Thứ ba 06/06/2023 20:43

Thống nhất 42 nội dung sẽ xem xét tại Kỳ họp của HĐND TP Hà Nội

Chiều 11/10, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, cùng lãnh đạo HĐND TP, UBND; Trưởng các ban HĐND và đại diện các sở, ngành TP.

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét tại Kỳ họp

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND TP dự kiến trong tuần từ ngày 5/12-9/12/2022 theo hình thức trực tiếp.

Về nội dung Kỳ họp, trên cơ sở đề xuất của UBND TP, ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đề xuất của các Ban HĐND TP, Thường trực HĐND TP tổng hợp, dự kiến 42 nội dung sẽ được trình, xem xét tại Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022.

Trong đó, HĐND TP sẽ xem xét các nội dung thường kỳ như báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của TP Hà Nội; các báo cáo hoạt động năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của HĐND TP, UBND TP, TAND TP, Viện KSND TP, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp… Đồng thời, xem xét 2 báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và một số nội dung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và của TP Hà Nội; báo cáo Kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2023-2025 của TP Hà Nội.

Tại Kỳ họp này, dự kiến, HĐND TP xem xét 8 tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường lệ: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP Hà Nội năm 2023. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp TP). Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của TP năm 2021; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2023.

Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 TP Hà Nội; Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022...

HĐND TP xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP; Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) TP Hà Nội. Nghị quyết quy định về đối tượng vay vốn nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội; Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022. Nghị quyết về phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn TP Hà Nội.

Thống nhất 42 nội dung sẽ xem xét tại Kỳ họp của HĐND TP Hà Nội
Quang cảnh hội nghị

HĐND TP cũng xem xét về Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của TP; định mức phân bổ ngân sách của TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về xây dựng chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP Hà Nội; Nghị quyết của HĐND TP quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội.

Nghị quyết về việc quy định chính sách đãi ngộ đối với các văn nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu và đạt giải thưởng tại các kỳ liên hoan quốc gia, quốc tế; Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023;

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn TP Hà Nội;

Nghị quyết quy định nội dung và mức tặng của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày Quốc khánh 02/9, ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học của TP Hà Nội; Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội;

Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của TP Hà Nội...

Chuẩn bị kỹ lưỡng các tờ trình, thẩm tra

Các Ban HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành TP rà soát, xem xét đối với 5 nội dung khác để trình tại Kỳ họp cuối năm 2022 và các kỳ họp tiếp theo, liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 ngày của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của TP; cơ chế tài chính đặc thù cho phát triển Thủ đô...

Thống nhất 42 nội dung sẽ xem xét tại Kỳ họp của HĐND TP Hà Nội
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việc Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việc Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ đồng tình với những nội dung của Kỳ họp, đồng thời đề nghị UBND TP chuẩn bị tốt các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và báo cáo tiến độ trả lời, trách nhiệm xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri để MTTQ báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, MTTQ sẽ phối hợp tổ chức phản biện xã hội về 3 nội dung: Chính sách đặc thù về phát triển nông nghiệp, nông thôn; Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội; Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá. Các nội dung khác sẽ phản biện theo quy định bằng văn bản.

Thống nhất cao nội dung của Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị, Văn phòng UBND TP phân công, đôn đốc các sở, ngành chủ trì báo cáo HĐND những nội dung được phân công. Lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo các sở, ngành, tăng cường bố trí thời gian đi nghe phản biện do MTTQ Việt Nam TP tổ chức.

Thống nhất 42 nội dung sẽ xem xét tại Kỳ họp của HĐND TP Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các sở ngành rà soát 42 nội dung sẽ trình bày, xem xét tại Kỳ họp để có tính thống nhất cao.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, các nội dung nào sở, ngành đã đăng ký đưa ra xem xét tại Kỳ họp cần tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh trì hoãn đến kỳ họp sau. Các Ban HĐND phối hợp với các sở, ngành TP trong công tác chuẩn bị, thẩm tra bảm bảo chất lượng và tiến độ.

Liên quan phản biện xã hội do MTTQ Việt Nam TP tổ chức, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, Thường trực và các ban HĐND, UBND sẽ đôn đốc các sở, ngành trong công tác chuẩn bị, gửi tài liệu sớm để phản biện xã hội có chất lượng và chủ động sớm.

Chủ tịch HĐND TP cũng đặc biệt lưu ý, tại Kỳ họp này, HĐND TP sẽ dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Do đó, đề nghị các cơ quan của UBND lưu ý việc giải quyết các nội dung đã chất vấn, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp trước để đảm bảo việc chất vấn đạt hiệu quả cao nhất.

Xem xét quyết định nhiều vấn đề dân sinh và nội dung quan trọng
Xem xét, quyết định về mức hỗ trợ với lực lượng y tế ở đơn vị công lập
Thịnh An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động