Thứ hai 25/09/2023 16:21
Giải đáp chính sách

Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Ngày 20/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, vừa có kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Xin quý báo cho biết, nội dung của Kế hoạch này?

(Trần Hải Hồng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 20/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 264/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Theo đó, Kế hoạch nêu:

- Rà soát văn bản pháp luật

Bộ Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính và các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3/2023.

Bộ Y tế hoàn thành việc rà soát trong tháng 4/2023:

- Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

(Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15).

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

a) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật:

- Cơ quan thực hiện: Bộ Y tế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành:

- Nội dung hoạt động:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ thuộc các bộ, ngành Trung ương, địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

Về kinh phí bảo đảm:

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách Nhà nước được giao từ đầu năm 2023 để triển khai thực hiện.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch này.

Hà Nội: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT
Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi
Luật Thủ đô (sửa đổi): Chế độ đãi ngộ, cơ chế tài chính, quy định về khám chữa bệnh
B.A
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động