ số CCHC của thành phố tăng về điểm số và thứ hạng, nhưng một số chỉ tiêu thành phần có dấu hiệu suy giảm, trong đó có chỉ số về công tác chỉ đạo điều hành CCHC xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố; tụt 16 bậc so với năm 2021.

Mặc dù UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch khắc phục nhưng chỉ số SIPAS chưa có sự cải thiện về xếp hạng. Năm 2022, Chỉ số PAPI của thành phố sụt giảm cả về điểm số và thứ hạng, so với năm 2021, chỉ số tổng hợp PAPI 2022 giảm 3 bậc và có tới 5/8 chỉ số thành phần giảm. Chỉ số PCI năm 2022 cũng tụt 10 bậc so với năm 2021, đứng ở vị trí 20/63 tỉnh, thành phố.

Xây dựng quy trình mẫu trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số

Quang cảnh buổi làm việc

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CCHC của giai đoạn, các nhiệm vụ về chuyển đổi số đều được xác định đầu mối cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, có xác định thời gian thực hiện, nhưng chưa xác định thời gian hoàn thành hoặc xác định lộ trình để đạt được chỉ tiêu hoặc chưa xác định được chủ thể thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, còn một số nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số không có căn cứ để xác định việc hoàn thành đã đảm bảo yêu cầu về tính kịp thời.

Bên cạnh đó, vẫn chưa có cơ chế hữu hiệu trong kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về CCHC, cũng như chưa có những biện pháp xử lý hữu hiệu đối với những trường hợp chậm thực hiện. Nhận thức của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp xã về công tác CCHC còn hạn chế. Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp ở một số cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân còn yếu.

Mỗi cán bộ cần chuyển đổi nhận thức

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải khẳng định, việc HĐND thành phố lựa chọn vấn đề giám sát rất trúng. Lĩnh vực này, UBND thành phố đã nhận thức rõ tầm quan trọng và đang triển khai với mong muốn các sở, ngành, cán bộ làm trực tiếp phải thay đổi nhận thức, đổi mới sáng tạo, nhất là trong chuyển đổi số.

“Đột phá của đột phá, hiệu quả nhất trong CCHC là khâu TTHC và thái độ phục vụ của cán bộ”- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, lĩnh vực này, kết quả cuối cùng là người dân có đồng thuận tham gia không, đây mới là kết quả cần. Vì thế, mỗi sở, ngành, đơn vị cần có nhận thức đầy đủ, tư duy sáng tạo, làm thực chất; xây dựng bộ tiêu chí trong lĩnh vực CCHC, xác định sản phẩm cuối cùng để đánh giá.

Xây dựng quy trình mẫu trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thừa nhận, công tác chuyển đổi số của thành phố là vẫn còn những hạn chế. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông mới được giao nhiều nhiệm vụ, nên vai trò “Tư lệnh” ngành chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, việc ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và định mức đơn giá các lĩnh vực còn chậm ở một số sở, ngành… dẫn đến “ách tắc”. Do đó, thời gian tới, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ cần phải chuyển đổi nhận thức mới phát huy tối đa năng lực và hiệu quả.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo lần lượt công khai các quy trình, thủ tục hành chính, nhân sự (trừ lĩnh vực pháp luật quy định cấm) thực hiện với mục đích công khai minh bạch để để người dân giám sát, đồng thuận thực hiện.

Thay mặt Đoàn giám sát phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên khẳng định, bên cạnh những kết quả tích cực, vấn đề CCHC, chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố còn những hạn chế.

Vẫn còn 25 chính sách ký rồi nhưng ban hành chậm; 224 định mức kỹ thuật ban hành chậm; 199 đơn giá chậm không ban hành được. Đặc biệt có 86 TTHC ủy quyền cho cấp huyện nhưng chưa triển khai được, do khâu rà soát ủy quyền không kỹ, đưa vào kế hoạch nhưng chưa thực hiện được lại xin ý kiến ngược lại.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có quy trình nội bộ cụ thể, rõ ràng; nên xây dựng quy trình mẫu, để tránh việc đơn vị, cơ sở tự ban hành quy trình nội bộ, dẫn đến việc nơi nào thủ trưởng quan tâm đến CCHC thì tốt, không quan tâm thì lại chậm.

Đối với cải cách tài chính công, Sở Tài chính cần rà soát lại, tham mưu ban hành đơn giá, định mức; cần thiết thuê chuyên gia xây dựng, đơn vị nghiệm thu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng kịp thời.

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC
Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính từ mô hình hay
Thịnh An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động